Skolerne i Helsingør dropper alligevel brug af Google-software: 'Det vil kræve, at vi omlægger undervisningen fuldstændigt'

Datatilsynet har forbudt Helsingør Kommunes folkeskoler at anvende Google Workspace i undervisningen.

Skal folkeskolerne i Helsingør Kommune helt undervære Google Workspace, bliver det overordentligt svært at gennemføre undervisningen, siger borgmester Benedikte Kiær (K).

Folkeskolerne i Helsingør Kommune står med et akut problem:

De må nemlig ikke længere anvende de programmer, som de normalt bruger til at planlægge undervisningen, give eleverne feedback, registrere fravær, udveksle informationer med eleverne og meget andet.

Første dag efter sommerferien er det som om den digitale folkeskole ikke længere findes.

Det skyldes, at Datatilsynet midt i sommerferien gav Helsingør Kommune et generelt forbud mod at bruge Googles online tjenester - Google Workspace for Education - som kommunens skoler ellers er blevet stort set afhængige af de seneste år.

- Al den usikkerhed, som afgørelsen fra Datatilsynet har skabt, har gjort, at vi gerne lige vil have en tilbagemelding fra Datatilsynet, før vi lader eleverne bruge deres Chromebooks igen, siger borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K).

Forbuddet kommer ovenpå en tidligere afgørelse fra september og skyldes blandt andet, at kommunen ifølge Datatilsynet ikke kan garantere, at elevernes persondatasikkerhed ikke bliver overtrådt, når de bruger Google Workspace.

- Datatilsynet har fokus på, at børnenes rettigheder – herunder deres data – ikke siver ud og eksempelvis bliver opsamlet til markedsføring eller til at videreudvikle Googles produkter i strid med reglerne, siger Allan Frank, der er jurist og IT-sikkerhedsspecialist i Datatilsynet.

- Helsingør Kommune har ikke dokumenteret over for Datatilsynet, at brugen af børnenes data er håndteret på den rigtige måde. Det gælder både den fysiske computer, styresystemet og den software, man har ovenpå, tilføjer han.

Datatilsynets afgørelse bunder i en klage fra en bekymret forælder, som i 2019 reagerede på, at eleverne automatisk fik oprettet konti hos Google-firmaet YouTube i forbindelse med de profiler, skolen oprettede til dem i Google Workspace.

- Mine børns data er blevet misbrugt ved oprettelse af profiler på Youtube med deres fulde navn, skolenavn og klassetrin. Jeg har ikke givet samtykke, og skolens undervisere, ledelse samt Helsingør Kommune var uvidende om, at samtlige skolebørn i Helsingør Kommune havde fået oprettet disse sociale medieprofiler med nævnte data, står der blandt andet i klagen, som DR Nyheder har fået indsigt i.

Siden er elevernes YouTube-konti blevet slettet igen, men Datatilsynet vurderer fortsat ikke, at elevernes persondatasikkerhed kan garanteres.

Helsingør Kommune er dog af den overbevisning, at dokumentationen er fyldestgørende, og at skolerne senere kan få lov at bruge Google Workspace igen.

- Det her handler ikke om, hvorvidt vi har en høj sikkerhed eller ej, for det har vi. Det handler om, at vi også skal kunne dokumentere, at vi har en høj sikkerhed, siger borgmester Benedikte Kiær.

Umuligt at blive Google-fri i løbet af en sommerferie

Den seneste uge har Helsingør Kommune ihærdigt forsøgt at holde fast i brugen af Googles skoleprodukter.

Kommunen har i løbet af sommerferien lavet en ny risikoanalyse af Google Workspace og kom frem til, at risikoen for at persondatareglerne overskrides er lav.

Derfor mente kommunen i sidste uge, at elever og lærere ufortrødent kunne fortsætte med at benytte softwaren.

- Vi har nu udarbejdet den dokumentation (konsekvensanalyse), som Datatilsynet har krævet. Vi har i den forbindelse blandt andet indhentet revisionserklæringer og ekstra garantier fra Google, skrev referencedirektør i Helsingør Kommune Lars Rich til DR Nyheder i sidste uge.

Helsingør Kommunes tilgang fik imidlertid Datatilsynets direktør til at minde om, at det stadig er Helsingør Kommune, der står med det fulde ansvar, og at bøderammen er op til 16 millioner kroner, hvis reglerne overtrædes.

Derefter besluttede byrådet i Helsingør sent søndag aften, at eleverne alligevel ikke må bruge deres Chromebooks og Google Workspace.

- Eleverne kan ikke bruge deres Chromebooks, men lærere kan fortsat, for ellers har de svært ved overhovedet at kunne give undervisning til vores børn, siger borgmester Benedikte Kiær.

- Vi har pligt til at give undervisning til børnene, og hvis vi skal undvære Google vil det kræve, at vi omlægger undervisningen fuldstændigt, og det kræver altså mere tid end tre uger i en sommerferie.

Formanden for IT-politisk forening, Jesper Lund, forstår godt den udfordring, skoleledere og lærere i Helsingør står over for, men han mener også, at kommunen gennem flere år har ignoreret problemerne.

- Den risikoanalyse, som Helsingør Kommune netop har lavet, skulle de have lavet inden, de overhovedet indkøbte Chromebooks til deres elever, siger han.

- Kommunerne har kun sig selv at takke, fordi de ikke har haft dokumentationen i orden fra start.