Staten tjener på a-kasserne

Siden april har medlemmerne af landets a-kasser betalt mere i kontingent end staten har udbetalt i arbejdsløshedsdagpenge. A-kassernes Samvirke vil have kontingentet ned.

A-kassernes Samvirke mener, at a-kassekontingentet skal sættes ned, nu hvor antallet af arbejdsløse er meget lavt. (© Scanpix)

Arbejdsløsheden
er i øjeblikket så lav, at
statskassen
tjener penge på dagpengesystemet.

Fra april har

indtægterne
fra a-kassekontingenterne været større end udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, oplyser
DR
Nyheder Penge.

I maj faldt udgifterne til 541 millioner kroner, og da

indtægterne
beløb sig til omkring 620 millioner kroner, så var en normalt stor udgiftspost pludselig vendt til en
indtægt
.

- Den megen tale om, at det er skatteyderne, der betaler udgifterne til

arbejdsløshed
, og at der derfor skal være stramme krav til de
arbejdsløse
og a-kasserne holder ikke længere, siger Torben D. Jensen, sekretariatschef i A-kassernes samvirke.

Fjern krav om fire ansøgninger

Han mener, at ministeren bør

lempe
kravet om fire ugentlige jobansøgninger, som blev indført tidligere på året.

- Her burde der være rum til at a-kasserne i højere grad selv definerer og sætter kravene til de ledige, siger Torben D. Jensen.

Der findes ikke nyere tal end dem fra maj, men da

arbejdsløsheden
er faldet yderligere siden, så er statens overskud på arbejdsløshedsdagpengene steget endnu mere.

Foreslår variabelt kontingent

Overskuddet burde få staten til at

gentænke
dagpengesystemet, og det ville være et godt tidspunkt at sænke bidragssatsen mener sekretariatschef i A-kassernes Samvirke Torben D. Jensen.

- Når der ikke er en stor arbejdsløshedstrussel, er der en

tendens
til, at folk melder sig ud, og dér kunne et lavere
kontingent
være med til at fastholde medlemmer, siger Torben D. Jensen.

Til gengæld mener han også, at

kontingentet
så skal stige en smule, hvis
arbejdsløsheden
stiger igen.

Tror ikke på lavere kontingent

Men hos Arbejdsdirektoratet tror man ikke, at det nuværende månedlige bidrag på 281 kroner for hver enkelt A-kassemedlem bliver sænket.

- Jeg tror ikke, at det er sandsynligt, at staten kommer til at tjene penge på systemet, udgifterne svinger meget og det var første gang nogensinde, da

indtægterne
oversteg udgifterne i maj i år, siger kontorchef i Arbejdsdirektoratet Peter Hove.

Han anfører, at det ikke er muligt at fremskrive tallene, da arbejdsløshedstallene ikke er forudsigelige, og at det ikke er videre sandsynligt at

arbejdsløsheden
fortsætter med at falde. Så man kan kun kigge bagud, mener Peter Hove.

- Hvis man kigger på juni måned og et år tilbage, så har arbejdsløshedsdagpengesystemet i gennemsnit været en månedlig udgift på 151 millioner kroner. Men det bliver da yderst spændende at se, hvordan tallene ser ud, når vi når 1. januar og kan kigge et år tilbage, siger Peter Hove

Må ikke blive flydende

Socialdemokraterne synes, at forslaget om at sætte a-kassebidraget ned er godt. Men partiets arbejdsmarkedsordfører advarer mod at systemet bliver flydende, så a-kassebidraget bliver meget højt, hvis konjunkturerne vender.

- Vi skal ikke have lavet et system, der betyder, at hvis ledigheden pludselig stiger, så vil det være uinteressant for store grupper at være medlemmer af a-kasserne, fordi det simpelthen bliver for dyrt, siger Thomas Adelskov.

Facebook
Twitter