Skatteforbund: Lav kontrol af moms-sager kan få virksomhederne til at snyde

Det er helt naturligt, at Rigsrevisionen går ind i sagen om store momsudbetalinger, mener Skatteforbundet.

Ifølge Politiken er virksomhedernes anmodninger om at få udbetalt negativ moms steget voldsomt. Fra 160 milliarder kroner i 2010 til 226 milliarder kroner. Det bekymrer Skatteforbundets formand, Jørn Rise. (Arkivfoto)

Dansk Told & Skatteforbund frygter, at der bliver snydt med momsudbetalingerne i Danmark.

Derfor glæder det formanden for Skatteforbundet, der organiserer medarbejdere i Skat, at Rigsrevisionen nu vil undersøge, om der sker fejludbetalinger.

- Det er fornuftigt at se på et område, hvor der kan ske og sker udbetalinger af meget store beløb, siger Jørn Rise.

Ifølge Politiken har medarbejdere i Skat forsøgt at gøre ledelsen opmærksom på problemer med udbetaling af såkaldt negativ moms, men uden succes.

- Vi har fået at vide, at det er et område, der er tjek på, og at man ikke anser det for at være et højrisikoområde, siger formanden for Skatteforbundet.

I dag baserer momssystemet sig på tillid, og kun meget få sager om udbetaling, omkring 2-3 procent, bliver ifølge Jørn Rise kontrolleret. Det kan føre til snyd.

- Når det rygtes, at vi kommer meget lidt ud, så kan graden af snyd stige, fordi man siger til sig selv; 'der kommer ikke nogen alligevel, så vi kan godt sætte noget negativt moms på'. Det er bare som tingene er, desværre, siger han.

Problemet kan ifølge formanden løses på to måder.

- Det ene er at styrke kontrollen, så både virksomheder og revisorer ved, at det her er et område, hvor Skat er hurtige og effektive, og hvor man ser Skat meget oftere, siger Jørn Rise.

En anden måde at modvirke snyd med negativ moms er ifølge Jørn Rise, at Skat automatisk henter flere data ind fra virksomhederne. Så bliver det lettere for medarbejderne at vælge de rigtige sager ud til kontrol.

Negativ moms

  • Hvis virksomhedens købsmoms i en momsperiode er større end salgsmomsen, vil SKAT udbetale forskellen til virksomheden.

  • Det kan fx skyldes:

Facebook
Twitter