Skattestyrelsen lægger arm om milliarder med canadisk pensionskasse

Skattestyrelsen kræver svar fra pensionskasse om store skatterefusioner.

To fagdirektører fra Skattestyrelsen, som rydder op efter milliardsvindlen mod Danmark. Til venstre er det direktør for selskaber, Kenneth Joensen, til højre direktør for Særlig Kontrol, Steen Bechmann.

En stor canadisk pensionskasse er i øjeblikket i dialog med den danske stat om udbetalinger for 900 millioner kroner, som pensionskassen har modtaget i refusion af udbytteskat.

Men som pensionskassen muligvis ikke har haft krav på.

- Vi har i øjeblikket en igangværende sag, hvor vi er i dialog med pågældende med henblik på at fremskaffe dokumentation, siger Kenneth Joensen, der er direktør for selskaber i Skattestyrelsen.

Derudover har Skattestyrelsen afvist et nyere krav fra pensionskassen på 1,3 milliarder kroner.

Opdaget efter bankordning blev lukket

Sagen om den canadiske pensionskasse sætter bekymrede folder i panden på danske embedsmænd.

At den mulige fejludbetaling på 900 millioner kroner til pensionskassen blev opdaget skyldes alene, at det i 2015 blev besluttet at lukke den såkaldte bankordning, hvor Danske Bank, Nordea og SEB kunne få refunderet udbytteskat på vegne af sine kunder - og uden om Skats kontrol.

Da den canadiske pensionskasse flyttede sine ansøgninger om refusion over til Skat, ringede alarmklokkerne:

- I 2016 anmoder pensionskassen om at få refunderet udbytteskat for samlet set 1,3 milliarder kroner. De penge har vi ikke udbetalt, fordi vi ikke har kunnet få klarhed over den retmæssige ejer af aktierne.

- Men samtidig kan vi se, at de her 900 millioner kroner er blevet udbetalt til pensionskassen, inden bankordningen blev lukket ned, hvor vi ikke havde mulighed for at kontrollere den retmæssige ejer, siger Kenneth Joensen.

Enten eller

Skattestyrelsen er via Kammeradvokaten i dialog med den canadiske pensionskasse.

- Hvis de fremskaffer dokumentation, så er vi forpligtet til at udbetale 1,3 milliarder kroner. Men når vi frem til den modsatte konklusion, så kan vi forsøge at gøre et krav gældende på de her 900 millioner kroner, siger Kenneth Joensen.

Bankordningen er betegnelsen for en ordning, som Skat havde med Danske Bank, Nordea og SEB. Ordningen løb fra 2001, ind til den blev lukket ned i 2015, da den blev erklæret ulovlig.

Alene fra 2012 til 2015, hvor den danske stat blev udsat for et omfattende svindel for 12,7 milliarder kroner, er der refunderet 5,4 milliarder kroner via bankordningen.

Udbetalingen af de 900 millioner kroner foregik over en årrække med en af de tre banker, som har været tilmeldt bankordningen.

Finanstilsynet skal kigge

Det er dog ikke vurderingen, at bankordningen er blevet brugt til omfattende svindel med udbytteskat.

- Vi kan med nogen usikkerhed udelukke, at der er foregået svindel med bankordningen. Men i de regneark, vi har modtaget fra bankerne, har der ikke været ret mange oplysninger, siger Kenneth Joensen.

Det er disse sparsomme oplysninger fra bankerne, som i dag har fået skatteminister Karsten Lauritzen (V) til at sætte Finanstilsynet til at komme til bunds i administrationen af bankordningen hos Danske Bank, Nordea og SEB.

- Finanstilsynet har nogle evner og nogle redskaber, som gør, at vi vil kunne komme til bunds i, hvordan bankerne har administreret bankordningen, siger Karsten Lauritzen.

Skatteministeren har også sendt et brev til ledelsen i Danske Bank, Nordea og SEB, hvor de orienteres om undersøgelsen af bankordningen.