Sidste punktum sat i Roskilde Bank-sag: Tidligere direktør skal betale millioner, mens bestyrelsen går fri

Tusindvis af aktionærer mistede opsparing, da banken krakkede i 2008.

Tidligere direktør i Roskilde Bank Niels Valentin Hansen fotograferet den 2. april 2004 i Roskilde. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix Danmark)

Det har taget mere end ti år, men i dag har Højesteret sat et endeligt punktum i den allerstørste sag om bankkrak under finanskrisen herhjemme.

Tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen er blevet dømt for anklagen om at have givet en række uforsvarlige lån.

Derfor skal han betale knap 232 millioner kroner i erstatning plus renter.

- Højesteret udtalte, at en kreditgivning uden nogen form for konkret og umiddelbart forudgående kreditvurdering må betegnes som uforsvarlig, lyder det blandt andet i dommen.

Fire af de daværende bestyrelsesmedlemmer i banken frifindes omvendt af Højesteret i sagen.

- Højesteret fandt det ikke godtgjort, at bestyrelsesmedlem­merne var bekendt med, at aktiekreditterne blev ydet uden kreditvurde­ring, skriver retten.

Aktionær: Vigtigt at ansvar placeres

Det er den danske stats oprydningsselskab, Finansiel Stabilitet, der blandt andet rydder op efter banker med dårlig økonomi, som havde anlagt erstatningssagen.

Roskilde Bank knækkede halsen i 2008 på en række risikable ejendomsprojekter og var den største danske bankkonkurs under finanskrisen.

Tusindvis af aktionærer mistede deres opsparing, efter at banken blandt andet lånte kunderne penge til at købe aktier for inden krakket.

Højesterets dom i sagen mod bankens tidligere direktør bliver derfor mødt med tilfredshed hos Ole Nielsen, der er tidligere aktionær i Roskilde Bank.

- Han er jo skyldig. Det væsentligste er at få placeret et ansvar, siger han.

Sådan her lød dagens dom fra retsformand Michael Rekling i Højesteret:

Ole Nielsen var dengang talsperson for en gruppe på omkring 4.000 vrede aktionærer i banken.

Men han har også selv mistet en stor sum penge ved krakket, fortæller han

- Det er et pænt etcifret millionbeløb. Det er mange penge, men jeg er kommet over det, og jeg lever flot videre. Men der er mange, der stadig lider økonomisk af det, som de tabte, siger han.

Ole Nielsen har også selv mistet en stor sum penge ved Roskilde Banks krak i 2008, fortæller han

Tabte ved landsretten

Dommen er en tiltrængt sejr til Finansiel Stabilitet.

Tilbage i 2017 blev den tidligere ledelse nemlig frifundet i sagen ved Østre Landsret.

Dengang var 11 personer fra den tidligere ledelse i Roskilde Bank og revisionsfirmaet Ernst og Young i retten med et krav på i alt én milliard kroner plus renter.

Landsretten var i dommen kritisk over for den tidligere drift af Roskilde Bank, som landsdommer Finn Morten Andersen kaldte "letsindigt drevet".

Retssager mod banker har kostet dyrt

 • Domstolene har de seneste år afgjort en stribe sager om erstatning for tab efter pengeinstitutters krak under finanskrisen.

 • Bag sagerne står det statslige selskab Finansiel Stabilitet (FS). Udgifterne er enorme. De samlede omkostninger var sidste år løbet op i 875 millioner kroner.

 • Indtil dagens dom havde FS vundet i alt 808 millioner kroner i tilkendt erstatning og renter, fremgår det af den seneste årsrapport.

 • Sagerne har drejet sig om Amagerbanken, Løkken Sparekasse, EBH Bank, Capinordic Bank, Eik Bank Danmark, Københavns Andelskasse og Andelskassen J. A. K.

 • Kilder: Finansiel Stabilitet og Ritzau.

Men fordi Finansiel Stabilitet ikke havde held til at opgøre tabene i banken, blev alle dengang frifundet i sagen.

Efter nederlaget valgte Finansiel Stabilitet at skærpe sagen til kun at omhandle fem fra bankens daværende ledelse, hvoraf altså kun tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen er blevet dømt.

Direktør i Finansiel Stabilitet Karsten Biltoft siger, at han er tilfreds med Højesterets dom.

- Det principielle er vi ret tilfredse med. Vi havde også inddraget bestyrelsesmedlemmerne. Men dér må vi konstatere, at det syntes Højesteret ikke. Det tager vi til efterretning, siger han.

I alt var det seks udlån, der var for retten. Men kun én bliver dømt skyldig i fire af lånene. Er I tilfredse med det?

- Vi havde helst set, at der var kommet erstatning i det andet.

Direktør i Finansiel Stabilitet Karsten Biltoft er tilfreds med Højesterets dom i sagen

Der står i dommen, at fordi sagen har været så længe undervejs, så skal renter først løbe på kravet fra dags dato, hvilket i høj grad skyldes Finansiel Stabilitets tilrettelæggelse af sagen. Hvad siger du til den kritik?

