Skæbnedag for en af Danmarks rigeste fiskere - og resten af dansk fiskeri

Den største kriminalsag i dansk fiskeri bliver i dag afgjort i byretten i Holstebro.

Henning Kjeldsen er en af Danmarks største fiskere. Han sidder på op mod 10 procent af de danske fiskekvoter. (Foto: © Illustration: Jesper Andkjær)

Dansk fiskeris opmærksomhed er i dag ikke vendt mod havet, men rettet mod retssal A i Holstebro.

Her skal retten nemlig afgøre, om storfiskeren Henning Kjeldsen samt en række påståede stråmænd og rådgivere skal frikendes eller dømmes skyldige i at have omgået loven for, hvor stor en andel af de danske fiskekvoter en enkelt fisker må kontrollere.

Afgørelsen kan få betydning ikke bare for sagens tiltalte, men for hele fiskerierhvervet.

Derudover er sagen blevet udnævnt som den største kriminalsag i dansk fiskeri og som en politisk varm kartoffel. De dele vender vi tilbage til.

Kvoteregler blev indført for at skabe storfiskere

Det såkaldte kvotesystem blev indført i dansk fiskeri i starten af 00’erne, hvilket førte til at hundredvis af fiskere solgte ud af deres kvoter, mens de driftigste ekspanderede.

Siden 2014 har Jesper Holt Jensen været havnedirektør for Thyborøn Havn, og ifølge ham var koncentrationen af kvoter hele idéen med kvotesystemet, som skulle gøre dansk fiskeri mere robust. Blandt andet muliggjorde det, at fiskere som Henning Kjeldsen kunne opbygge større rederier med kræfter til at udvikle fiskeriet.

- Vi har jo set Henning Kjeldsen bygge et rederi op og drive en god forretning, som har været til gavn for mange mennesker, siger Jesper Holt Jensen.

Kendes Henning Kjeldsen skyldig, risikerer han at blive frataget retten til at drive erhvervsfiskeri, hvilket vil skubbe til magtbalancen i dansk fiskeri. (Foto: © Tegning: Morten Fogede)

For at undgå monopoler blev der fra 2012 indført kvotelofter og regler for, hvor mange kvoter en enkelt fisker måtte kontrollere.

Det er de regler, Henning Kjeldsen - som er en af Danmarks rigeste fiskere - med sit fiskeriimperium har arbejdet på kanten af, og som retten i Holstebro nu skal afgøre, om han har overtrådt.

- Nu er det så spændende, om det (en eventuel dom til Henning Kjeldsen, red.) kommer til at deeskalere fiskeriet igen, eller om den struktur vi kender i dansk fiskeri, også er den, vi kender i morgen, siger Jesper Holt Jensen.

Godt en kvart milliard er på spil

Kendes Henning Kjeldsen skyldig, risikerer han at skulle tilbagebetale 207 millioner kroner fra sit eget selskab, Gitte Henning, samt syv andre selskaber, som anklagemyndigheden mener har været brugt som stråmandsselskaber.

Pengene er den fortjeneste, som bagmandspolitiet mener, at Henning Kjeldsen har tjent på kvoter, der lå over kvoteloftet, og som dermed var ulovlige.

Derudover risikerer Henning Kjeldsen at blive idømt en bøde på 68,5 millioner kroner. Yderligere syv personer – herunder Henning Kjeldsens hustru, stedsøn og barndomsven – risikerer mindre bøder for at have ageret stråmænd.

Det er de høje krav om bøde og konfiskation, der gør sagen til den største kriminalsag i dansk fiskeri.

Endelig risikerer Henning Kjeldsen at blive frataget retten til at drive erhvervsfisker, hvilket vil tvinge ham til at sælge ud af sin flåde og sine kvoter.

Henning Kjeldsen er en af Danmarks rigeste fiskere. Tidligere opgørelser har vist, at hans fiskeflåde ejer op mod 10 procent af de danske fiskekvoter. (Foto: © Tegning: Jesper Andkjær)

Selv nægter Henning Kjeldsen sig skyldig og siger, at han har lånt penge ud til yngre fiskere og hjulpet dem med at opnå favorable aftaler på olie, garn og reparationer for at udvikle dansk fiskeri og sørge for, at kvoterne ikke ender på svenske eller hollandske hænder.

I Danmarks Fiskeriforening kan der da også spores en vis nervøsitet for, at Henning Kjeldsen tvinges til at sælge ud af sine kvoter.

- Det er en større mængde af de samlede danske kvoter, som er involveret i den her sag, siger direktør for foreningen Kenn Schau Fischer.

- Man kan sammenligne det med benzinpriser: Hvis et af olielandene åbner op for hanerne, så falder prisen på olien. Det samme billede kan man bruge på kvotesituationen i Danmark.

Ifølge Kenn Schau Fischer ser hele fiskeriet frem til at få afsluttet sagen, der første gang blev omtalt tilbage i 2015.

- Den diskussion, der har været om dansk fiskeriforvaltning over de senere år, har gjort det uklart, hvad man egentligt må. Vi håber på, at kvotesagen i Holstebro med sin afslutning vil give os nogle mere klare retningslinjer, siger Kenn Schau Fischer.

Henning Kjeldsens to rådgivere – revisoren Jørgen Riise og advokaten Lars Espersen – er tiltalte for at have banet vejen for den påståede fusk med fiskekvoter. De risikerer dermed også store bøder samt at få frataget retten til at drive henholdsvis revision- og advokatvirksomhed.

Kvotesag har allerede kostet en minister

Endelig er dagens afgørelse spektakulær, fordi det er den første sag mod en af de såkaldte kvotekonger, som siden 2015 har været et omdiskuteret fænomen ikke bare i dansk erhvervsliv, men også i dansk politik.

Få andre politikområder har været ramt af flere korruptionsmistanker – dem kan du læse nærmere om i tidslinjen nedenfor.

Henning Kjeldsens forsvarsadvokat har også argumenteret for, at fiskerimyndighederne aldrig har skredet ind overfor Henning Kjeldsen.

Du kan se klippet fra dokumentaren nedenfor.

Om den tolkning er korrekt, bliver som nævnt afgjort senere i dag i Holstebro byrets retssal A.