Sociale tillidsmænd giver raske kolleger

Mange Randers-virksomheder har fald i sygefraværet. Kommunen mener, det skyldes en ny type tillidmand. Det kan gøres over hele landet, siger forsker.

De sociale tillidsmænd har indtil videre kun fungeret i Randers. Men ordningen er sandsynligvis på vej til at brede sig. (© Colourbox)

Skilsmisser, alkoholmisbrug og boligproblemer.

Det er tunge emner som de sociale tillidsmænd i Randers snakker med kollegerne om.

Og det gavner tilsyneladende at få lettet hjertet.

Kommunen spytter i kassen

De randrusianske virksomheder har ihvert fald oplevet, at deres medarbejdere er mindre syge efter at kommunen har tilbudt tilskud til lokale virksomheder, der så har kunnet frikøbe en medarbejder mellem 5 og 20 timer om ugen afhængigt af virksomhedens størrelse.

Medarbejderen, der vælges som social tillidsmand, kommer på en række kurser og deltager i et netværk med andre sociale tillidsmænd

Skaffede indskud

Derefter er det bare om at komme i gang, fortæller Torben Ingmann, social tillidsmand for de 40 ansatte på skofabrikken Green Comfort.

- Jeg taler jo ikke kun med folk, når de har influenza, men mest når de har private problemer, der også påvirker dem på jobbet. For eksempel stod en ansat med problemer med mand og børn også pludselig i akut bolignød, og det løste vi ved at hjælpe med at skaffe lejlighed og yde et lån til boligindskud, som medarbejderen så kan afdrage,« fortæller Torben Ingemann til Ugebrevet A4.

Uden håndsrækningen var den pågældende medarbejder med stor sandsynlighed blevet sygemeldt i en periode, indtil der var styr på privatlivet, påpeger han.

I 2006 var medarbejderne på Green Comfort i gennemsnit syge 8,6 dage om året, men i det seneste år er det samme tal nede på 3,9 sygedage per ansat

Randers-modellen

Ifølge Randers Kommune har andre kommuner haft følere ude for at kopiere modellen.

For seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Peter Hasle lyder ideen med at udbrede sociale tillidsmænd til hele landet umiddelbart som en god ide til at få bugt med en del af sygefraværet.

- Det virker sandsynligt, at etableringen af en social tillidsmand kan have en positiv effekt og få sygefraværet til at falde. At have en uafhængig person, der ikke er viklet ind i ledelsens dagsorden, men er der for at hjælpe medarbejderne med forskellige problemer, er en god ide, siger Peter Hasle til Ugebrevet A4.

Han tilføjer dog, at ud det fra en forskningsvinkel er svært at vide om det alene er den sociale tillidsmands-institution, der har virket, eller om det er andre initiativer fra virksomhedens side, der på samme tid har haft effekt.

FacebookTwitter