Skandia med højere pensionsrente

Skandia Pension gjorde op med forbrødringen i pensionsverdenen, da selskabet i dag meldte næste års rente ud. Skandia vil nemlig give mere end de øvrige selskaber.

Skandia Pension lover sine kunder med en arbejdsmarkedspensionen depotrente på fem procent på næste års opsparing.

Dermed stikker selskabet ud i en ellers helt enigpensionsverden, hvor selskaberne på stribe ikke har villetgarantere mere end 4,5 procent.

Holger Dock, der er direktør i AP Pension og samtidig formandfor brancheforeningen Forsikring & Pension, betegner over forRitzau Skandias rente som en høj rente i dagenslavrentesamfund.

- Rundt omkring i bankerne får du ikke så høj en rente på dinopsparing, siger han til Ritzau.

Fleksibel rente

Skandia Pension kan tilbyde den højere rente end andre, fordi dehar investeret mere i aktier, end de fleste andre selskaber. Dermedhar de fået mere ud af de generelt stigende aktiekurser, forklareradministrerende direktør Hanne Christensen i enpressemeddelelse.

Desuden kan Skandia Pension ændre renten fra måned til måned forlangt de fleste af kunderne.

- Vi kan justere depotrenten op eller ned med kort varsel, davores depotrente i princippet fastsættes for en måned ad gangen.Det giver en fleksibilitet til hurtigt at kunne tilpassedepotrenten til afkastet på investeringerne. Aktuelt vurderer vi,at der er grundlag for at give fem procent i depotrente også efterårsskiftet, siger Hanne Christensen.

Det betyder, at Skandias udmelding skal tages med et gran salt,men omvendt har selskabet kun justeret renten en gang i løbet af2003, nemlig i marts, da den blev sænket fra 5,5 til 5 procent.

Facebook
Twitter