Skatteministeriet frygter, at fortrolige oplysninger fra udbyttesagen kan være blevet lækket

Kasketforvirring i udbyttesagen kan besværliggøre jagten på penge fra udbyttesvindel, skriver Skatteministeriet i klage over Bech-Bruun.

Skatteministeriet beskylder et af landets største advokatfirmaer Bech-Bruun for inhabilitet i udbyttesagen. Her har Bech Bruun foretaget en uvildig advokatundersøgelse for Skatteministeriet. Samtidig med at firmaet har rådgivet og repræsenteret centrale aktører, der nu er anklaget for svindel.

Det skorter ikke på beskyldninger mod Bech-Bruun i klagen over advokatfirmaets påståede kasketforvirring i udbyttesagen, som Skatteministeriet i december indbragte for Advokatnævnet.

I klagen beskyldes Bech-Bruun for brud på god advokatskik og overtrædelser af de advokatetiske regler i forbindelse med advokatfirmaets uvildige undersøgelse af udbyttesagen.

- Bech-Bruun har tilsidesat god advokatskik ved både at påtage sig hvervet som uvildig advokatundersøger efter at have rådgivet én af aktørerne i udbyttesagen og tilsyneladende fortsætte denne rådgivning sideløbende med hvervet som uvildig undersøger, står der blandt andet i den 35 sider lange klage til Advokatnævnet, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Risiko for at beviser destrueres

Ikke alene klager Skatteministeriet over Bech-Bruuns løbende rådgivning af den tyske bank North Channel Bank, der er sigtet af tysk politi og stævnet af den danske stat for sin rolle i udbyttesagen.

Skatteministeriet mener også, at Bech-Bruun gik langt over stregen, da det i sommer lod sig hyre til at repræsentere to canadiske pensionskasser, som er sagsøgt af den danske stat for deres rolle i netop udbyttesagen.

Bech-Bruun repræsenterede frem til november sidste år de canadiske pensionskasser. Nu frygter Skatteministeriet, at Bech-Bruun har overdraget de sagsøgte fortrolige dokumenter, hvilket stiller den danske stat dårligere i jagten på de forsvundne milliarder.

- Der er en risiko for, at viden fra advokatundersøgelsen utilsigtet kan tilflyde de forkerte personer. Det vil kunne vanskeliggøre den strafferetlige efterforskning og medføre risiko for, at beviser destrueres, og aktiver bringes i sikkerhed, står der i klagen fra Skatteministeriet, som frygter, at det bliver sværere at hale pengene fra den påståede svindel hjem:

- Risikoen for videregivelse af fortrolige oplysninger fører dermed til en konkret begrundet risiko for den danske stats mulighed for at få det svindlede tilbage, står der i klagen fra Skatteministeriet.

Skatteministeriet kræver med klagen 3,5 millioner kroner tilbage, som Bech-Bruun modtog for sin redegørelse af udbyttesagen.

Adgang til fortrolige oplysninger

Da Bech-Bruun i 2017 vandt opgaven at udarbejde en uvildig advokatundersøgelse, der skulle gennemgå forløbet omkring og placere et ansvar for danmarkshistoriens største svindelsag, blev der oprettet et særligt site, hvor Bech-Bruun havde adgang til bunkevis af fortrolige dokumenter fra Skatteministeriet og Skat.

- Dokumentmaterialet var omfattende, men indeholdt ikke alle sagens dokumenter. I en række tilfælde anmodede Bech-Bruun om yderligere materiale, står der i klagen.

Desuden afholdt Bech-Bruun møder med Skat, Skatteministeriet, Rigsrevisorerne og Søik, bedre kendt som Bagmandspolitiet, under udarbejdelsen af rapporten.

Da advokatundersølgelsen i december 2017 blev offentliggjort, krævede Søik først gennemgå rapporten, så den ikke bød på indhold, som kunne gå ud over den iganværende politiefterforskning af udbytteskattesagen.

- Objektivt set er der risiko for, at Bech-Bruun kunne anvende fortrolig viden fra det tidligere hverv ved repræsentation af de (canadiske, red.) pensionsplaner, står der i klagen.

- Ikke offentligt tilgængelige navne

Bech-Bruun har ikke ønsket at stille op til interview, men managing partner, Simon Evers Hjelmborg, skriver i en sms til DR Nyheder:

- Vi har ingen kommentarer til sagen så længe, den verserer, af respekt for Advokatnævnets arbejde.

