Skattejurist: Bloggere og influencere skal betale skat af alt

I virkeligheden er skattereglerne for bloggere og youtubere helt simple: Man skal betale skat af alt - ellers risikerer man en bøde.

Hvis man opnår økonomisk fordel ved at agere som blogger, eller hvad man nu laver, så skal man beskattes af det. Uanset hvor lille gevinsten er.

Skal man betale skat, hvis man lægger et billede på sociale medier af noget slik eller en flyverdragt, man har fået af et firma? Hvad nu hvis man kun har 1000 følgere og laver konkurrencer? Og hvornår kan man få fradrag for computeren som blogger eller instrumentet som fritidsmusiker?

Omkring 300.000 danskere arbejder i en gråzone, hvor de hverken er lønmodtagere eller selvstændige - og hvor det derfor kan være svært at få styr på skattereglerne.

De arbejder som ekempelvis bloggere, youtubere, influencere, freelancere, foredragsholdere og fritidsmusikere eller har en opstartsvirksomhed.

Men faktisk er det ret simpelt, lyder det fra skatteadvokat og ekstern lektor ved Aarhus Universitet Torben Bagge.

- Udgangspunktet i dansk skattelovgivning er, at man skal betale skat, hver gang man har en økonomisk fordel - og så er det faktisk ligegyldigt, hvordan man oppebærer den her fordel - om det er et honorar i kroner og øre eller naturalier eller goder, siger han.

Her forsøger vi med Torben Bagges hjælp at opklare, hvad der er op og ned i skattereglerne, som de ser ud lige nu.

Skal man have et vist antal følgere for at skulle betale skat af noget?

- Nej. Hvis man opnår økonomisk fordel ved at agere som blogger, eller hvad man nu laver, så skal man beskattes af det.

Er der nogen økonomisk bagatelgrænse, før man skal betale skat af noget?

Nej.

Hvad nu hvis man ikke er fuldtidsblogger, men radiovært og reklamerer for slik, man har fået af et firma, uden at få decideret penge for det?

(Foto: © LISELOTTE SABROE, Scanpix)

- I henhold til skattelovgivningen er det principielt ligegyldigt, forstået på den måde, at der er man principielt skattepligtig, og det, man skal beskattes af, er værdien af det slik, man måtte få for at reklamere, eller hvad man har gjort, for det pågældende produkt.

Hvad nu hvis en instagrammer får en ny flyverdragt til poden derhjemme og laver en konkurrence, hvor man kan vinde sådan en flyverdragt?

- Det er det samme. For man får flyverdragten fra et firma som følge af, at man laver konkurrencen og dermed også reklamerer for det her firma. Og så er der ingen tvivl om, at så er man skattepligtig for værdien af den her flyverdragt.

Hvad dækker naturalier over?

- Det er et begreb, man bruger, som dækker over alt andet end kroner og øre. Det kan være fri bil, betalt frokost, eller hvis man får slik eller en flyverdragt - eller hvad man nu kan få af fordele.

Hvad med annoncer på ens blog eller Youtube - gælder de samme regler der?

- Der gælder fuldstændig de samme regler. I det omfang, at man får nogle økonomiske fordele, når man reklamerer, skal man beskattes, og så er det lige meget, hvordan man reklamerer.

Hvad kan man så trække fra?

- Man kan kun trække de udgifter fra, der er direkte forbundet med indtægtserhvervelsen. Så i praksis er det nok kun meget få i den her gruppe, der vil kunne få den fordel. Hvis det for eksempel drejer sig om it-udstyr, er det en forudsætning, at du ikke bruger udstyret privat.

- Og der vil du have en ekstremt tung bevisbyrde, hvis du vil godtgøre over for Skat, at du alene har købt it-udstyr for at fungere som blogger.

Så man skal nærmest være professionel blogger for at kunne trække noget fra?

- Ja, hvis du har udgifter og køber ting hjem udelukkende af hensyn til din aktivitet som blogger og kan bevise det over for Skat.

Gråzonen handler jo også om fritidsmusikere - kan de så trække deres musikinstrumenter fra?

(Foto: © David W Cerny, Scanpix)

- Hvis de kan godtgøre, at de udelukkende bruger deres trompet til at forsøge at tjene penge som fritidsmusiker, kan de trække det fra. Men har man større udgifter end skattepligtige indtægter, kan man ikke få fradrag for det, for så er det fradragsberettiget virksomhed.

Har der været eksempler på, at Skat har været efter bloggere eller lignende?

- Fritidsmusikere har der helt sikkert været eksempler på, men jeg har ikke kendskab til sager med bloggere.

Hvad sker der, hvis man bliver opdaget af Skat?

- Så kan man risikere at få en bøde, ud over at man skal betale den skat, man skylder. Og der skal ikke ret meget til, før man får en bøde.

Så hvis man modtager en flyverdragt og andre gaver hver måned, så skal man passe på?

- Lad os sige, at du får en gave for et par tusind kroner om måneden, så er det 24.000 kroner om året, og Skat kan jo gå flere år tilbage i tiden, så det kan samlet blive til en del penge, og man risikerer altså en bøde.