Skatteadvokat mister støtte i udbyttesager: 'Er staten bange for at tabe?'

Torben Bagge er advokat for en stor gruppe selskaber i udbyttesagen. Nu ryger statsligt tilskud.

Torben Bagge er advokat for 110 pensionsplaner, som er helt centrale i det påståede svindelnummer mod Danmark. Hidtil er Bagges udgifter i forbindelse med at føre sagen blevet dækket af den danske stat.

En række sager i den store sag om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner kører i øjeblikket ved forskellige klageinstanser i Danmark.

Hidtil har udgifterne til rådgivere og advokater, der fører sagerne på vegne af bagmændene, været helt eller delvist finansieret af den danske stat.

Men det stopper fra årsskiftet, har et flertal i Folketinget i dag besluttet.

Dermed bliver det også dyrere for skatteadvokat Torben Bagges klienter, når han skal drive bunken af udbyttesager gennem systemet.

Torben Bagge repræsenterer 110 selskaber, som har tilbagesøgt et større milliardbeløb i sagen om formodet svindel med udbytteskat.

Selskaberne er alle små enkeltmandspensioner, der er tæt knyttet til den hovedmistænkte, Sanjay Shah, og hans selskab Solo Capital.

- Man kunne da godt forledes til at få den tanke, at den her nye lovgivning kommer, fordi skattemyndighederne er bange for, om man kan vinde sagerne, hvis man får behørig modstand. Det her kan betyde, at nogle af sagerne stopper, fordi de involverede ikke har råd til at betale deres advokater, siger Torben Bagge.

Torben Bagge afviser, at han arbejder for Sanjay Shah, selv om hans klienter altså er en del af det kompleks, som Skattestyrelsen mener har været konstrueret af den britiske finansmand med henblik på at hive udbyttemilliarderne op af den danske statskasse.

Tomme tønder

Bagge bebrejder politikerne på Christiansborg, at de går direkte efter aktører i udbyttesagen, som endnu ikke er dømt.

- Vi har et princip i Danmark om, at man laver generel lovgivning og ikke lovgivning, der er møntet på bestemte personer.

- Samtidig baserer man det her på, at vi har at gøre med svindlere. Og ret beset ved vi jo ikke, om de har svindlet. Og i en retsstat er man i udgangspunktet uskyldig, ind til det modsatte er bevist, siger Torben Bagge.

Han henviser til, at Skat anmeldte den formodede svindelsag til politiet i 2015. Knap fire et halvt år senere er der fortsat ikke rejst tiltale mod nogen.

- Man skal måske erindre om, at det blev omtalt som danmarkshistoriens største svindelsag. Men hvad har vi egentlig set af dokumentation siden da? Politiet er ikke kommet særligt langt, så hvis det var så oplagt svindel, hvorfor er man så ikke fire et halvt år senere kommet længere. Det er lidt tomme tønder, der buldrer, siger han.

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, mener kun det kan gå for langsomt med at få fjernet muligheden for at dække udgifter til advokater i skattesager, der involverer multinationale selskaber.

Bør bevises ved en domstol

I dag er reglerne sådan skruet sammen, at det er muligt at søge om tilskud, når en skattesag ikke går ens vej, og man vælger at klage over sagen ved en instans.

Vinder klageren sagen, betaler staten 100 procent, tabes sagen, har klageren krav på 50 procent af udgifterne til advokater og rådgivere, som har hjulpet med at føre sagen.

Men fra januar bliver ordningen bremset på udbytteområdet.

Det er dog stadig muligt at søge dækning for udgifter frem til årsskiftet. Torben Bagge tør dog ikke sætte tal på, hvor stor hans advokatregning løber op i, inden den sendes ind til refusion hos Skattestyrelsen.

Han foreslår en ændring af reglerne, så tilskuddet til advokatudgifter kun ryger, hvis det bliver bevist ved en domstol, at der er tale om svindlere.

- Man kan jo bare lave om i loven og sige, at hvis der er foregået svindel, så er der ikke refusion. I det her tilfælde ved vi bare ikke, om der har været svindel, siger Torben Bagge.