Spektakulær sag mod en af Danmarks rigeste fiskere begynder i dag

Storfisker Henning Kjeldsen og ni andre er tiltalt for at have brudt reglerne for, hvor stor en andel af fiskekvoter en enkelt fisker må kontrollere.

Arkivfoto. Henning Kjeldsen er den første af de såkaldte kvotekonger, der tiltales for at bryde reglerne for, hvor mange fiskekvoter én person må kontrollere. (Foto: © Betina Garcia, Scanpix)

En række mænd iført afslappet tøj tog tidligere i dag plads langs endevæggen i retslokale A i Retten i Holstebro.

Tættest på forsvarer Olaf Koktvedgaard satte Henning Kjeldsen sig. Ligesom de fleste af de øvrige mænd er han fisker og den absolutte hovedperson i den såkaldte kvotesag, som begyndte tidligere i dag.

Retssagen mod Henning Kjeldsen kommer efter, at Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK) i sommeren 2020 vurderede, at i alt ti personer kan tiltales for brud på reglerne for, hvor stor en andel af fiskekvoter en enkelt fisker må kontrollere.

Henning Kjeldsen har udsigt til krav om konfiskation for omkring 232 millioner kroner samt en bøde i samme størrelsesorden, hvis anklagemyndigheden opnår domsfældelse, som det står skrevet i anklageskriftet. Der er altså omkring en halv milliard kroner på spil for Kjeldsen.

Derudover risikerer storfiskeren at få frataget retten til at drive erhvervsfiskeri. I så fald vil han blive tvunget til at sælge sine kvoter og sin fiskeflåde, som officielt fanger hver tiende danske fisk.

Arkivfoto. Da fiskekvoterne i 2002 blev privatiseret, opkøbte Henning Kjeldsen i stor stil – først i sild og makrel, senere i torsk og rødspætter. Ifølge Berlingske Business er han i dag milliardær og Danmarks rigeste fisker. (Foto: © Betina Garcia, Scanpix)

Derudover er sagen spektakulær, fordi det er den første sag mod en af de såkaldte kvotekonger, som siden 2015 har været et omdiskuteret fænomen både i dansk erhvervsliv og dansk politik.

En omgangskreds af stråmænd

Ifølge anklageskriftet har storfiskeren Henning Kjeldsen skaffet sig kontrol over fiskekvoter til en værdi af flere hundrede millioner kroner. Det har han gjort i det skjulte og ved hjælp af stråmandsvirksomheder.

Senioranklager Ane Kalmeyer Bach gennemgik i dag i alt syv tilfælde af, hvad bagmandspolitiet mener er stråmandsvirksomheder.

Blandt andet har Kjeldsen lånt penge til sin hustru, Birthe Kjeldsen, som siden 2013 har indkøbt blandt andet torske-, kuller- og kulmulekvoter for over 100 millioner kroner. Langt størstedelen af de fiskekvoter tilhører én glasfiberjolle ved navn L49 Lasse.

En anden påstået stråmandsvirksomhed er ejet af storfiskerens stedsøn, Patrick Røn, og endnu en stråmandsvirksomhed er ejet af Henning Kjeldsens nære ven. Derudover er fire andre navngivne personer tiltalt for at stå som ejere på lignende stråmandsvirksomheder.

Arkivfoto. I 2019 havde Henning Kjeldsen et overskud i sit selskab Gitte Henning A/S på knap 130 millioner kroner. Skibet på billedet er ikke længere i Henning Kjeldsens eje. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Anklageren mener, at Henning Kjeldsen er den reelle ejer af alle fiskekvoterne, og at han dermed bevidst har omgået grænserne for, hvor stor en andel af fiskekvoter en enkelt fisker må kontrollere.

Ifølge Ane Kalmeyer Bach har Henning Kjeldsen og hans nære relationer brudt den gældende fiskerilov for at opbygge en af Danmarks største fiskeflåder. Ifølge Berlingske har den forgyldt Henning Kjeldsen, så han er god for 1,6 milliarder kroner.

