Sommerglade danskere risikerer at mangle feriedage i 2020

Ny lov betyder færre feriedage næste efterår. Planlæg, lyder rådet.

Hvis du er vant til at sommerdase mange af dine ferieuger væk, så er det til næste år ekstra vigtigt at planlægge ferien. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Sommer, strand og sol er for mange lig med laaaaang ferie.

Hvis du er en af dem, der sætter ekstra mange krydser i feriekalenderen for at få mest muligt ud af årets varmeste måneder, så er det en god idé at læse med her.

Fra i dag begynder vi nemlig at omstille os til den nye ferielov, der rulles ud 1. september næste år.

Overgangen til en ny lov gør, at vi i en periode næste år har knapt så mange feriedage på kontoen.

Derfor skal du planlægge næste års ferie ekstra grundigt, lyder rådet fra Else Nyvang, der er kundedirektør hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

- Med den nye ferielov så har vi et overgangsår, hvor man ikke har helt så mange dage, man kan disponere over fra 1. maj, siger hun.

Brug tjeklisten her til at blive klogere.

1

Hvor mange feriedage får jeg så?

. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Normalt har vi fra starten af maj mulighed for at afholde 25 feriedage - eller fem ugers ferie, som er optjent året før.

De fem uger kan du i princippet afholde med det samme.

Men sådan er det ikke i 2020. Her får du i perioden fra 1. maj til slutningen af august i stedet kun 16,64 feriedage, som du kan afholde.

Det svarer til lidt mere end tre ugers ferie.

De resterende to ferieuger, som du plejer at have til rådighed allerede fra maj, skal du først optjene i månederne september til december 2020, før du kan afholde dem.

Så hvis du for eksempel er vant til at ligge fire uger på langs i juli for så i oktober at tage en chartertur til Grækenland, når skolernes efterårsferie rammer, kan det være en god idé at spare på dine feriedage allerede nu.

- Så skal du gemme nogle feriedage, så du bruger færre til jul eller vinterferien i år, for at du har nogle i reserve, som du kan bruge til næste sommer, siger Else Nyvang.

2

Hvorfor får jeg færre feriedage?

. (Foto: Simon Bohr © Scanpix)

Med den nye ferielov kommer vi for hver måned til at optjene 2,08 feriedage.

Forskelligt fra i dag kan du med den nye lov allerede holde feriedagene i måneden efter, at du har optjent dem.

Men du skal så samtidig også først have optjent dem.

Det giver et problem fra 1. september 2020, når vi går over til den nye lov, forklarer Else Nyvang.

- Du har ikke feriedage for et helt år til rådighed til næste sommer. Dér har du kun feriedage optjent over otte måneder til rådighed, siger hun.

Fra starten af september skal du altså først til igen at opspare feriedage, før du i måneden efter kan holde 2,08 dage fri.

For eksempel skal du - for at kunne holde lidt over fire dages uafbrudt ferie - vente til efter oktober måned, hvor du med to måneders arbejde på kontoen har sikret dig 4,16 dage, som kan holdes i november og frem.

Venter du med at bruge den nyoptjente ferie til december, har du så pludselig 6,24 dage på kontoen.

3

Hvorfor skal jeg spare på min ferie?

(© Borger.dk)

Det skal du heller ikke nødvendigvis. Det kan være, du har massevis af ekstra feriedage opsparet, som du kan bruge.

Det kan også være, at du i din ansættelsesaftale har ret til mere ferie eller andre fridage, som du kan gøre brug af.

Men hvis du brænder alle dine uger af i sommerperioden, så kan du komme til at mangle ferie fra 1. september, når den nye lov træder i kraft.

Det er dog kun i 2020, at det bliver et problem, fortæller kundedirektøren.

- Det er en ting, der sker én gang i forbindelse med, at vi skal skifte til den nye ferielov, siger hun.

4

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke kan spare på sommerferien?

. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Du kan tale med din arbejdsgiver allerede nu. Måske kan I sammen planlægge jer ud af det særlige ferieår, der står for døren.

Men selvom du har ret til mere ferie end de godt tre uger næste år, så er det i sidste ende din chef, der bestemmer, hvordan dine feriedage kan bruges, forklarer Else Nyvang.

- Sådan som reglerne er nu, så er der ikke så mange chefer, som vil være indstillet på at give ekstra frihed. Så udgangspunktet er, at du selv skal have sparret ekstra feriedage op til næste sommer, siger hun.

Din bedste chance for at have råd til efterårsferien vil derfor være, at 'gemme' 2,92 feriedage, som du så kan bruge sammen med de 2,08 dages ferie, du optjener i september.

På den måde har du lige præcis råd til fem dages ferie i oktober.

5

Hvorfor er loven ændret?

Hvis du er helt ny på arbejdsmarkedet i dag, så har du ikke optjent ferie året før.

Med den nuværende lov kan der derfor gå helt op til 16 måneder, fra du bliver ansat, til du må holde ferie med løn.

På den måde har blandt andre nyuddannede arbejdet uden optjent ferie, og det har fået EU-Kommissionen til at åbne en sag mod Danmark.

Kommissionen mener, at den nuværende danske ferielov strider mod EU's arbejdstidsdirektiv, der slår fast, at lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie.

- EU finder, at det er diskriminerende, at man skal arbejde et helt år, inden man får ret til at holde ferie med løn. Derfor har de sagt, at vi er forpligtet til at ændre ferieloven i Danmark, siger Else Nyvang.

Forstå overgangsperioden:

 • Inden den nye ferielov træder i kraft, er der et overgangsår, som løber fra den 1. september 2019 til 31. august 2020.

 • Feriepenge, du optjener i overgangsåret, bliver til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

 • Overgangsåret gælder alle lønmodtagere, og din opsparing er 12,5 % af din ferieberettigede løn.

 • Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler. I starten af 2021 får du et brev, hvor du bliver bedt om at tjekke, at din arbejdsgiver har indberettet de korrekte feriepenge til fonden.

 • Du får opsparingen udbetalt ved folkepensionsalderen.

 • Kilde: Borger.dk

6

Hvad med mine optjente feriepenge fra i år?

. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Feriepenge, du optjener i overgangsåret, bliver til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

- De lægges over i en fond, så fonden kan holde øje med dem og garantere, at pengene er der den dag, de skal udbetales, siger Else Nyvang.

Pengene er indefrosset, og du vil derfor som udgangspunkt først få pengene udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

For at dine ekstra feriepenge ikke skal blive mindre værd i mellemtiden, så investerer fonden pengene for dig. Måske endda med en lille gevinst, lyder det fra fonden.

- Vi går ud og investerer dem, og planen er selvfølgelig, at pengene som minimum bevarer samme købekraft. Men derudover, så regner vi også med, at der kommer en gevinst på at have pengene, siger kundedirektør Else Nyvang.

Du kan læse mere om den nye ferielov på Borger.dk.

Sådan kan du få udbetalt indefrosset ferie:

 • Du forlader arbejdsmarkedet

 • Du går på førtidspension

 • Du går på efterløn.

 • Du får tilkendt fleksydelse.

 • Du får udbetalt alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold.

 • Du har et varigt ophold i udlandet.

 • Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk