Stemte på sig selv: Anklage om stemmemisbrug ved Radius-valg

Nyt bestyrelsesmedlem i Radius stemte på sig selv med tusindvis af stemmer.

Ved at bruge numre fra elmålere, kunne Flemming Strøm sikre sig ekstra stemmer ved Radius-valget. (Foto: Kristian Djurhuus © Scanpix)

Den ellers ukendte kandidat Flemming Strøm var en af de største stemmeslugere ved det højt profilerede forbrugervalg til bestyrelsen i det sjællandske elnetselskab Radius. Han kom ind med 3.500 stemmer.

Forbrugervalget skabte stor opmærksomhed med en ophedet offentlig debat om et muligt salg af Radius. Elnetselskabet er ejet af Ørsted, det tidligere Dong Energy.

Men Flemming Strøms stemmer kom ikke fra almindelige forbrugere, der havde ret til at stemme ved at oplyse nummeret på deres private elmåler fra Radius.

I stedet benyttede Flemming Strøm, der er vicedirektør i boligadministrationsselskabet KAB, tusindvis af målernumre fra fællesmålere i opgange, vaskekældre og udendørsarealer i almene boliger til at sikre stemmer til sig selv.

Måske ugyldigt valg

Målernumrene havde Flemming Strøm adgang til, fordi KAB er landets største administrationsselskab for almene boliger. Samlet administrerer KAB 60.000 almene boliger i Hovedstadsregionen.

Stemmerne blev afgivet, uden at KAB og Flemming Strøm først havde fået konkret bemyndigelse til det eller oplyst om det til medlemmerne i de almene boliger, hvor beboerdemokrati ellers står som en grundpille.

Formanden for en boligafdeling i Bellahøj i København, som administreres af KAB, er stærkt utilfredse.

- Det er forkasteligt, og det er forargeligt. Man sætter de beboerdemokratiske spilleregler ud af kraft, siger John Steen Johansen, der har boet i almen bolig siden 1996.

En professor i jura finder fremgangsmåden problematisk.

- Det sætter de demokratiske spilleregler ud af kraft, så man kan godt diskutere om det er et ugyldigt valg, siger Jakob Juul-Sandberg.

Fik udleveret lister

Ved valget blev Flemming Strøm kun overgået i stemmetal af Enhedslistens landskendte profil Pelle Dragsted, der fik 9.000 stemmer.

Helt konkret fik Flemming Strøm udleveret lister med fællesmålernumre fra KAB's tekniske afdeling og bad herefter kontorpersonalet om at stemme på ham selv med målernumrene via Radius' hjemmeside.

KAB bekræfter denne fremgangsmåde og oplyser til DR, at der samlet er tale om cirka 3.000 stemmer. Uden de 3.000 fællesmålerstemmer ville Flemming Strøm ikke være kommet ind i bestyrelsen.

De første spørgsmål til Flemming Strøms stemmetal til valget blev rejst af den uafhængige podcast Visbys Verden efter en aktindsigt i Radius

KAB's formand John Olsen forsvarer metoden.

- Der er ikke gjort noget, som er i strid med reglerne.

John Olsen siger, at Flemming Strøm i sin funktion som vicedirektør havde bemyndigelse til at benytte stemmerne gennem den administrationsaftale, der er indgået med boligorganisationerne for de almene boliger. KAB har dog ikke ønsket at give DR indsigt i administrationsaftalerne.

Afdelingerne bestemmer

For professor i jura Jacob Juul-Sandberg står det klart, at Flemming Strøm ikke som udgangspunkt havde ret til at benytte stemmerne.

- Selvtændigt har han ikke nogen kompetence til at gå ind og foretage de her dispositioner. Det er afdelingerne, der har bemyndigelsen, da de betaler regningerne. Det er som udgangspunkt også dem, der kan disponere, siger han.

Kandidat til bestyrelsen Johnny Restrup-Sørensen, der ikke kom ind ved forbrugervalget, kritiserer processen i skarpe vendinger.

- Det lugter af stemmefusk og valgsvindel. I virkeligheden synes jeg, at man sætter hele forbrugerdemokratiet ud af spil. Det er i hvert fald uetisk. Det er sket på skrømt, og det er meget unfair, siger Johnny Restrup-Sørensen, der opfordrer bestyrelsen til at lade valget gå om.

På trods af at der fra flere sider stilles spørgsmålstegn ved forbrugervalget, så mener formanden for Radius, Knud Pedersen, ikke, at han kan sikre, at stemmerne ved forbrugervalget rent faktisk bliver afgivet af dem, der har ret til at benytte dem.

Alligevel opfordrer Knud Pedersen Radius-kunder til at henvende sig, hvis de mener, at deres stemmer er blevet misbrugt.

- Vi kan selvfølgelig lave en ekstra undersøgelse, men indtil videre har vi ikke set noget, der ikke er korrekt. Man er selvfølgelig velkommen til at henvende sig til os, hvis man har nogle målere, som man mener, at man har ret til at afgive stemmer på, siger Knud Pedersen

Formand for KAB, John Olsen, lægger op til en anden fremgangsmåde for KAB i fremtiden.

- Vi kunne have gjort det anderledes. Vi kunne have sagt, at vi har denne mulighed for, at KAB bliver repræsenteret på organisationernes og beboernes vegne i Radius' bestyrelse, og det vil vi gerne orientere om, at vi bruger fællesmålerne til. Det kunne vi have gjort i en mail, og det vil jeg da tage til mig. Kommer der en lignende situation, hvor man kan rejse spørgsmålstegn, så gør vi det på den rigtige måde, siger John Olsen.

Ånden i loven skal overholdes

Pelle Dragsted, der er nyvalgt bestyrelsesmedlem, vil tage sagen op.

- Flemming Strøm er valgt på baggrund af en proces, som jeg ikke synes er rimelig. Jeg vil tage det op på det førstkommende bestyrelsesmøde for at sikre, at ånden i loven overholdes ved forbrugervalget fremover, siger Pelle Dragsted.

I boligafdelingen på Bellahøj i København er formand John Steen Johansen enig i den betragtning.

- Selvom bestyrelsen i KAB bakker Flemming Strøm op, så må man stille det retoriske og vigtige spørgsmål: Bakker beboerne valget og den praksis op? Det er jo en praksis, hvor man tænker, at det er lettere at få tilgivelse end tilladelse, siger John Steen Johansen.

Flemming Strøm har ikke ønsket at udtale sig til artiklen, og har henvist til bestyrelsesformand John Olsen.

FacebookTwitter