Staten overtager Fionia Bank

Fionia Bank er nu i en sådan knibe, at staten overtager kontrollen med banken i et nyt selskab. Samtidig skyder staten en milliard kroner ind i banken for at redde den.

Fionia Bank er i så store økonomiske problemer, at banken nu fortsætter aktiviteterne i et nyt selskab sammen med staten. Banken skal ikke afvikles. (Foto: Torben Åndahl © Scanpix)

Fionia Bank er i så store økonomiske vanskeligheder, at staten overtager kontrollen med banken i et nyt selskab.

Aftalen betyder, at bankaktiviteterne i den nuværende Fionia Bank overføres til et nyt selskab, som stiftes og ejes af Fionia Bank - men hvor kontrollen indtil videre vil ligge hos staten gennem selskabet Finansiel Stabilitet, der også er kendt som Afviklingsselskabet.

Samtidig skyder staten en milliard kroner ind i den nødlidende bank i en kapitalforhøjelse, der skal sikre bankens solvens efter krav fra Finanstilsynet.

Fionia Bank kommer med sit årsregnskab for 2008 i morgen, og her ventes banken at præsentere et underskud på op imod en milliard kroner. Det store underskud skyldes hovedsageligt enorme tab på udlån til projekter på ejendomsmarkedet.

Fionia kan genvinde kontrollen senere

Hvis banken formår at rette op på økonomien, kan den igen overtage kontrollen og ejerskabet fra staten. Et andet alternativ kan blive, at en anden bank vil overtage Fionia Bank, når der er blevet ryddet op i økonomien.

Bankens bestyrelse og direktion fortsætter i det nye selskab, hvortil også tidligere bankdirektør i Nordea, Jørn Kristian Jensen, foreslås indvalgt som bestyrelsesmedlem.

- Det her er ikke en afvikling, men en styrkelse af vores muligheder for at drive bank - ikke en afvikling, understreger adm. direktør Jørgen Bast.

Handelen med Fionia Bank-aktien blev mandag morgen suspenderet på fondsbørsen. Alle aktier i banken bliver pantsat.

Ifølge bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen fra statens selskab, så er aktionærernes penge ikke tabt.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter