Storkonflikt afblæst: Lønmodtagere siger ja til overenskomst

Et flertal af lønmodtagere i det private siger ja til overenskomstforslag, der indeholder lille lønstigning.

LO-medlemmerne har sagt ja til den aftale, der er forhandlet på plads imellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Resultatet af overenskomstafstemningen er i hus.

Lønmodtagerne på det private område siger ja til det forslag om løn og andre vilkår, der er forhandlet på plads. 57 procent af medlemmerne har stemt ja til den nye overenskomst. Stemmeprocenten var høj - næsten 52 procent af LO-medlemmerne har afgivet stemme.

Det er markant flere end sidste gang, der blev vedtaget overenskomst på det private arbejdsmarked. Her stemte kun 38 procent.

Det betyder, at cirka en halv million lønmodtagere kan se frem til en lønstigning på cirka syv procent over de næste tre år. Det svarer til en forbedring af reallønnen med godt to procent.

Desuden vil ældre medarbejdere med under fem år til pensionsdatoen få mulighed for at holde en ugentlig fridag med løn, da de får mulighed for at veksle en del af indbetalingen til pension til frihed med løn.

Børneforældre vil desuden få ret til to årlige børneomsorgsdage - i alt, uanset antallet af børn.

Resultater vedrører cirka en halv million lønmodtagere i 3F, HK, Dansk Metal, NNF og en række andre fagforeninger, især inden for håndværksbranchen.

Her meddeler forligsmand Ole Hasselgaard, at parterne er enige om en ny overenskomst:

God dag

Overenskomsten træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. marts i år. Det betyder, at lønmodtagerne kan se frem til en lille lønstigning med tilbagevirkende kraft.

Lizette Risgaard, der er formand for LO, hilser aftalen velkommen på twitter.

- Yes. det blev et JA til #OK17 - det er en go' dag for lønmodtagerne på det private arbejdsmarked, skriver hun.

Hun fremhæver den høje stemmeprocent:

- Det er historisk, at stemmeprocenten er så høj. Der er blevet knoklet for at få så mange som muligt til at afgive deres stemme, siger hun.

Ifølge Lizette Risgaard, så har de, der har stemt ’nej’ af frygt for en 42-timers arbejdsuge, ikke noget at være bange for:

Arbejdsgiverne er også særdeles tilfredse med aftalen:

- Det er godt, at der nu bliver skabt ro på arbejdsmarkedet i de næste tre år, siger Jacob Holbraad, der er direktør i DA.

I Dansk Arbejdsgiverforening erkender man, at det denne gang er blevet dyrere end ved sidste overenskomst:

I faktaboksen nedenunder kan du læse hovedpunkterne i aftalen.

Hovedpunkter fra overenskomstforslaget:

  • En tre-årig overenskomst frem til 1. marts 2020

  • Lønstigning på syv procent over de næste tre år

  • Fuld løn i 13 uger under forældreorlov

  • 2 børneomsorgsdage og øget frihed ved barns sygdom

  • Fire procent af lønnen kan byttes til fridage eller pension

  • Seniorer kan købe sig til 32 seniordage

  • Arbejdsgiveren kan kræve, at lønmodtagerne arbejder 1 time ekstra om dagen ved travlhed og overarbejdet skal afspadseres inden for et år

Facebook
Twitter