Skatteekspert: Danmark laver helgardering ved at gå efter britiske rådgivere

Skattestyrelsen har rejst krav mod en række britiske selskaber og privatpersoner.

Solopgang over City of London, Londons finansielle distrikt, som har spillet en central rolle i udbytteskattesagen, som har kostet danske skatteborgere 12,7 milliarder kroner. (Foto: Toby Melville © Scanpix)

Den danske stat har været offer for et kolossalt svindelnummer, der angiveligt har kostet de danske skatteydere 12,7 milliarder kroner.

Det mener skatteminister Karsten Lauritzen, som har sendt Kammeradvokaten i byen for at kræve mest muligt af det tabte tilbage.

Ifølge netmediet Law 360 er der rejst civile krav i fem lande, hvor aktører involveret i det omfattende svindelnummer har modtaget stævninger for mindst 11 milliarder kroner. Det drejer sig om sager i USA, Storbritannien, Malaysia, Luxembourg og Canada.

- Jeg synes, det her følger fint i tråd med den strategi, Skat har lagt. For det her er en sag med så mange penge på spil, at man ikke bare kan tillade sig at vende det blinde øje til, siger Christian Bachmann, der er formand for Danske Skatteadvokater.

Ifølge retsdokumenter har den danske stat stævnet mindst 71 britiske finansfolk og selskaber for deres medvirken til svindelnummeret, der ifølge Skattestyrelsen stod på fra 2012-2015.

Ikke penge i USA

I foråret kunne skatteminister Karsten Lauritzen (V) fortælle, at Skattestyrelsen agter at stille 277 amerikanske pensionskasser til ansvar for at have indsendt falske refusionsblanketter, som betød, at Skattestyrelsen fejlagtigt overførte milliarder til udenlandske kriminelle.

Skat foreløbigt anlagt sager i de amerikanske stater Connecticut, Florida, Illinois, Massachusetts, New Jersey og Ohio.

Men pensionskasserne er små, personligt ejede konti, hvor der ikke nødvendigvis er mange penge at hente.

- Jeg går ud fra, at strategien går på, at man ikke nødvendigvis regner med at få noget økonomisk ud af at vinde over de amerikanske pensionsfonde, men at man så samtidig har sikret sig muligheden for at gå efter dem, som også har medvirket til eventuelt at have begået skattekriminalitet, siger Christian Bachmann.

Shah stævnet

Blandt de stævnede ved retten i London er den britiske finansmand Sanjay Shah, hans kone og flere af Shahs selskaber.

Sanjay Shah er mistænkt for at være hovedarkitekten bag svindlen. Han lever i dag et liv i Dubai, og afviser, at han har gjort noget ulovligt.

Ved også at sagsøge rådgivere og øvrige selskaber, som har været involveret i svindlen, forhøjer Skattestyrelsen chancerne for at få pengene tilbage, mener Christian Bachmann.

- Man skal bruge mange ressourcer på at skrabe 12,7 milliarder kroner tilbage med renter, og det er langt fra sikkert, at man får en ret stor andel af det beløb. Men hvis man gerne vil sikre sig mest muligt, er det en form for helgardering også at sørge for, inden kravet forældes at tage fat i de institutioner og rådgivere, som har medvirket til, at det her har kunnet lade sig gøre.

Udover de 71 personer og selskaber er en række banker også blevet stævnet i sagen. Heriblandt Barclays Bank, der er en af Storbritanniens største banker, og National Westminster Bank.

Ikke fordi Skattemyndighederne tror, at bankerne har medvirket direkte til svindelen. Men fordi man gerne vil have eventuelle oplysninger som bankerne måtte ligge inde med.

Sanjay Shah har blandt andet brugt Barclays Bank til sine forretninger.

- Hvidvaskreglerne kan jo være en vinkel på det her. Bankerne skal jo kende deres kunder og vide, hvem de samarbejder med, siger Christian Bachmann.

Sanjay Shah mener, at han er uskyldig, og at han blot har udnyttet et hul i den danske skattelovgivning.

I et skriftligt svar siger pressetalsmand Jack Irvine:

- Den danske regering er hurtigt ved at udvikle sig til en grinagtig flok i internationale finanskredse, og det er virkelig ved at være på tide, at de afskriver deres tab.

Ikke udtale sig nærmere

Skattestyrelsen bekræfter at have sendt stævninger ud til britiske finansfolk og selskaber, men ikke gå dybere i detaljen.

- Skattestyrelsen har siden den formodede svindel blev opdaget i sommeren 2015 bestræbt sig på at tilbagesøge det unddragne beløb til den danske statskasse. Disse bestræbelser består bl.a. i en række forskellige civilretlige tiltag i flere lande, hvor der kan være mulighed for at søge udbyttet inddraget eller anlægge civile retssager og gøre erstatningskrav gældende. Det gælder bl.a. også i England, siger Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

- Af hensyn til gennemførelsen og effekten af disse civilretlige tiltag kan Skattestyrelsen ikke udtale sig nærmere om tiltagene i de enkelte lande, fortsætter han.

UDBYTTESKAT: SÅDAN BLEV SKAT SVINDLET

  • Skat har uretmæssigt udbetalt 12,7 milliarder kroner til virksomheder eller personer bosat i udlandet.

  • Via et hul i Skats kontrol har de og ansøgt om at få udbetalt refusion af udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation fra udenlandske selskaber.

  • Udenlandske selskaber skal nemlig ikke - sådan som danske selskaber - betale 27 procent i skat af aktieudbytte.

  • Svindlen er sket ved, at virksomhederne og personerne har udfyldt blanketter om refusion af udbytteskat uden at have aktier i danske selskaber.

Facebook
Twitter