Skattemedarbejdere mister tre betalte fridage

En faglig voldgift har afgjort, at Skat var i sin gode ret til at opsige tre af medarbejderes fridage.

Medarbejderne i Skat er blandt de omkring 7.500 statsansatte, der bliver direkte berørt at afgørelsen. (Foto: © ERik Refner, Scanpix)

7.500 statsansatte i blandt andet Skat må vinke endegyldigt farvel til de tre betalte fridage juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Det har en faglig voldgift netop afgjort.

Opmanden, højesteretsdommer Lars Hjortnæs, fastslår, at Skat og Spillemyndigheden kan opsige fridagene med tre måneders varsel, og at der ikke skal tages hensyn til den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel.

Skatteministeriet traf beslutningen om at opsige de tre betalte fridage i 2013 med virkning fra 2014.

Afskaffelsen gælder for alle ansatte i selve ministeriet, Skat, Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

Fagforeningerne mente, at der var tale om en hævdvunden ret gennem mange år, selvom det ikke står i overenskomsten, og AC anlagde en faglig voldgift mod staten, og det er Moderniseringsstyrelsen, der har kørt sagen.

Afgørelsen kan meget vel få konsekvenser for andre statsansatte også. Ledelsen i det tidligere Social- og Indenrigsministerium, Statsforvaltningen, Socialstyrelsen, Ankestyrelsen, Danmarks Statistik, SFI og KORA opsagde de tre fridage med virkning fra i år. Her er omkring 2.700 medarbejdere berørt.

Lars Qvistgaard, formand for akademikerne i AC, er overrasket over afgørelsen og opfordrer arbejdsgiverne til at slå koldt vand i blodet, hvis de overvejer at gøre det samme som i Skat.

- Fjernelsen af de betalte fridage er det samme som at sætte medarbejderne ned i løn. Vi er skuffet over afgørelsen og vil nu nærlæse præmisserne for at få klargjort, hvor vidtrækkende konsekvenserne for den offentlige sektor er, siger han.

Carsten Eckhardt Thomsen, formand for Ingeniørforeningens, kalder det er en sort dag for medarbejderne på det statslige område.

. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at man fra statens side kunne slippe afsted med at inddrage medarbejdernes ret til at holde fri med løn juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag uden forudgående forhandling og kompensation, siger han.

Formanden for Told og Skatteforbundet, Jørn Riise, siger, at der er lukket i Skat mellem jul og nytår, og det betyder, at en stor del af de ansattes feriedage bliver blokeret, fordi de tvinges til at placere dem der.