Statsansatte står til politianmeldelse: 'Ledelsesmæssigt kendskab' til køb af mobiler og tablets

Bygningsstyrelse overvejer at politianmelde medarbejdere for at have købt privat it-udstyr på statens regning.

- Det synes at have været almindeligt accepteret, at der trods klare interne regelsæt kunne modtages gaver og rabatter på private indkøb hos leverandører, foretages indkøb af it-udstyr på Bygningsstyrelsens regning uden om styrelsens it-afdeling, skriver Kammeradvokaten. Illustration: Aslak Elias Kelkka

Sagen om flere medarbejdere, der er suspenderet og bortvist fra Bygningsstyrelsen, får højst sandsynligt et retsligt efterspil.

Det skriver Bygningsstyrelsen på sin hjemmeside.

- Bygningsstyrelsen påtænker at indgive politianmeldelse af et antal medarbejdere i forbindelse med denne sag, skriver styrelsen.

Købte mobiler og tablets

Otte medarbejdere hos styrelsen blev suspenderet i maj, efter det kom frem, at de havde købt billigt udstyr af medarbejdere hos den private installationsvirksomhed Kemp & Lauritzen.

Bygningsstyrelsen satte efterfølgende både Kammeradvokaten og revisionsvirksomheden Deloitte til at udarbejde hver sin undersøgelse om sagen.

- Det konkluderes, at en gruppe medarbejdere i Bygningsstyrelsens Center for Facility Management i en lang række tilfælde har modtaget uretmæssige fordele fra flere af Bygningsstyrelsens leverandører i strid med Bygningsstyrelsens gavepolitik, skriver Kammeradvokaten i en sammenfatning af undersøgelsen.

Fem af de i alt otte medarbejdere blev allerede i juni bortvist af Bygningsstyrelsen. Der er tale om fire medarbejdere og deres teamleder, som bestrider en post under kontorchefniveau.

De resterende tre medarbejdere, som indtil videre kun har været suspenderet, risikerer nu også at blive bortvist i sagen, fordi Kammeradvokaten har "konstateret, at de har foretaget private indkøb og viderefaktureret udgifterne til Bygningsstyrelsen", lyder det i sammenfatningen.

- Det synes at have været almindeligt accepteret, at der trods klare interne regelsæt kunne modtages gaver og rabatter på private indkøb hos leverandører, foretages indkøb af it-udstyr på Bygningsstyrelsens regning uden om styrelsens it-afdeling, skriver Kammeradvokaten.

El- og vvs-kontrakt udløste gaver

Det var virksomheden Kemp & Lauritzen, der i første omgang tippede Bygningsstyrelsen om, at noget kunne være galt.

Kemp & Lauritzen har en aftale om at udføre vvs- og elarbejde for Bygningsstyrelsen.

- Flere medarbejdere har korresponderet jævnligt med denne leverandør om modtagelse af gaver af forskellig karakter og formidling af indkøb til Bygningsstyrelsen, som ikke var omfattet af leverandørens kontrakt med styrelsen, skriver Kammeradvokaten.

I forbindelse med aftalen mellem Bygningsstyrelsen og installationsvirksomheden er der over fire år indkøbt it-udstyr for 175.000 kroner, som er blevet bogført som andre varer eller ydelser, har Peter Kaas Hammer, direktør for Kemp & Lauritzen, tidligere forklaret:

- Vi har via vores interne kontrolsystemer konstateret uregelmæssigheder, der vedrører indkøb af it-udstyr, som er blevet viderefaktureret under en anden betegnelse.

Kemp & Lauritzen har selv fyret fire medarbejdere for deres involvering i sagen. Desuden er en femte medarbejder blevet suspenderet.

Kendskab på 'ledelsesniveau'

Sagen om Kemp & Lauritzens medarbejdere begrænser sig ikke kun til Bygningsstyrelsen.

Udenrigsministeriet har også suspenderet en medarbejder, der ifølge Kemp & Lauritzen har spist gourmetmiddage sammen med fyrede ansatte på installatørvirksomhedens regning. En advokatundersøgelse har tidligere konkluderet, at de involverede havde brugt over 80.000 kroner på syv restaurantbesøg.

Hos Bygningsstyrelsen er der ifølge Kammeradvokaten ikke umiddelbart grund til at tro, at kontorchefer eller andre højt placerede medarbejdere har kendt til problemerne i afdelingen.

Samtidig skriver Kammeradvokaten dog, at der har været kendskab til sagen på "et vist ledelsesmæssigt niveau".

- Den omstændighed, at der i hvert fald på et vist ledelsesmæssigt niveau har været kendskab til nogle af de konstaterede uretmæssigheder, medfører imidlertid ikke, at medarbejderne i enhver henseende har kunnet fritages for ansvar, da der i en lang række tilfælde har været tale om åbenbare overtrædelser, skriver Kammeradvokaten.

Bygningsstyrelsen oplyser, at det skyldes, at der blandt de otte medarbejdere er en leder, som er blevet bortvist. Styrelsen ønsker ikke at uddybe yderligere af hensyn til de bortviste medarbejdere.