Småfisker glæder sig over topskat på fiskeri: Nu skal alle fiskere med

Topskat på fiskeriet kan være med til at bane vejen for de unge, mener fisker i Helsingør.

Et flertal uden om regeringen vil lave en større omfordeling i fiskeriet, så der bliver mere til de mindre og mindre til de største.

Det sker efter et års blæst om fiskeriet og bred kritik af manglende kontrol af kvotesystemet.

Forslaget om at indføre en såkaldt topskat på fiskeriet bliver taget imod med åbne arme af Søren Jacobsen, der er kystfisker i Helsingør og formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

- Dem, der har mest, er også dem, der skal betale mest, siger Søren Jacobsen på sin fiskekutter, hvor han er på vej ud for at sætte garn.

Forslaget fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet kommer, efter indtjeningen i fiskeriet på få år er fordoblet, og flere eksperter har efterlyst en ekstra skatfiskekvoter.

Bundfradrag og promille

Konkret foreslår flertallet at hæve den såkaldte promilleafgift, som fiskere i dag betaler.

Promillen skal hæves mest for fiskerne med størst indtjening, så de betaler en større promille. Samtidig skal bundfradraget hæves, så de mindste fiskere får bedre betingelser.

- Hvis man får hævet bundfradraget fra, hvad der er i dag, og får sat en ekstra afgift på dem, der har meget, så giver det mening. Også på baggrund af at man har begunstiget fiskere, som havde rigtigt mange kvoter, dengang de omsættelige kvoter blev indført. Det er det, kystfiskeriet har lidt under i mange år, siger Søren Jacobsen.

Hele balladen om fiskekvoter og kvotekonger begyndte tilbage i 2002 med Folketingets fiskerireform, som indførte omsættelige kvoter. I 2006 blev der indført kvoter i hele fiskeriet med virkning fra 2007.

Her blev retten til fiskeri i Danmark delt op i andele og givet til de fiskere, som på det tidspunkt var aktive i branchen.

Det vil sige, at de fik retten til at fange en bestemt mængde af en bestemt fisk i et bestemt område i løbet af året.

Målet var at løse de problemer, som dansk fiskeri var præget af med "en for stor og for gammel fiskeflåde med en dårlig indtjening", som Rigsrevisionen beskrev i sin kritiske beretning af administrationen af fiskekvoterne fra sidste år.

Unge mennesker

Søren Jacobsen mener, at det har haft voldsomme konsekvenser for fiskeriet, at man indførte et nyt kvotesystem i 2007. Nu håber han, at et nyt topskattesystem kan være med til at åbne fiskeriet mere op, så flere unge mennesker får lyst til at hale fisk op af de danske farvande.

- Vi skal have nogle unge mennesker ind i fiskeriet, det skal der være ressourcer til. Man har tabt kystfiskeriet, når man ser tilbage i tiden.

- Vi skal ud at fortælle om vores erhverv som helhed, og så skal vi gøre det nemmere at komme ind i fiskeriet, så de ikke skal op med flere millioner kroner for overhovedet at få lov til at fiske. Man skal give noget starthjælp og måske få øremærket nogle kvoter til de unge mennesker, siger Søren Jacobsen.

FacebookTwitter