- Det er rigtigt nok. Sagen startede meget bredt med krav på én milliard kroner og ikke skåret til, som den er nu. Så det kan sagtens være, det har været en del af forklaringen.

Det er 14 år siden, banken krakkede. Er det for lang tid med sådan en sag?

- Jeg synes, det er for lang tid for alle af denne her type af sager. Om det kun er os, det synes jeg nu ikke. Jeg tror bare, man må konstatere, at det er komplicerede sager, siger direktør i Finansiel Stabilitet Karsten Biltoft.

Historien om Roskilde Bank i årstal

 • 1978:

 • Niels Valentin Hansen bliver direktør i Roskilde Bank.

 • 2000:

 • Roskilde Bank kåres for fjerde gang i træk til danmarksmester i bankdrift af Økonomisk Ugebrev.

 • 2003:

 • Niels Valentin Hansen og fire underdirektører får aktieoptionsprogram.

 • Op gennem 00'erne vokser Roskilde Bank voldsomt via udlån til ejendomme. Aktiekursen stiger også voldsomt, blandet andet fordi banken låner kunder penge til at købe aktier for.

 • 2006:

 • Fra november er Roskilde Bank underlagt skærpet tilsyn fra Finanstilsynet på grund af bankens kraftige eksponering mod ejendomssektoren.

 • 2007:

 • 1. juli: Niels Valentin Hansen går af efter 28 år som direktør. Søren Kaare-Andersen præsenteres som ny administrerende direktør.

 • November: Roskilde Bank kommer med ny strategiplan - Strategi 2010 - for at nedbringe bankens eksponering mod realkredit- og ejendomsmarkedet.

 • 2008:

 • Foråret: Uroen på finansmarkederne og ikke mindst krisen på det danske ejendomsmarked tager til. Det resulterer i en meget negativ udvikling i adskillige af Roskilde Banks storkunderelationer. Eksperter vurderer, at ejendomspriserne i Danmark vil falde voldsomt.

 • 24. april: Regnskabet for første kvartal viser, at banken tjener penge. Forventningerne til hele 2008 fastholdes på 610-620 millioner kroner efter nedskrivninger.

 • 1. juli: Ratingbureauet Moody's sænker sin vurdering af Roskilde Bank.

 • 10. juli: Roskilde Bank er på randen af fallit og får en likviditetsgaranti hos Nationalbanken. Samtidig bliver der sat et "Til Salg"-skilt i Roskilde Banks vindue.

 • 14. juli: Roskilde Bank venter nu et underskud i første halvår på 520-540 millioner kroner.

 • 5. august: Bestyrelsesformand Peter Müller siger, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Peter Holm ønsker at følge ham.

 • 24. august: Efter tab på en milliard kroner opfylder Roskilde Bank ikke lovens krav om solvens. Nationalbanken og Det Private Beredskab meddeler officielt, at de overtager bankens aktiver og gæld, efter at ingen andre købere har meldt sig på banen.

 • 29. august: Roskilde Bank har et underskud på 5,1 milliarder kroner i første halvår af 2008 mod et overskud på 405 millioner i samme periode året før. Nationalbanken udpeger ny bestyrelse i banken med tidligere koncerndirektør i Nykredit Henning Kruse Petersen som formand.

 • 17. september: Rigsrevisionen skal kulegrave Finanstilsynets rolle i sagen om Roskilde Bank.

 • 29. september: Nordea, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank køber bankens filialnet.

 • 2009:

 • 12. februar: Den nye Roskilde Bank taber yderligere 3,5 milliarder kroner.

 • 23. juli: Nationalbanken og banksektorens Private Beredskab overdrager Roskilde Bank til statens afviklingsselskab Finansiel Stabilitet.

 • 5. august: En intern undersøgelse konkluderer, at der er sket massive svigt, og der indledes derfor retlige skridt mod den gamle direktion og bestyrelse i Roskilde Bank samt revisionsselskabet Ernst & Young.

 • 2. november: Finanstilsynet melder den tidligere ledelse i den krakkede Roskilde Bank til Bagmandspolitiet.

 • 2010:

 • Finansiel Stabilitet stævner den tidligere direktion, bestyrelse og revision i Roskilde Bank med krav om erstatning på én milliard kroner.

 • 2012:

 • 30. april: Bagmandspolitiet opgiver at gennemføre straffesager mod den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank.

 • 2014:

 • 24. februar: Finansiel Stabilitet er færdig med at gennemgå sagerne efter forliget. Konklusionen lyder, at 17.000 af bankens tidligere aktionærer kan være berettiget til erstatning for tab på aktier, som blev købt efter bankens markedsføringskampagner.

 • 2015:

 • Erstatningssagen mod den tidligere ledelse, tidligere bestyrelse og tidligere revision begynder ved Østre Landsret.

 • 2017:

 • 7. november frikendes Roskilde Bank ledelse af Østre Landsret for ansvar ved bankkrakket.

 • 2022:

 • 1 december dømmes tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen til at betale erstatning ved Højestret, mens bestyrelsen frifindes i sagen.

 • Kilde: Ritzau og DR