Skæbnedag for Uber-chauffører

Dom i Højesteret i dag kan bane vej for sager mod 1.500 chauffører.

Skæbnedag for tidligere danske Uber-chauffører. Dom i Højesteret i dag kan bane vej for sager mod 1500 chauffører. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

I dag falder den endelige dom over fire forhenværende Uber-chauffører. De blev i januar idømt store bøder for at have fragtet danskere rundt i deres private biler uden at have tilladelse til det.

Sagerne mod de fire er rejst på baggrund af oplysninger og lister fra 2014 og 2015 udleveret af skattemyndighederne i Holland. Uber, som netop har sit hovedkvarter i Holland, har selv videregivet oplysningerne i forbindelse med en skatterevision.

Højesteret skal i dag vurdere, om materialet fra Uber kan bruges som bevis i straffesagerne mod de fire.

Og bliver der givet grønt lys for det, så er der banet vej for sager mod yderligere 1.500 Uber-chauffører, som politiet allerede har sigtet.

Samtidig øger det interessen for at få fat i oplysninger og lister fra 2016 og 2017 for at se, om der er grundlag for yderligere sigtelser. Det materiale kan være på vej.

- Skat har den 1. december 2017 anmodet de hollandske skattemyndigheder om kontroloplysninger for indkomståret 2016 og 2017. Det er endnu ikke fastlagt, om Skat får udleveret oplysningerne, lyder det i skriftligt svar fra Skattestyrelsen.

Betydning for sag mod selskabet Uber

Dagens dom har også betydning for en anden sag mod selskabet Uber. Anklagemyndigheden har nemlig tidligere ønsket at rejse tiltale mod kørselstjenesten for medvirken til ulovlig kørsel for hver enkelt tur, en Uber-chauffør idømmes. Her kan være en helt ny situation efter dagens afgørelse i højesteret.

- Vi afventer Højesterets afgørelse, før vi kan gå ind i de konkrete sager, der ligger og venter, siger Vibeke Thorkil-Jensen fra anklagemyndigheden hos Københavns Politi.

Store bøder

De fire mænd er tidligere idømt bøder i både by- og landsretten.

Den ene chauffør blev fik en bøde på 486.500 kroner for at have kørt 5428 ture for Uber tilbage i 2015. De tre øvrige chauffører fik bøder på henholdsvis 110.000 kroner for 1282 ture, 60.000 kroner for 609 ture og 40.000 kroner for 399 ture.

Alle fire nægter sig skyldige. Anklagemyndigheden kræver skærpede bødestraffe til de fire. Uber har tidligere lovet at betale de bøder, deres chauffører eventuelt idømmes.

Facebook
Twitter