Tema Bidragssatser

Smæk til realkreditten: For dårlig konkurrence om boliglån

Konkurrencerådet kritiserer realkreditinstitutterne for at udnytte dårlig konkurrence til at sætte gebyrerne op.

Nykredit hævede sidste år bidragssatserne i datterselskabet Totalkredit kraftigt. Det har ramt 725.000 boligejere. (Foto: TORBEN CHRISTENSEN © Scanpix)

Det ser skidt ud for konkurrencen på realkreditområdet.

Fire store aktører skiftes til at sætte gebyrerne op, uden at de 1,7 millioner boligejere kan gøre fra eller til, fordi der er meget store omkostninger forbundet med at skifte institut.

Samtidig er markedet tæt på umuligt at komme ind på for nye aktører, og det hæmmer konkurrencen.

Sådan lyder konklusionerne i Konkurrencerådets rapport om konkurrencen på realkreditmarkedet.

Bidragssatser

Sidste år betalte de danske boligejere knap 15 milliarder kroner i gebyr på deres boliglån. Realkreditinstitutterne har nemlig de senere år skruet op for den såkaldte bidragssats, altså det gebyr en kunde løbende betaler til sit realkreditinstitut for at have et realkreditlån. Følg vores dækning her.

Gå til tema

- Der er reelt kun fire realkreditinstitutter, som låner ud til private, og de gør det via deres aftaler med bankerne. Det er svært for nye aktører at komme ind på markedet, siger Christian Schultz, der er formand for Konkurrencerådet i en udtalelse på Konkurrencestyrelsens hjemmeside.

- Samtidig ser vi, at forbrugerne ikke er specielt aktive med at afsøge markedet, og de skifter sjældent realkreditleverandør. Det er tegn på, at konkurrencen har svære vilkår på realkreditmarkedet, siger han.

Kan ikke forklares med regulering

Siden 2009 er administrationsgebyret på et realkreditlån, den såkaldte bidragssats, mere end fordoblet.

De fire institutter har flere gange forklaret de stigende gebyrer med ny regulering, der skal polstre branchen mod en ny finanskrise. Men den forklaring holder ikke, lyder vurderingen fra Konkurrencerådet.

- Siden finanskrisen er prisen på realkreditlån steget rigtig meget, og institutternes indtjening er øget. Bidragssatserne er steget i et omfang, der ikke kan forklares af højere omkostninger herunder kapitalkrav. Vi burde ikke kunne se en sådan udvikling, hvis konkurrencen på markedet var effektiv, siger Christian Schultz.

Konkurrencerådets analyse indeholder 16 anbefalinger, der kan give bedre konkurrence på markedet for realkreditlån.

Ifølge Konkurrencerådet kan anbefalingerne:

 • Mindske adgangs- og ekspansionsbarrierer.
 • Øge gennemsigtigheden for forbrugerne.
 • Gøre det nemmere at få flere lånetilbud ved køb af bolig.
 • Gøre det nemmere for låntagere at skifte realkreditinstitut.

Forbrugerne havde i 2015 samlet set realkreditlån for godt 1.450 milliarder kroner.

I 2015 tjente de fire realkreditinstitutter 19 milliarder kroner på gebyrer på realkreditlån.

Finansdanmark: Kan ikke genkende konklusioner

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i bankernes brancheorganisation, Finansdanmark, er uenig i, at det står så skidt til med konkurrencen, som Konkurrencerådet lægger op til:

- Konkurrencerådet tegner på flere stræk et billede af det danske realkreditmarked, vi ikke kan genkende. Det skyldes, at flere af konklusionerne i rapporten i vid udstrækning er baseret på simple modeller og antagelser.

- Vores indtryk er også, at man nogle steder har undladt at inddrage væsentlige elementer i beskrivelsen af markedet for realkredit i Danmark, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Konkurrencerådets anbefalinger:

 • Mindske adgangs- og ekspansionsbarrierer
 • 1. Sikre troværdige afviklingsplaner for de store realkreditinstitutter, således at den implicitte statsgaranti reduceres.
 • 2. Fokus på, at EU-regulering ikke skaber utilsigtede adgangs- og ekspansionsbarrierer, som hæmmer konkurrencen.
 • 3. Tilsynsdiamanten for realkredit: Ikke offentlighed om pejlemærker og udvikle anden regulering til at nedbringe udbredelsen af lån med afdragsfrihed og hyppig refinansiering.
 • 4. Undgå unødig forskelsbehandling mellem realkreditlån og realkreditlignende lån.
 • Øget gennemsigtighed på realkreditmarkedet
 • 5. Standardiseret og simpel forside til lånetilbud og låneberegnere.
 • 6. Det sikres, at forbrugerreguleringen ikke unødigt hæmmer udbydernes mulighed for at konkurrere gennem nye digitale platforme.
 • 7. Boligsalgsopstillinger skal inkludere sammenlignelige finansieringsforslag.
 • Gøre det nemmere at få flere lånetilbud ved køb af bolig
 • 8. Ejendomsmæglere tillades at formidle boliglån.
 • 9. Juridiske rådgivere bør opfordre boligkøbere til at indhente flere finansieringstilbud i forbindelse med advokat- og rådgiverforbeholdet.
 • 10. Banker må ikke opkræve en betaling for at annullere en bankgaranti.
 • 11. Der udarbejdes en webservice, hvor forbrugerne kan indhente og opbevare relevante dokumenter til brug for at indhente lånetilbud.
 • 12. Forbrugere skal kunne give en elektronisk fuldmagt til, at en virksomhed kan indhente offentligt registrerede oplysninger, der er nødvendige til et lånetilbud.
 • 13. Forbrugere skal kunne give en elektronisk fuldmagt til, at en virksomhed kan indhente kontoudtog til at udarbejde et budget på forbrugerens vegne.
 • Gøre det nemmere for låntagere at skifte realkreditinstitut
 • 14. Udbydere af boliglån skal kunne kontakte forbrugere, der har givet deres tilladelse hertil ved låneoptagelse.
 • 15. Oplysninger om realkreditlån skal fremgå på betalingsoversigten.
 • 16. Det skal fremgå af lånebetingelserne, at låntageren har råderetten over de udstedte realkreditobligationer.