I sagen er også Kjeldsens revisor Jørgen Riise og hans advokat og rådgiver Lars Espersen tiltalt for at have hjulpet med at oprette selskaber og udarbejde dokumenter til at omgå de såkaldte kvotekoncentrationer. De risikerer at få frataget retten til at være henholdsvis registreret revisor og til at udøve advokatvirksomhed.

Alle tiltalte risikerer bødestraf.

Tiltalte nægter sig skyldige

Det tog knap tre timer at gennemgå det 34 sider lange anklageskrift. Herefter kom forsvarer for Henning Kjeldsen, hans hustru, stedsøn og de øvrige fiskere Olaf Koktvedgaard med sin modfremførelse:

Alle tiltalte nægter sig skylde i anklagerne om at bryde reglerne om fiskekvoter og for at have bedrevet stråmandsvirksomhed.

- Konfiskationskravet afvises også, lød det ganske kort Olaf Koktvedgaard.

Også revisor Jørgen Ulrik Riise fra MC Revision og advokat Lars Espersen fra Advokatfirmaet Espersen nægter sig skyldige.

Arkivfoto. Størstedelen af de tiltalte i kvotesagen er fra Thyborøn eller Hanstholm, af samme grund bliver retssagen ført ved Retten i Holstebro. (Foto: © Andrew Kelly, Scanpix)

Forsvarer: Sagen bør ikke føres i retten

Faktisk ønsker forsvarer Olaf Koktvedgaard, at dommerne tager stilling til, om sagen overhovedet skal føres i retten.

- Der er ikke tilstrækkelig berettigelse for at føre sagen.

- Der har været utrolig tavshed i anklageskriftet omkring, hvordan Henning Kjeldsen kan opfattes som reel ejer i nogle af forholdene, sagde Olaf Koktvedgaard.

I princippet må man godt leje penge ud til andre, så de kan drive virksomhed, og anklagemyndigheden har endnu ikke fremlagt konkrete beviser for, at Henning Kjeldsen er den reelle ejer af de virksomheder, som er listet som stråmandsvirksomheder.

Olaf Koktvedgaard mener heller ikke, at kvotelofterne er blevet brudt. I retten henviste han blandt andet til, at fiskerimyndighederne tidligere har lavet en række dispensationer i forbindelse med, at der blev indført kvotelofter i 2012.

- For at sige det venligt har regelværket ikke været stabilt over tid, sagde han.

Henning Kjeldsen selv overværede det meste af første retsdag med armene over kors og nakken let bagoverbøjet.

Nære relationer til politikere og embedsmænd

Med til sagen hører også, at få danske politikområder har været ramt af flere korruptionsmistanker. I 2017 kom Rigsrevisionen blandt andet med en rapport, som beskrev forvaltningen på fiskeriområdet som så inkompetent, at det ”kan indikere ulovligheder”.

Samme år deltog daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i torskegilde med flere af storfiskerne, og Løkkefonden har modtaget penge blandt andre fra Henning Kjeldsen.

Flere andre nære kontakter mellem embedsværket og fiskerne er blevet afdækket, men Henning Kjeldsen er altså den første, som er tiltalt for ulovligheder af betydning.

Henning Kjeldsen bor og driver forretning i Skagen, men retsagen føres ved Retten i Holstebro, da størstedelen af de tiltalte kommer fra Thyborøn og Hanstholm.

I pauserne i løbet af sagens første retsdag blev der i øvrigt livligt snakket om slipsefyre og danske politikeres manglende erhvervserfaring.

Retssag kommer til at vare flere måneder

Der er i alt afsat 25 retsdage til at behandle kvotesagen, og først midt i marts skal Henning Kjeldsen selv afhøres i retten.

Sagen forventes afsluttet i slutningen af maj eller starten af juni.

Anklageren kom kort ind på, at kompensationskravet vil blive nedsat, hun kan dog ikke sige præcist med hvor meget.

Uanset hvad udfaldet bliver, vil dommen få kolosal betydning for de involverede fiskere, Henning Kjeldsens hustru og stedsøn, revisor og advokat - og også for magtfordelingen i dansk fiskeri.

Artiklen er opdateret med udtalelser fra forsvarer Olaf Koktvedgaard.