Spænding op til afstemning: Stor uenighed om nye overenskomster blandt 3F-byggeafdelinger

Sandsynlighed for storkonflikt falder, fordi mange 3F-afdelinger indenfor byggeriet siger ja til nye aftaler, vurderer ekspert.

Nicolaj Højbjerg Pedersen fra Fyn er tømrer og stemmer ”ja” til de nye overenskomster: ”Jeg synes, det er en god aftale. Det gør noget ved social dumping, der er et stort problem i byggeriet. Det er ikke okay, at udenlandsk arbejdskraft skal gå til en lavere løn, end vi andre gør.” (© DR)

Om Danmark bliver ramt af storkonflikt senere på foråret, bliver afgjort af, om landets lønmodtagere den kommende tid stemmer "ja" eller "nej" til de nye overenskomstaftaler.

På byggepladserne landet over ser det ud til, at der er stor uenighed om de nye overenskomster.

I en rundringning, DR har lavet blandt 3F's afdelinger, der er størst indenfor byggeriet, anbefaler 12 lokale 3F byggegrupper "ja" til aftalerne. Mens syv 3F byggegrupper anbefaler at stemme "nej".

Det er især i de større byer som København, Aalborg og Esbjerg, der er utilfredshed med de forlig, der er indgået med arbejdsgiverne. Dermed er der stor spænding om, hvordan de godt 60.000 byggearbejdere i 3F ender med at stemme.

Netop byggearbejderne er den gruppe blandt lønmodtagerne, der oftest stemmer "nej". Og derfor er det interessant, at mange afdelinger i denne omgang anbefaler "ja", siger arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl.

- Det er relativt mange, der siger "ja". Og det vidner om, at mange er tilfredse med forliget, som topforhandlerne har indgået. Men der er også stadig utilfredshed, påpeger Laust Høgedahl, der er lektor ved Aalborg Universitet.

- Det her kan godt være en strømpil i retning af, at det ender med et ”ja”. Men der er selvfølgelig en del der hælder til ”nej”, og i sidste ende er det jo medlemmerne, der afgør det, uddyber han.

Glæde over nyt tillæg

Det er alle fagforeningsmedlemmerne på det private område, der skal stemme om de samlede aftaler i den kommende tid. Der skal et samlet flertal til for at afgøre, om de nye overenskomstaftaler er vedtaget, eller om Danmark ryger ud i en storkonflikt.

Når mange murere, tømrere og andre byggearbejdere ser ud til at tage bedre imod aftalen end tidligere, skyldes det især én ny opfindelse.

Med i overenskomsten er nemlig et nyt boligtillæg på 25 kroner i timen, der er tiltænkt udenlandske ansatte, der lige er kommet til Danmark.

- Det er et af de bedste forlig, jeg har set i mange år. Og jeg kommer sammen med vores byggerigruppe til at anbefale et "ja" til overenskomsten, siger Brian Tollak Nielsen, der er formand for 3F's afdeling i Horsens og omegn.

Ofte bliver udenlandske ansatte i byggeriet ansat til en lavere løn end deres danske kollegaer, mener 3F. Derfor har fagforbundet i mange år forsøgt at få hævet betalingen til de udenlandske kollegaer i overenskomsterne.

Meningen med det nye boligtillæg er, at det hæver lønnen for de udenlandske ansatte det første år, de arbejder i Danmark.

Brian Tollak Nielsen har omkring 1500 byggeriarbejdere med i sin 3F-lokalafdeling.

3F Horsens & Omegn har de seneste to gange anbefalet sine 6500 medlemmer at stemme "nej".

Men det nye boligtillæg er med til at få dem over på "ja"-siden i denne omgang.

- De gange var det med baggrund i, at der ikke var noget mod mod social dumping. Der manglede det værn. Det synes jeg så, de er kommet i mål med her. Det er ikke godt nok, men det er bedre end ingenting, siger Brian Tollak Nielsen.

Svære odds fra starten

Fra start hang der ellers sorte skyer over forhandlingerne.

- Vi troede, at de her forhandlinger ville gå hen og blive nærmest historisk svære på grund af inflation, store bededag, og hvad vi ellers har haft, siger Laust Høgedahl.

Der er stadig mange 3F-afdelinger, der endnu ikke har taget stilling til forligene. Og det er ikke sådan, at alle medlemmer nødvendigvis stemmer det samme som afdelingstoppen.

Men alle de store overenskomster for industrien, transport, handel og byggeri blev indgået uden dramatik eller en tur i forligsinstitutionen.

Derfor er skyerne godt og vel drevet over, og konflik-barometeret peger mere og mere i retning af et samlet "ja", vurderer Laust Høgedahl.

- Konfliktbarometeret er faldet betydeligt, i forhold til hvad vi forventede, inden forhandlingerne gik i gang. Hvis pilen peger nogen steder, så er det nok mest på et "ja", vurderer eksperten.

Byggegruppen har historisk set haft svært ved at lande et forlig, alle er tilfredse med, fortæller Laust Høgedahl.

- Vi troede i starten, at det her skulle blive de sværeste forhandlinger, siden sidst der var storkonflikt i 1998. Så det er lidt overraskende, at det er landet så blødt, som det endte med.

Tvivl om tillæg til udenlandske kollegaer

Mens der er tilfredshed med boligtillægget på 25 kroner til de udenlandske lønmodtagere hos mange, tvivler andre på, at det vil gøre en reel forskel ude på byggepladserne.

Alle de syv 3F-afdelinger indenfor byggeriet, der anbefaler at stemme nej, nævner overfor DR, at de ikke tror boligtillægget kommer til at virke efter hensigten. Eller at det ikke er nok til at udligne lønforskellen mellem danske og udenlandske kollegaer.

- Vi mangler at få hævet bunden, en mere reel sikring af reallønnen, og så mangler vi at få gjort noget mere konkret ved den sociale dumping, siger Carsten Bansholm, der er byggeformand i 3F Bygge, Jord og Miljø i København.

Han er sammen med flere af de utilfredse lokale byggegrupper med til at indkalde til et stormøde 1. april, hvor de vil sætte gang i en egentlig "nej"-kapampagne for at koordinere med andre dele af fagbevægelsen, der også er utilfredse med overenskomstaftalerne.

Du kan lytte til P1-programmet Følg Pengenes udsendelse "Nej-kampagne under opsejling" her:

Nej-kampagne under opsejling

- Der har været enorme overskud hos virksomhederne, og dem skal vi have del i. Ikke nødvendigvis i økonomi, men det kunne også have været nogle reelle tiltag imod social dumping. Så vi sikrer vores udenlanske kollegaer og dem i bunden af lønskalaen, mener Carsten Bansholm.

Vil du høre mere om overenskomster? Så tag vores quiz eller se vores explainer herunder: