Skatteminister 'tør næsten ikke sige det': Nyt it-system til gældsinddrivelse er afleveret

- Jeg tør næsten ikke sige det, lyder det fra skatteminister Karsten Lauritzen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V): - Jeg er som skatteminister ikke alene herre over, om vi får succes med at inddrive danskernes gæld til det offentlige. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Erstatningen for det kuldsejlede automatiske inddrivelsessystem Efi er stort set i mål.

Det danske it-firma Netcompany har nu afleveret den sidste del af det nye automatiske gældssystem, det mindre mundrette PSRM it-system. Det fortæller skatteminister Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.

- Jeg tør næsten ikke sige det, for de fleste vil sikkert ikke tro mig, men det er stort set lykkedes at udvikle et statsligt it-system til tiden – og uden at regningen denne gang er løbet løbsk, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Det er det danske it-firma Netcompany, som har stået for at udvikle det nye it-system, der skal hjælpe skatteforvaltningen ud af den enorme krise, som styrelsen har stået i i en årrække.

Og ifølge pressemeddelelsen er den fjerde og sidste del af gældsindrrivelsessystemet nu udviklet og afleveret til skatteforvaltningen.

Dermed kan der angiveligt sættes et flueben ud for langt de fleste og vigtigste funktioner, som det nye it-system, der skal inddrive danskernes gæld til det offentlige, skal indeholde.

- Vi har brugt en anden opskrift til at udvikle det nye gældsinddrivelsessystem, end man tidligere har benyttet sig af. I dag kan vi se, at det har været den helt rigtige tilgang.

- Vi kan nu med sikkerhed sige, at vi henter gælden hjem på et lovligt grundlagt, og alle de vigtigste funktioner til at få pengene i kassen som modregning i overskydende skat, lønindeholdelse og afdragsordninger er nu udviklet og klar til for alvor at blive taget i brug, siger Karsten Lauritzen i pressemeddelelsen.

800 offentlige kreditorer

Det tidligere it-system Efi har braklagt store dele af den offentlige gæld, og siden it-systemet i 2015 blev begravet, er gælden til det offentlige næsten fordoblet til nu at udgøre omkring 116 milliarder kroner.

Dertil kommer en afskrivning af en halv million danskeres gæld for 5,9 milliarder kroner, som blev gennemført i efteråret 2018.

Nu har Netcompany brugt to år på at udvikle en erstatning for Efi. Her har en af hovedopgaverne været at sikre, at de data, som de cirka 800 offentlige kreditorer sender ind til Gældsstyrelsen, har den rette kvalitet.

Ifølge Skatteministeriet er systemet ved at være på plads. Nu er spørgsmålet, om det nye it-system også kommer til at virke.

- Jeg er som skatteminister ikke alene herre over, om vi får succes med at inddrive danskernes gæld til det offentlige. Det kræver tilpasninger af flere hundrede kreditorers it-systemer. Det er ikke nogen nem opgave. Men de krav, vi sætter til kreditorerne, sætter vi for at sikre, at vi inddriver gælden lovligt, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Restancer kan ikke overføres

Der er afsat 1,1 milliarder kroner til det nye it-system, PSRM, som under udarbejdelsen har krævet over 100 medarbejdere hos Netcompany.

Der mangler dog stadig at blive flyttet fordringer for milliarder af kroner over i PSRM.

Og hvorvidt det kan lade sig gøre stiller Rigsrevisionen spørgsmål ved i et rapportudkast, som DR Nyheder har fået aktindsigt i:

- Nye analyser har vist, at en større del af restancerne i det gamle inddrivelsessystem formodentlig ikke vil kunne komme til at leve op til kravene i det nye inddrivelsessystem, PSRM, skriver Rigsrevisionen.

Manglende licens

Ifølge Rigsrevisionen er der foreløbigt lagt fordringer for 600 millioner kroner over i det nye system svarende til 0,5 procent af den samlede restancemasse på 116 milliarder kroner.

Det drejer sig primært om gæld til DR for manglende licensbetalinger.

Deadline for at flytte de låste gældsposter over i et inddrivelsessystem er 2021. Rigsrevisionen vurderer det dog slet ikke sikkert, at det vil kunne lade sig gøre at flytte fordringer for 116 milliarder kroner over PSRM:

- Der vil også være fordringer, som det næppe vil kunne lade sig gøre at rydde op i, hvilket betyder, at Gældsstyrelsen kan blive nødsaget til at foretage yderligere afskrivninger, inden oprydningsopgaven er tilendebragt.