Skattevæsnet leder efter klemte boligejere: 'Ring, hvis du har oplevet problemer'

Har du oplevet problemer med din nye ejendomsvurdering, så vil Vurderingsstyrelsen gerne i kontakt med dig.

I en mail til DR Nyheder har Vurderingsstyrelsen forklaret, at man i flere måneder har kendt til problemet med døde links, fordi frustrerede boligejere har kontaktet styrelsen.

Døde links og manglende information om en skarp tidsfrist har fået skattevæsnet på en ny opgave.

Selvom en række boligejere har fået en ny offentlig ejendomsvurdering af deres bolig, så har de på grund af fejl ikke fået lov til at komme med rettelser til vurderingen.

Frem mod 2024 skal alle boligejere have en ny vurdering, og du har kun fire uger til at råbe om fejl og mangler.

Men DR Nyheder har senest afdækket, at der har været fejl i et endnu ukendt antal af de links, som boligejere skal bruge til at ændre oplysninger om grundlaget for deres nye ejendomsvurdering.

- Nogle boligejere har oplevet, at det ikke har været muligt at klikke på det link, der har været i notifikationen i deres digitale postkasse, skriver Vurderingsstyrelsen på sin hjemmeside.

Tip os:

  • Har du i dine tidligere ejendomsvurderinger fået rabat på værdien af din grund, som ikke fremgår af din nye ejendomsvurdering? Skriv til vurdering@dr.dk

Har du oplevet problemer, så vil styrelsen nu gerne i kontakt med dig.

- Boligejere, der har oplevet, at tekniske udfordringer har forhindret dem i at sende en indsigelse rettidigt – enten ved brug af det medsendte link eller ved at logge ind på Vuderingsportalen.dk – kan ringe til Vurderingsstyrelsen.

Har tidligere afvist boligejere

Det er dog ikke første gang, at Vurderingsstyrelsen har haft nogle af de klemte boligejere i røret.

I en mail til DR Nyheder har Vurderingsstyrelsen forklaret, at man i flere måneder har kendt til problemet med døde links, fordi frustrerede boligejere har kontaktet styrelsen.

Helt tilbage i juni blev det af samme grund tilføjet i de fremadrettede beskeder til boligejere, at de også kan logge ind via vurderingsportalen.dk. Men man har endnu ikke skrevet information om fristen på fire uger ind i beskederne.

En række boligejere, som DR Nyheder har talt med, fortæller, at de er blevet blankt afvist, når de har forsøgt at få genstartet deres sag.

Styrelsen har nu tilføjet, at du som boligejer også kan logge ind via vurderingsportalen.dk, men man har endnu ikke skrevet information om fristen på fire uger ind i beskederne. (© Vurderingsstyrelsen)

Vurderingsstyrelsen blev i sidste uge sat til at undersøge omfanget af klemte boligejere og fejl.

- Hvis man opdager, at man faktisk gerne ville have været inde og rette i de data, så er vi i gang med at kigge på, hvad man så gør. Men selvfølgelig skal borgerne ikke lægges til last, sagde skatteminister Jeppe Bruus (S).

Siden har Folketingets Ombudsmand også krævet svar på, hvor mange der er kommet i klemme, og hvad myndighederne har tænkt sig at gøre for at hjælpe dem.

Svaret skal ligge på ombudsmandens bord inden fire uger.

DR Nyheder har sendt en række spørgsmål til Vurderingsstyrelsen. Styrelsen svarer ikke på spørgsmålene, men skriver i en mail:

- Vurderingsstyrelsen har modtaget Ombudsmandens brev, hvor Vurderingsstyrelsen er bedt om en redegørelse inden for fire uger. Vi har derfor ikke yderligere at tilføje for nuværende.

Det har DR Nyheder spurgt om:

  • Har I en kommentar til Folketingets Ombudsmands brev af 8. september?

  • Har I overblik over antallet af fejl i tilgangen til det nye ejendomsvurderingssystem, som Vurderingsstyrelsen er blevet pålagt at opgøre jf. skatteministerens udtalelse 7. september.

  • Hvad gør styrelsen for at finde frem til de borgere, der kan være berørt af fejlene?

Professor: Få det hellere på skrift

I de første sager sendte Vurderingsstyrelsen oplysninger direkte til boligejernes e-boks.

Men i foråret gik styrelsen over til en ren digital løsning, så ejere af omkring 94.000 boliger kun har fået et link og en kort besked, hvor der ikke står noget om tidsfristen på fire uger.

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet har tidligere kritiseret styrelsens svar til de klemte boligejere.

Vurderingsstyrelsen har nemlig nægtet at genstarte sager for dem, som fejlen faktisk er gået ud over.

I stedet er boligejere blevet opfordret til at betale 1.100 kroner for at klage over vurderingen, når muligheden for at klage åbner.

Men at man i stedet bare må klage, giver ikke nogen mening, mener Sten Bønsing. Det er nemlig langt sværere at komme igennem med rettelser til den nye ejendomsvurdering i en klage.

I løbet af de fire uger, der kaldes deklarationsperioden, skal man kun bevise, at styrelsens vurdering er mindst fem procent forkert, mens kravet i den efterfølgende klageproces er 20 procent af vurderingen.

- Det er jo så endnu mere alvorligt, da der er nogle begrænsninger på klagemulighederne. Man har nogle særlige muligheder i høringsfasen. Derfor er det voldsomt væsentligt, at der er styr på det her, siger han.

Sådan kommer du i kontakt:

  • Du kan skrive til Vurderingsstyrelsen på vurdst@vurdst.dk eller ringe på 72 22 16 26.

På sin hjemmeside lover Vurderingsstyrelsen dog ikke mere, end at man i første omgang vil "notere boligejernes kontaktoplysninger og problemets karakter og derefter vende tilbage til boligejerne."

Men hvis du lige nu er ved at taste Vurderingsstyrelsens telefonnummer, så kan det være, du i stedet skal overveje at sende en mail, mener Sten Bønsing.

Hvis du skriver en mail har du nemlig et meget mere håndfast bevis på, at du har kontaktet styrelsen, råder juraprofessoren.

Du kan også bede om få mundtlige svar på skrift, så du senere står mere sikkert i din sag.

- Bevismæssigt vil det være smartere, hvis man som borger skrev til myndighederne, siger Sten Bønsing.