Socialdemokratiet støver forslag af: Billigere byboliger skal modvirke social eksport

Høje huslejer i de store byer skal ikke være det, der presser offentligt forsørgede ud af byerne, siger boligordfører.

København S er et af de steder, hvor der er bygget nye almene boliger inden for de senere år. Socialdemokratiet vil bruge en halv milliard kroner på at sænke huslejerne for de dyreste almene boliger. (Foto: Olafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Borgere på offentlig forsørgelse skal have flere og frem for alt billigere boliger at vælge mellem i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Sådan lyder overskriften på en række forslag, der ifølge Socialdemokratiet kan bremse de store byers eksport af personer på kontanthjælp, integrationsydelse og førtidspension til landets yderkommuner.

- Det er en udvikling, som er foregået i mange år og som er et resultat af, at der ikke er nok billige boliger i de store byer. Så ambitionen må helt sikkert være at sikre, at der kommer flere boliger, som man også kan betale, når man er på overførselsindkomst, siger boligordfører Kaare Dybvad.

På tre år har København, Aarhus, Odense og Aalborg haft en nettofraflytning af offentligt forsørgede på 4.500 personer, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Omvendt har en kommune som Guldborgsund i samme periode haft en nettotilflytning på 404 borgere på offentlig forsørgelse.

S vil sænke huslejer for en halv milliard kroner

Regningen for de nytilflyttede borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse har kommunen på Lolland-Falster tidligere opgjort til knap 12 millioner kroner om året.

- Vi vil meget gerne hjælpe og tage vores del af ansvaret for de fælles udfordringer i vores samfund. Sådan tror jeg, at vi bedst lykkes. Men vi skal kompenseres for det arbejde, vi løser, siger borgmester John Brædder fra Guldborgsundlisten.

Ifølge Kaare Dybvad kan den sociale eksport fra de større byer bremses med de 10 forslag, som partiet fremlagde sidste år.

Partiet vil blandt andet sikre særlige billige lån til almene boliger, gøre det billigere for kommunerne at bygge små boliger og give almene boligselskaber bedre mulighed for at overtage private udlejningsejendomme.

- Helt konkret har vi foreslået, at man bruger en halv milliard kroner på at nedsætte huslejerne i de almene boliger som er bygget efter år 2000, og som er dem, der har de højeste huslejer, siger han.

Ingen nye løfter om 5.000 billige boliger

Socialdemokratiets plan rummer ingen konkrete løfter om at bygge billige almene boliger i de større byer, der alle har en socialdemokrat på borgmesterposten.

Historien har vist, at den slags løfter kan være en dårlig ide.

Tilbage i 2005 lovede den daværende socialdemokratiske borgmester i København, Ritt Bjerregaard i sit valgoplæg at bygge 5.000 nye boliger til 5.000 kr. om måneden på fem år.

Kun få af de boliger endte med at blive opført.

Og selvom Socialdemokratiet i sin seneste periode ved regeringsmagten sikrede, at kommunerne kan kræve, at der bliver bygget almene boliger, vil Kaare Dybvad ikke genoplive Ritt Bjerregaards ambitiøse projekt.

Problemet er ikke længere love og regler, men økonomien.

- Det er meget svært at bygge nye boliger i for eksempel København eller Aarhus, når man skal købe grunde på markedsvilkår og bygge til de gældende priser, og samtidig holde nogle meget lave huslejer, siger han.

Facebook
Twitter