Slut med at Danmark er klogest

DI mener, at Danmarks førerposition er truet på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft og problemer med at bevare udenlandsk arbejdskraft.

Det handler om at være klogere, end de andre, mener DI. Men Danmark skal lede godt og grundigt efter de ekstra hjerneceller.

Dansk Industri (DI) er meget på linje med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og konkluderer, at en af de store hindringer for vækst og øget produktivitet er mangel på den rette arbejdskraft.

Erhvervsøkonomisk chef i DI Kent Damsgaard siger, at væksten ikke kommer tilbage til de gamle stigningstakter, hvis virksomhederne ikke råder over tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

- Populært sagt: Hvis vi ikke fortsætter med at være "klogere" end andre, så kan vi ikke blive ved med at få en overpris for vores varer, siger Kent Damsgaard.

Han siger, at det hidtil er lykkedes for Danmark at få en merpris for sine produkter, men den tid er ved at rinde ud.

Nødvendigt med ændringer

Det er også nødvendigt at ændre investeringsklimaet, så Danmark kan tiltrække flere investeringer.

Selskabsskatten er halveret fra 50 i 1989 til 25 procent, men et yderligere fald kunne være et redskab, mener DI. Tyskerne overvejer aktuelt at halvere selskabsskatten fra 30 procent til 15 procent.

DI mener desuden, at skattesystemet bør omlægges, så udenlandsk, kvalificeret arbejdskraft gider blive i Danmark. Og så bør folk, der gør en ekstra indsats og arbejder længere, blive belønnet, mener DI.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk