Snyd og fejl sætter stopper for tilskud til hulmursisolering

Energiministeren lukker for tilskud til hulmursisolering i foreløbig tre måneder.

Den er gal med tilskuddet til hulmursisolering.

Den er helt galt med de tilskud, der bliver givet til projekter, hvor der hulmursisoleres.En frisk stikprøve, som Energistyrelsen har fået lavet, viser, at der er regnet forkert i 60 procent af de undersøgte projekter. Derfor har energiministeren nu lukket for tilskud, foreløbig i tre måneder.

- Der er undersøgt 62 tilfældige hulmurssager og der var fejl i 44, og 37 af dem var tilmed væsentlige fejl. Det må vi gribe ind overfor, så derfor har vi nu lukket for tilskud til den type projekter i foreløbig tre måneder. siger energiminister Lars Christian Lilleholt.

Snyd skal stoppes
Det foreløbige stop for tilskud kommer efter, at DR-nyheder og forbrugerprogrammet Kontant har afsløret fiflerier med tilskudsordningen, der officielt hedder Energiselskabernes Energispareindsats. Det er kommet frem, at der i årevis er udbetalt forkerte og for høje energispare-tilskud, blandt andet til hulmursisolation. Derfor bestilte Energistyrelsen en ekstern stikprøve af 62 tilfældige hulmurssager.

Og det stod var værre til end energiministeren havde frygtet. 18 isolationsfirmaer har været under luppen, og hos 13 af dem var der begået væsentlige fejl som betød, at der var udbetalt for meget i tilskud og sparet mindre varme end beregninger lovede.

- Nu vil vi bruge de næste tre måneder på om vi kan finde frem til metoder, så vi kan få stoppet alt det her snyd med tilskudsordningen, siger Lars Christian Lilleholt.

Skærpet kontrol
Der er eksempelvis givet tilskud til at isolere mure, der allerede var isolerede – og der er blevet indberettet 200 kvadratmeter hulmur, hvor der i virkeligheden kun blev efterisoleret 100 kvadratmeter. Det er blot to eksempler på sager, hvor energispareordningen uretmæssigt er blevet malket for penge.

Det er gas-, varme- og elselskaber, der skal kontrollere isoleringsprojekterne før de udbetaler tilskud. Hos Dansk Energi, der er elselskabernes forening beklager man, at fejl og fiflerier ikke er blevet stoppet. Og foreningen bakker op om ministeren krav om at stramme op, så der ikke bliver udbetalt for mange penge pga. fejl og snyd.

- Vi er glade for, at der tages fat i området. Det er på ingen måde acceptabelt, hvis der snydes, siger Kamilla Thingvad, der er afdelingsleder hos Dansk Energi.

Snyd bliver meldt til politiet
Energiministeren mener, at energibranche selv bærer en del af ansvaret for de mange udbetalinger af for høje tilskud - og har gjort klart, at de skal leve op til deres ansvar om at kontrollere, at der ikke snydes på vægten.

- Jeg har holdt et møde med repræsentanter for branchen og indskærpet, at de skal gennemfører de kontroller og auditer, der er aftalt. Som forbrugere skal vi have tillid til, at der ikke snydes med de penge, der kræves ind til energispareordningen på vores varme- og elregninger, siger Lars Christian Lilleholt.

Hos Dansk Energi er man indforstået med at kontrollen med ordningen skærpes. Brancheforeningen bakker også op om at isolationsfirmaer eller andre, der bevidst har snydt med tallene, nu skal meldes til politiet

- Hvis der er spekuleret i at udnytte ordningen og indberette falske oplysninger, så skal det politianmeldes, siger Kamilla Thingvad.

Foreløbig har ministeren lukket for tilskud til hulmursisolering i tre måneder. Det træder i kraft onsdag den 22. marts. Men det er ikke sikkert, at hulmursisolering igen bliver berettiget til tilskud, når de tre måneder er overstået.