Soldater rammes af ekstrem forurening

Ekstrem forurening i Kabul er til fare for både civile og de cirka 125 danske nødhjælpsarbejdere, soldater og andre udsendte fra Danmark.

(Foto: © massoud Hossaini, Scanpix)

Civilbefolkningen, de danske soldater og hjælpearbejdere i Kabul i Afghanistan udsættes for ekstreme mængder partikelforurening, som kan øge risikoen for at udvikle kræft og andre alvorlige sygdomme.

Partikelforureningen i den afghanske hovedstad betegnes som "ekstremt høj", viser en rapport, som er lavet for det norske forsvar.

- Luftkvaliteten i Kabul overskrider ifølge rapporten WHO anbefalinger for partikler med op til seks gange. Ophold i Kabul på omkring et halvt år kan medføre, at ens levetid bliver nedsat og potentiale for luftvejsinfektioner, kræft og blodpropper øges markant, siger Peter Vangsbo Madsen, luftforureningsekspert i konsulentfirmaet Cowi.

Fyrer med diesel og fyringsolie

En af de store forureningskilder opstår, fordi civilbefolkningen fyrer med diesel og fyringsolie i primitive indendørs opvarmningsanlæg, fordi der mangler elektricitet og normale opvarmningsmuligheder.

De norske målinger af luftforureningen i Kabul blev lavet af Norsk Institut for Luftforskning i en rapport fra 2005. Rapporten er dog først blevet offentlig tilgængelig i denne måned.

Ganske vist er der målt tilsvarende høje niveauer af partikelforurening i blandt andet andre asiatiske storbyer.

Forværret

Men niveauet i Kabul er forværret betragteligt, siden de norske målinger blev foretaget.

Kabul er nemlig vokset med mere end 300.000 indbygger årligt, hvilket har betydet at forbruget af fyringsolie og diesel til opvarmning er øget tilsvarende.

Over 3.000 mennesker i Kabul menes at dø hvert år som følge af partikelforureningen, forklarer Peter Vangsbo Madsen.

Cowi vil kortlægge

Konsulentvirksomheden Cowi vil derfor nu søge Den Asiatiske Udviklingsbank om penge til at kortlægge problemets omfang påny.

I øjeblikket er der cirka 125 danskere i Kabul, som er registreret hos Den Danske Ambassade i byen - nogle er soldater, mens andre er hjælpearbejdere, privatansatte og diplomater.

De fleste opholder sig i byen omkring et år, oplyser ambassaden til DR Nyheder.