Statsrevisorerne vil have omstridt energispareordning endevendt

Statsrevisorerne har i dag anmodet Rigsrevisionen om at kortlægge og vurdere eventuelle problemer med udskældt milliardordning.

Det er også kommet frem, at der er meget begrænset kontrol med de mere end 100.000 årligt støttede projekter til i alt 1,6 milliarder kroner. (Foto: Grafik: Morten Fogde Christensen © DR Nyheder)

Svigtende tilsyn og kontrol, svindel, snyd og konkurrenceforvridning.

Det seneste år er kritikken af den såkaldte Energispareordning, ESO, haglet ned, og nu vil Statsrevisorerne have den undersøgt til bunds.

I dag har de anmodet Rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse af ordningen:

- Formålet med undersøgelsen er at kortlægge og vurdere eventuelle problemer med energispareordningen og dens administration, står der i anmodningen.

Fejl i mere end hvert tredje projekt

Siden 2006 har energiselskaberne frivilligt indgået aftale med klima- og energiministeren om at medvirke til at realisere energibesparelser hos danskerne.

Og det er i vidt omfang også lykkedes. Til gengæld er det også lykkedes svindlere at snyde med ordningen.

Et internt arbejdspapir, som DR Nyheder er i besiddelse af fra Energistyrelsen viser, at myndigheder og energibranche i årevis har vidst, at der snydes med Energispareordningen.

Det er også kommet frem, at der er meget begrænset kontrol med de mere end 100.000 årligt støttede projekter til i alt 1,6 milliarder kroner.

Men de få stikprøver, der trods alt er foretaget, har vist, at der er fejl i mere end en tredjedel af alle kontrollerede energispareprojekter.

Sagen kort:

  • Energispareordningen trådte i kraft i 2006 og er en aftale mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og landets el-, gas-, varme- og olieselskaber.

  • Både virksomheder og private kan søge støtte til energispareprojekter.

  • Når man for eksempel skal have isoleret huset eller have udskiftet og forbedret andre ting, der kan skåne miljøet, kan man søge om tilskud.

  • Pengene til ordningen kommer fra et særligt bidrag, som energiselskaberne indkræver på danskernes el-, olie-, gas-, eller varmeregning.

  • Sidste år kostede ordningen omkring 1,6 milliarder, som først i år bliver indkrævet på energikundernes regninger.

  • Sidste år blev der udbetalt tilskud til over 100.000 energispareprojekter.

  • Energistyrelsen får årligt foretaget en stikprøvekontrol af mellem 100 og 150 indberetninger ud af den samlede mængde energispareprojekter.

  • Formålet med Energispareordningen er overordnet set at nedbringe CO2-udledningen, så man kan nå fælles EU-mål, og den forpligter blandt andet energiselskaberne til årligt at gennemføre en vis mængde energibesparelser.

Facebook
Twitter