Stævnet af EU: Danmark vinder sag om ulovlig cabotagekørsel

Sagen har ligget på EU-Domstolens bord siden 2014 - nu er der faldet afgørelse.

Danmark frifindes ved EU-Domstolen i sag om cabotagekørsel.

Danmark havde ikke for skrappe regler mod ulovlig cabotagekørsel.

Det har EU-Domstolen netop besluttet i en sag, der har kørt siden 2014, hvor EU stævnede den danske stat.

EU-Kommissionen havde påstået, at de danske regler mod ulovlig cabotagekørsel er for skrappe og strider mod EU-reglerne.

Det var ventet, at EU-Domstolen ville frifinde Danmark. I november sidste år anbefalede EU-Domstolens generaladvokat, Evgeni Tanchev, en frifindelse, fordi EU's regler på området er uklare, og at Danmark ikke har fortolket dem forkert.

Striden med EU bunder i, at Danmark strammede reglerne for udenlandske chauffører i 2013 for at sikre, at udenlandske lastbilchauffører ikke kunne køre piratkørsel og underbyde danske vognmænd.

EU-Kommissionen truede første gang med en retssag i 2014, da de mente udenlandske chauffører ifølge EU-reglerne har ret til at køre rundt i Danmark og både fylde varer på og læsse varer af deres lastbiler på samme tur.

Men ifølge de danske regler vil det pludselig tælle som to ture, hvis chaufføren både læsser af og fylder på, mens han holder ude ved en virksomhed.

På den måde rammer lastbilen hurtigt det loft på tre cabotageture inden for syv dage, som EU-reglerne giver udenlandske chauffører og vognmænd ret til i et medlemsland.

Derfor er striden konkret gået på om én cabotagekørsel både må omfatte flere pålæsninger og flere aflæsninger, hvilket var EU-Kommissionens synspunkt. Eller om én cabotagekørsel må omfatte enten flere pålæsninger eller flere aflæsninger

Men EU-Domstolen mente ikke, at Danmark overtræder EU's regler, hvorfor de blev frifundet.

Endvidere skal EU-Kommissionen betale alle sagsomkostningerne.

3F: En god dag for dansk transport

Hos 3F Transport mener man, at de nuværende danske regler er nødvendige for at sikre, at danske fragtmænd kan konkurrere på ordentlige vilkår.

Det skyldes, at man ifølge 3F har set et utal af eksempler på, at folk kører transporter i Danmark med udenlandske biler 365 dage om året, fordi de har benyttet sig af, at der ikke har været nogle ordentlige fortolkninger af reglerne.

Derfor er de naturligvis glade for afgørelsen.

- Det er en rigtig god dag for dansk transport og de folk, der arbejder med dansk transport, siger formand Jan Villadsen.

Også de danske vognmænd, DTL-Danske Vognmænd, er glade for afgørelsen.

- Over hele Vesteuropa ser vi landene skærpe kursen overfor social dumping – og Danmark har ikke just været frontløbere. Så havde Danmark lidt nederlag, ville mange andre lande stå for tur og med udsigt til en tur gennem EU-retsmøllen.

- Så med afgørelsen i dag tror jeg mange lande ånder lettet op og signalet er klart: Social dumping er ikke acceptabelt, og landene har ret til at beskytte sig. Det er en vigtig markering, siger administrerende direktør Erik Østergaard i en skriftlig kommentar.

Facebook
Twitter