Skadesramte boligejere får politisk håndsrækning

En politisk aftale sender redningsplanke ud til tusindvis af danskere, der er ramt af forsikringskonkurs.

Skadesramte boligejere bliver dækket af garantifonden, mens kunder hos Husejernes Forsikring får mulighed for at tegne ny ejerskifteforsikring. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

26.000 danskere er kommet i klemme, efter forsikringsselskabet Gable Insurance er gået konkurs.

Dermed står en lang række kunder uden dækning ved skader og uden refundering af udgifter til reparationer, der allerede er sat i gang.

Samtidig har kunder med en ejerskifteforsikring fra Gable Insurance ikke mulighed for at tegne en ny forsikring og kan som følge af skader på deres ejendom stå over for uoverskuelige økonomiske konsekvenser.

Men det laver en politisk aftale mellem regeringen og et bredt politisk flertal nu om på.

- Med denne aftale løser vi et akut problem for de danske kunder, der har tegnet en forsikring hos Husejernes Forsikring. Jeg vil godt kvittere også over for forsikringssektoren og takke for deres bidrag til at finde en god og konstruktiv løsning. Nu kan vi komme videre og hjælpe de mange kunder, der er endt i denne ulykkelige situation, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder, at danske kunder, som har tegnet en forsikring i det konkursramte selskab, vil kunne få erstatning for udækkede skader.

Garantifonden betaler

Skadesdækningen kommer fra garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Det til trods for, at forsikringstagerne ikke har været dækket af garantifonden, da Gable Insurance ikke har været medlem.

- Vi vil åbne op for, at udenlandske forsikringsselskaber fremover kan blive medlemmer af garantifonden for så vidt angår den danske del af deres forretning. Samtidig strammer vi reglerne for blandt andet markedsføring, så det bliver mere klart for forsikringskunderne, hvem de er kunde hos, og selskabet er medlem af en garantiordning, siger Brian Mikkelsen.

Aftalen rummer også en række skærpelser over for forsikringsselskaber, så det tydeligt fremgår af markedsføringen, om de er med i garantifonden.

Aftalen giver også mulighed for, at udækkede kunder får mulighed for at tegne en ny ejerskifteforsikring. Der vil være en selvrisiko på 20.000 kroner for ejerskifteforsikringer.

Andre danske kunder uden skader, vil få mulighed for at tegne en erstatningsforsikring med en løbetid på op til fem år hos andre forsikringsselskaber.

Cirka 26.000 danske kunder har tegnet forsikring i Gable Insurance, hvoraf omkring 1.700 har åbne sager og yderligere 200 sager er anmeldt.

Aftalen behandles som hastesag og skal igennem Folketinget i starten af december.

Læs mere om aftalen her.

Den politiske aftale

  • Garantifonden for skadesforsikringsselskaber skal dække danske kunder i Gable Insurance AG

  • Garantifonden for skadesforsikringsselskaber åbnes for udenlandske forsikringsselskaber

  • Markedsføringsregler og god skik regler på forsikringsområdet strammes, og Finanstilsynets praksis skærpes

  • Det undersøges om der kan gøres ansvar gældende over for Gable Insurance og dets danske agentur, og om forbrugerbeskyttelsesreglerne er overtrådt

  • Formidling af forsikringer via forsikringsagenturer skal i videst muligt omfang sidestilles med forsikringsselskabers direkte salg

  • Der iværksættes en række foranstaltninger som skal bidrage til at sikre et effektivt samarbejde mellem europæiske tilsynsmyndigheder.