Skatteminister vil ændre i planen for nye ejendomsvurderinger frem mod 2026

Nyt lovforslag vil i to år fjerne boligejeres ret til at blive hørt og vil beregne boligskatter ud fra priser i din kommune.

Onsdag i sidste uge fortalte skatteminister Jeppe Bruus (S), at han vil forsøge at få overblik over, hvor mange boligejere der er blevet klemt af fejl i det nye vurderingssystem. (Foto: liselotte sabroe © Ritzau Scanpix)

Fordyrelser på flere milliarder kroner. Boligejere i hundredtusindvis, der har betalt for meget i boligskat i mere end et årti. Og en tidsplan, der har været under stadigt mere massivt pres.

Det er hovedoverskrifterne i sagen om de nye ejendomsvurderinger, som skattevæsnet lige nu er i gang med at sende ud til boligejerne.

Tip os:

  • Har du i dine tidligere ejendomsvurderinger fået rabat på værdien af din grund, som ikke fremgår af din nye ejendomsvurdering? Skriv til vurdering@dr.dk

Men hvis ejere af de i alt 1,7 millioner boliger nu havde regnet med, at der var kommet styr på de skandaleombruste vurderinger, så ser det ud til, at der endnu er langt igen.

Det vurderer flere eksperter over for DR Nyheder, efter at skatteminister Jeppe Bruus (S) har sendt et nyt udkast til et lovforslag i høring.

Den nuværende plan, der skal sikre, at det nye boligskattesystem kan udrulles i 2024, er så udfordret, at Skatteministeriet med forslaget nu skubber og ændrer på flere mål i udrulningen.

Det vurderer skatteekspert Henning Boye Hansen fra revisionshuset BDO.

- Det går kun langsomt fremad med at udsende de nye ejendomsvurderinger. Det er et problem. For fra 2024 der skulle det hele have været på plads. Det kan man i dag se, at det når man ikke, siger han.

Ifølge professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet vidner forslaget om, at man nu sænker ambitionerne for, hvad skattevæsnet kan nå.

- Man forlænger en midlertidig og ikke særlig holdbar løsning. Det må så være den lappeløsning, som man rent politisk synes, at man kan forsvare i en situation, hvor det er gået galt, siger han.

Dropper individuel vurdering

Der er særligt to ting, som bør få de 1,7 millioner boligejere til at spærre øjnene op, mener eksperterne.

Det første problem er, at man i årene 2025-2026 med lovforslaget ikke vil få en ny, individuel ejendomsvurdering.

Det har indtil nu været planen, at din nye ejendomsvurdering skal være baseret på, hvordan dit lokale marked for boliger har set ud i de seneste seks år.

Din bolig vil derfor blive sammenlignet med 15 tidligere salg i dit nærområde.

Ejendomsvurderinger udsendes hvert andet år, og som boligejer betaler man skat af dem i to år, inden der igen laves en ny vurdering.

Men i den toårige periode skal den individuelle vurdering droppes og i stedet erstattes med en fremskrivning med tal fra Danmarks Statistik, der bygger på den gennemsnitlige stigning eller fald i boligpriserne i din kommune.

Det betyder, at den vurdering, der er grundlaget for din fremtidige boligskat i 2025 og 2026, ifølge forslaget ender med at blive udregnet ved hjælp af data fra dine tidligere vurderinger og simpel matematik.

Skatteministeriet erkender da også i lovforslaget, at nogle boligejere kan ende med en forkert vurdering og dermed risikere at skulle betale enten for meget eller for lidt i boligskat.

- Hvis den faktiske prisudvikling i en del af kommunen adskiller sig fra prisudviklingen i den øvrige del af kommunen, kan indeksmetoden medføre en anden vurdering end den, som var fremkommet med anvendelse af sædvanlige metoder. Det vurderes dog, at det vil være i meget få tilfælde, og at dette ikke vil få andet end marginal betydning, skriver Skatteministeriet.

