Søens folk er ..... danske

Næsten to ud af tre beskæftigede i de danske rederier er danskere

Næsten 14.000 ud af de ialt 23.000 beskæftigede i de danske rederier pr. 2014 er danskere. (© DR)

Det er en myte at de danske rederier stort set udelukkende beskæftiger udenlandsk arbejdskraft.

Nye tal fra Danmarks Rederiforening viser, at der er rigtig mange danskere ansat i de danske rederier.

Næsten 14.000 ud af de ialt 23.000 beskæftigede i de danske rederier pr. 2014 er danskere. Deraf er 6.000 kontoransatte i Danmark, mens andre 7.786 danske arbejder som officerer eller menige søfolk ude på verdenshavenene, på skibene.

- De danske søfarende udgør dermed næsten halvdelen af det samlede antal beskæftigede på danskflagede skibe. Vi forventer desuden, at den stigende vækst indenfor offshore og de tilknyttede maritime aktiviteter betyder, at behovet for danske medarbejdere vil stige de kommende år, siger administrerende direktør i Danmarks Rederiforening, Anne H. Steffensen.

Blandt de øvrige ansatte kommer 2.638 søfolk fra EU-lande og de såkaldte EØS-lande, der bla. indbefatter Norge.

De resterende 6.689 ansatte kommer fra resten af verden herunder Philippinerne.

647 skibe med dansk flag

Den danskflagede handelsflåde tæller nu 647 skibe og er dermed vokset 13 procent. Til gengæld den samlede flådes tonnage faldet. Det giver Danmark en plads som verdens 8. største skibsfartsnation.

Skibe for 60 milliarder kroner

Danske rederier har 99 skibe i ordre til en samlet værdi på ca. 60 millarder kroner.

Nybygningerne er fortrinsvist bestilt i Kina og Sydkorea, men også Japan forsyner fortsat danske rederier med fartøjer.

Facebook
Twitter