Status på udflytning: Næsten ingen vil med til Nordjylland

Antallet af kilometer fra København er helt afgørende for, hvor mange statsansatte der flytter med jobbet, viser rundspørge.

(Foto: Grafik: Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

400 kilometer. Så langt er der, hvis man skal tage bilen fra København til Aalborg. Og det er for langt for mange københavnske statsansatte.

I hvert fald viser en rundspørge, som DR har lavet blandt samtlige styrelser og nævn, som skal flytte fra hovedstaden, at afstanden har afgørende betydning for, hvor mange der siger sit job op på grund af regeringens flytteplaner.

For mens det kun er 1,7 procent af de statsansatte, som skal flytte fra København til andre byer på Sjælland, der indtil videre har sagt deres job op, så er det halvdelen af de statsansatte, hvis arbejdsplads rykker til Nordjylland, der har afleveret en opsigelse.

- Afstand og geografi har stor betydning for opsigelserne. Det er svært at blive boende i hovedstadsområdet og passe et job, hvis der er mange kilometer til det, så derfor vælger folk at finde et andet, siger Klaus Lindegaard, som er regional rådgiver og ekspert i statslige udflytninger, og fortsætter:

- Det gælder især dem, hvis arbejdsplads flyttes til Nordjylland, men der er også byer i Vest- og Sønderjylland, som ligger "for langt væk".

Ægtepar: Vi var ikke i tvivl

I alt 514 fuldtidsstillinger skal flyttes til Aalborg, Hjørring og Brønderslev inden udgangen af 2018, men DR’s rundspørge viser, at 250 statsansatte allerede har sagt op på den baggrund.

Blandt andre ægteparret Sandie Taarnberg og Michael Taarnberg, som ikke vil med Statens Administration til Hjørring.

Michael og Sandie Taarnberg har allerede fundet nye jobs.

- Det har aldrig været en del af vores overvejelser. Der er absolut intet galt med Hjørring, men vi vidste med det samme, at vi skulle ud at finde noget andet arbejde, selvom vi også er klar over, at vi skal ud at slås med 200 andre om de samme jobs, siger Sandie Taarnberg og fortsætter:

- Statens Administration er en super arbejdsplads, men man har ikke lyst til at hive sine teltpæle op og forlade familie og venner, alle er jo her i Taastrup.

Intet er så skidt

Grafikken viser, at holdningen er en lidt anden for dem, der flytter til Syddanmark og Midtjylland. Her er det kun henholdsvis 22,8 procent og 15,7, der har sagt op.

Og det er der en hel naturlig forklaring på, siger Klaus Lindegaard. Det er nemlig i pendlerafstand. Men det er ikke nødvendigvis skidt, at færrest vil med til Nordjylland, forklarer eksperten:

- Det åbner for, at der kommer en tilførsel af ny viden til de her organisationer, og det skaber en hel masse nye jobs og kan være med til at fremme den regionale udvikling i netop Nordjylland. Selvfølgelig skaber det også problemer, men der er positive aspekter i det, siger Klaus Lindegaard.

Udover Statens Administration skal også dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, dele af Skat, Geodatastyrelsen, Søopmåling fra Forsvarets Skibe og dele af Ankestyrelsen flytte mod Limfjorden.

Flere af styrelserne fortæller til DR Nyheder, at de allerede har fået genbesat mange af stillingerne.

Facebook
Twitter