Fordi boligejere risikerer at komme i klemme, ser lektor i forvaltningsret Jøren Ullits fra Syddansk Universitet heller ikke forslaget som den allerbedste løsning.

- Der er kæmpestor forskel på, om du bor i indre by eller i udkanten af kommunen. Den nuance får man ikke med, fordi man vælger den her forsimplede metode, siger Jøren Ullits.

Ifølge Henning Boye Hansen sker ændringen, for at skattevæsnet kan nå at sende næste bølge af ejendomsvurderinger ud.

- Man gør det for at få tid til at gøre klar til 2026-vurderingen, siger Henning Boye Hansen.

Vil det her betyde, at man risikerer at betale forkert skat?

-Ja, det kan det godt gøre i nogle situationer, siger Henning Boye Hansen.

Fjerner ret til at blive hørt

Men den nye plan udløser også en anden problemstilling.

Når den fremskrevne vurdering for skattebetalinger i 2025-2026 lander i e-boks, er man som boligejer nødt til at bøje hovedet og acceptere de tørre tal.

Man vil nemlig ikke få en deklarationsmeddelelse om den nye vurdering. Altså en meddelelse, hvor skattevæsnet gennemgår en række oplysninger om din bolig og grund, så du kan nå rette fejl og mangler i grundlaget for din vurdering.

Netop den meddelelse har du fire uger til at råbe op over ved at indsende dine rettelser til skattevæsnet.

Men står det til Skatteministeriet, skal retten til at blive hørt om faktuelle fejl og mangler i perioden på de to år midlertidigt være sat ud af kraft.

- Det er således vurderingen, at det ikke vil være forbundet med betænkeligheder at undlade at partshøre (igen) over den vurdering, der tilbageregnes, skriver Skatteministeriet i lovforslaget.

Men ifølge Jøren Ullits vil metoden kunne føre til ringere ejendomsvurderinger, som i sidste ende kan risikere at gå ud over boligejerne.

- Det betyder, at de afgørelser, du træffer, alt andet lige bliver mindre nuancerede.

- Hvis boligejeren bidrager til sagen, så er der en god sandsynlighed for, at sagen bliver bedre oplyst og dermed også, at skattefastsættelsen bliver mere præcis, siger Jøren Ullits.

Minister: Overordnet plan holder

Først i 2027-2028 forventer Skatteministeriet, at det nye ejendomsvurderingssystem vil være i takt med de oprindelige ambitioner igen.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) giver dog ingen garantier.

- Det er et højrisikoprojekt. Og jeg skal ikke foregøgle nogen, at der ikke er ting, der kan gå galt endnu. Men indtil videre så kører det efter den tidsplan, der er lagt, siger han.

Ministeren holder også fast i, at man efter planen i 2024 vil være klar til at skyde nye skatteregler i gang, som blandt andet betyder, at du som nuværende boligejer er sikret mod en eventuel stor stigning i skatten for din nuværende bolig.

- Det er planen, at når vi når frem til 2024, så træder de nye skatteregler i kraft, og det betyder, at alle dem, der har en bolig indtil 2024 vil få en rabat, som man bærer med sig i fremtiden. Og den plan holder, siger Jeppe Bruus.

Er det her så bare en hurtig genvej?

- Nej, det er forkert. Der er ikke nogen borgere, der bliver dårligere stillet her. Fordi man også bliver efterreguleret på de vurderinger, der er. Så det er ikke helt rigtigt. Det her betyder, at det bliver lidt nemmere for borgerne at gennemskue de vurderinger, de får, siger han.

Eksperter mener, at det her er et spørgsmål om at vinde tid. Har de ret?

- Nu har vi lagt det her i høring, og så får vi alle gode input ind. Også fra kloge professorer og andre. Hvis de har nogle relevante pointer, så kigger vi på det, siger skatteminister Jeppe Bruus.