I en email til skatteminister Karsten Lauritzen (V) fra november i år, som DR Nyheder er i besiddelse af, skriver Simon Evers Hjelmborg om samarbejdet med de to canadiske pensionskasser:

- Da de (canadiske pensionskasser, red.) i juni 2018 henvendte sig med anmodning om bistand vedrørende dokumentationskrav ved refusion af udbytteskat, ville det ikke have været muligt for os at konstatere, om en eller begge var omfattet af Skats anmeldelse af den formodede svindel. Det skyldes, at de pågældende navne ikke er offentligt tilgængelige. Efter en sædvanlig konflikttjekprocedure, som ikke viste tegn på konflikt, blev sagerne derfor oprettet.

I samme email lyder det fra Simon Evers Hjelmborg, at der ikke kan sættes en finger på Bech-Bruuns advokatundersøgelse af udbyttesagen.

- Det er vores klare opfattelse, at den undersøgelse, som vi i 2017 har udført for Skatteministeriet, har været ordentlig, grundig og rigtig og ikke har været påvirket af, at der tidligere har været ydet rådgivning til (North Channel Bank, red.), fordi de personer, der deltog i undersøgelsen, ikke havde kendskab dertil.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos Advokatnævnet er 4,5 måneder. Klagen blev indbragt i den 18. december 2018.

Bech-Bruun er med 515 medarbejdere et af Danmarks største advokatfirmaer.

Rapport om North Channel Bank:

 • Af en 75 siders rapport udarbejdet af revisionsfirmaet KPMG i 2016 på vegne af det tyske finanstilsyn, BAFIN, fremgår det, at North Channel Bank blandt sine hovedaktionærer har en navngiven amerikansk statsborger, der er blevet sat i forbindelse med Sanjay Shah, den hovedmistænkte i udbytteskattesagen.

 • Det fremgår også, at North Channel Bank i starten af 2014 kaster sig over opgaven med at agere depotbank for handler med aktier. Det fremgår, at det sker efter ordre fra bankens ejere, herunder den amerikanske forretningsmand med forbindelse til Sanjay Shah.

 • Det fremgår videre af rapporten, at handlerne med danske aktier i virkelighedens verden er sket i en ring, hvor den amerikanske pensionskasse køber de danske aktier af en sælger, der på salgstidspunktet ikke råder over dem, men indgår en aftale med en tredjepart om at låne dem til levering på et senere tidspunkt.

 • Samtidig indgår køberen, den amerikanske pensionskasse, en aftale om at låne de aktier, han køber, men endnu ikke har fået leveret, videre til tredjeparten, der ifølge KPMG-rapporten er et selskab ved navn Sherwood Enterprises Limited på Caymanøerne i Caribien.

 • Herefter ansøger pensionskassen om at få dansk udbytteskat retur fra de danske skattemyndigheder.

 • Til sidst går handlerne den anden vej, så køberen tilbagelåner aktierne af tredjeparten, Sherwood Enterprises Limited, med henblik på at sælge dem tilbage til sælgeren, der på sin side låner dem tilbage til Sherwood Enterprises Limited.

 • Det fremgår af rapporten, at der på intet tidspunkt har kunnet spores danske aktier i depoterne tilhørende den amerikanske pensionskasse, sælgeren eller tredjeparten, Sherwood Enterprises Limited.

 • ”Vi har forespurgt hos bankens Værdipapirserviceafdeling, om der rent faktisk har fundet levering (af de danske aktier, red.) sted i forbindelse med værdipapirtransaktionerne, men dette kunne der ikke gives noget definitivt svar på”, skriver KPMG blandt andet i undersøgelsen.

 • Ifølge dokumenter, som DR er i besiddelse af, har Danmark samlet lidt et tab på 1,1 milliarder kroner på baggrund af de transaktioner, der fandt sted via North Channel Bank.

 • Som Politiken tidligere har beskrevet, blev North Channel Bank i juni 2017 ransaget af tysk politi på vegne af dansk politi.

 • Siden har banken og dens nu tidligere ledelse været mistænkt af bagmandspolitiet for medvirken til bedrageri mod Skattestyrelsen, som Skat hedder i dag.

 • Anklagemyndigheden i Koblenz i Tyskland har for nylig meddelt, at man har sigtet den tidligere ledelse i banken for hvidvask af penge, der formodes at stamme fra svindel mod Danmark.

 • I sensommeren 2018 stævnede Skattestyrelsen North Channel Bank sammen med blandt andet Sanjay Shah med et samlet krav om at betale ”mindst 1 milliard britisk pund” tilbage.

Facebook
Twitter