Staten jagter ’dovne’ ansatte

De siger rent ud, at ti procent af statens medarbejdere ikke leverer deres arbejdsopgaver, siger formanden for HK/Stat.

Det her modelfoto af sovende medarbejdere bruges af Moderniseringsstyrelsen til at illustrere pointerne om at nogle medarbejdere ikke præsterer nok på jobbet. ( Screendump af oplægget)

Staten går nu på jagt efter ansatte, som ikke leverer nok på jobbet.

På gå-hjem-møder arrangeret af Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet får chefer i staten at vide, at hver 10. medarbejder ikke præsterer nok på jobbet, og cheferne får gode råd til, hvordan man håndterer og spotter medarbejdere, som ikke præsterer, når de er på arbejde.

Og forbedrer de ansatte sig ikke - ja, så er det ud.

De kalder dem jo for dovne

I HK/Stat, der organiserer 31.000 statsansatte, er formanden Rita Bundgaard forarget over gå-hjem-møderne:

- De kalder dem jo for dovne. De siger rent ud, at der sidder ti procent af statens medarbejdere som ikke leverer deres arbejdsopgaver. De er slet og ret dovne. Så hvordan kommer vi så af med dem, siger Rita Bundgaard.

Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet - der er statens personaleorganisation - holder i dag i Aarhus det andet af to gå-hjem-møder, hvor statslige chefer får undervisning i, hvordan de håndterer det, som styrelsen kalder ’low performers’.

Og et oplæg på mødet slår fast, at hver 10. ansatte ikke leverer på jobbet – de er såkaldte ’low performers’.

Modelfoto af sovende ansatte

Mødedeltagerne bliver også præsenteret for et modelfoto af fem sovende, kontorklædte medarbejdere ved et langt bord. Medarbejdernes hoveder er sunket ned på bordpladen. Billedet indleder et punkt på inspirationsmødet, der hedder ’Hvorfor er det så vigtigt at have fokus på sine low performers?’

Samtidig fortæller medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen og Kammeradvokaten på mødet om, hvordan man ’identificerer sine low performers’, og Kammeradvokaten giver ifølge materiale fra mødet gode råd om, hvordan man inden for regler og lovgivning bedst skiller sig af med medarbejdere.

Det er et helt forkert signal at sende til medarbejderne, når man under mødet viser de statslige chefer, at hver 10. ansatte er en såkaldt ’low performer’, siger Rita Bundgaard.

Hvordan kommer vi af med dem

- Det, at man tager kammeradvokaten med på møderne, er jo også et meget kraftigt signal om, at vi er sådan set ikke på vej til at gøre de 10 procent medarbejdere til gode og attraktive medarbejdere. Næh, vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan komme af med de 10 procent og få nogle andre ind, siger Rita Bundgaard.

- Selvfølgelig kan der være medarbejdere, der ikke leverer, og det skal ledelsen naturligvis håndtere. Men når mine medlemmer hører, at Moderniseringsstyrelsen sætter mærkatet ’low performer’ på hver 10. og viser billeder af sovende medarbejdere, mens Kammeradvokaten fortæller de statslige chefer, hvordan de bedst skiller sig af med disse medarbejdere, vil mange blive stødt og kede af det. Mange oplever jo gang på gang besparelser, flytninger og organisationsændringer, der øger arbejdspresset og presser arbejdsglæden. Hvis kvaliteten af arbejdet i den situation er dalet, er det da de ansvarlige politikere og lederes skyld, siger Rita Bundgaard.

Moderniseringsstyrelsen kan ikke stille op til interview om gå-hjem-møderne, men har sendt en skriftlig mail til DR. Heri står blandt andet at:

- Kurset den 27. oktober 2016 i Aarhus har fokus på at udvikle ledere og HR-afdelinger. De skal have redskaber til at håndtere de situationer, der desværre forekommer fra tid til anden, hvor enkelte medarbejdere af den ene eller anden grund ikke lever op til forventningerne. Vi afholder kurser for vores statslige arbejdsgivere, fordi vi gerne vil ruste dem til at blive bedre ledere. Det har vi gjort før, og det er en helt naturlig del af Moderniseringsstyrelsens arbejde.