Storfisker risikerer bødestraf på 68,5 millioner kroner

Henning Kjeldsen er tiltalt for at have brugt stråmænd til at omgå reglerne for, hvor mange fiskekvoter én fisker må kontrollere.

Anklagemyndigheden skulle bruge flere timer til at argumentere for, hvordan Henning Kjeldsen har ageret som bagmand for en række påståede stråmandsselskaber. (Foto: Tegner: Jesper Andkjær)

Anklagemyndigheden kræver, at Danmarks rigeste fisker, Henning Kjeldsen, idømmes en bøde på mellem 67,5 og 68,5 millioner kroner, hvis han kendes skyldig i den såkaldte kvotesag.

Derudover vil anklagemyndigheden have Henning Kjeldsen og en kreds af påståede stråmænd til at tilbagebetale mellem 205 og 206 millioner kroner.

Det gør sagen til den største kriminalsag i dansk fiskeri.

De omkring 206 millioner kroner er penge, som Henning Kjeldsen ifølge bagmandspolitiet har tjent på fiskekvoter, som han har skaffet sig adgang til gennem stråmænd.

- Det er efter anklagemyndighedens opfattelse, at Henning Kjeldsen har oprettet stråmandsselskaber, hver gang han er blevet begrænset i at købe nye kvoter, sagde senioranklager Ane Kallmayer Bach som led i sin to dage lange procedure ved byretten i Holstebro.

Det oprindelige konfiskationskrav lød på 231 millioner kroner, og er altså blevet nedjusteret undervejs i sagen.

Bagmandspolitiet kræver alle de tiltalte idømt bøder på mellem 650.000 kroner i den ene ende af spektret til Henning Kjeldsens bøde på 68,5 millioner i den anden ende.

Alle tiltalte nægter sig skyldige, og forsvarsadvokaternes procedure mangler endnu at blive fremlagt, før retten kan tage stilling i sagen.

Anklager: Revisor og advokat banede vejen

Det er ikke i sig selv ulovligt at være stråmand, og man må ifølge dansk lov også gerne samarbejde med andre virksomheder og få hjælp til at etablere sig eksempelvis som selvstændig fisker.

Anklagernes procedure og bevisførelse gik derfor på at bevise, at Henning Kjeldsen sammen med sin revisor og sin advokat bevidst har benyttet – og i nogle tilfælde udnyttet - stråmændene og deres selskaber til at omgå kvotekoncentrationsreglerne, som skal sikre, at retten til at fange fisk i dansk farvand ikke ender på ganske få hænder.

Blandt andet fremhævede sagens to anklagere flere håndskrevne noter, hvor Henning Kjeldsens advokat Lars Espersen har noteret, at navngivne personer kunne indgå som stråmænd.

Det samme er sket i adskillige mails sendt mellem Henning Kjeldsen, advokaten og revisoren Jørgen Riise.

Revisoren har efter anklagemyndighedens opfattelse spillet den mest centrale rolle og står til en bøde på cirka fem millioner kroner. Desuden vil bagmandspolitiet konfiskere cirka 50 millioner kroner hos Jørgen Riises revisorfirma.

Advokat Lars Espersen risikerer en bøde på knap fire millioner kroner og krav om konfiskation på 38 millioner kroner.

Derudover risikerer de to rådgivere at få frataget retten til at drive revision- og advokatvirksomhed.

Myndighederne greb aldrig ind

Derudover lagde anklagemyndigheden vægt på, at flere ansatte i de påståede stråmandsselskaber har troet, at Henning Kjeldsen var deres arbejdsgiver.

På samme måde har samarbejdspartnere og kunder også opfattet Henning Kjeldsen som den egentlige ejer.

- Det er ikke i sig selv problematisk, og man må jo gerne arbejde sammen, medgav anklager Lisette Jørgensen, men understregede:

- Det kan indgå i den samlede bevisførelsen for, at der har været tale om stråmandsvirksomhed.

Forsvarsadvokaten Olaf Koktvedgaard har tidligere fremhævet, at fiskerimyndighederne ikke har skredet ind overfor Henning Kjeldsen.

Du kan se klippet fra dokumentaren nedenfor.

Ifølge anklagemyndigheden er det dog ikke et brugbart argument.

- I tilfælde hvor styrelser eller ministerier har sået tvivl eller direkte oplyst, at det ikke var strafbart, gælder det stadig, at overtrædelse var strafbart, sagde Ane Kallmayer.

Læs mere om Fiskeristyrelsens indblanding i tidslinjen nedenfor.

Anklager: Hustru og stedsøn har ageret stråmænd

Kredsen af påståede stråmænd tæller Henning Kjeldsens stedsøn, hans barndomsven og fire andre fiskere, der enten er eller har været ansat i Henning Kjeldsens selskab Gitte Henning.

Også Henning Kjeldsens hustru Birthe Kjeldsen er tiltalt som stråmand.

Hun er indehaver af fiskeriselskabet Nordstrand Fiskeri. I forbindelse med oprettelsen af dét selskab, har Henning Kjeldsen skrevet frem og tilbage med sin revisor og advokat i en mail med emnefeltet: Kvotekoncentrationer.

- Mailen viser, hvor præcist et kendskab Jørgen Riise, Lars Espersen og Henning Kjeldsen havde til reglerne og Henning Kjeldsens begrænsninger i forhold til at opkøbe yderligere kvoter, argumenterede anklager Ane Kallmayer Bach.

Flere gange tilføjede hun, at anklagemyndigheden mener, de tiltalte har afgivet dækhistorier i retten, og at flere af deres forklaringer er utroværdige.

Ifølge anklagerne har Henning Kjeldsen stået for al drift af sin hustrus selskab, ligesom han også har stået for driften af de øvrige tiltalte fiskeres selskaber.

Derudover har selskabernes økonomi ifølge anklagerne været rodet sammen. Som eksempel nævnte de et tilfælde, hvor Birthe Kjeldsens selskab købte og betalte for fiskekvoter, som endte i Henning Kjeldsens selskab.

Om argumenterne og beviserne er nok, til at de tiltalte kendes skyldige, er op til retten at vurdere. Sidste retsmøde er planlagt til den 19. november.

FacebookTwitter