Storkonflikten er afblæst: Parterne er nået til enighed om forlig for offentligt ansatte i staten

Den sidste overenskomst for Danmarks offentligt ansatte er dermed faldet på plads.

Efter 34 timers intensive forhandlinger på det statslige område er sidste overenskomstaftale i den offentlige sektor landet.

Den økonomiske ramme i aftalen på det statslige område ligger på 8,1 procent over de kommende tre år. Det vil give en generel lønstigning på 6,2 procent til de statsansatte.

- Vi startede ud på 8,17 og vi landede på 8,1, det synes jeg ikke er så ringe endda, siger chefforhandleren for lønmodtagerne på statens område, Flemming Vinther.

Den største knast i forhandlingerne om de statsansattes overenskomst har været sikringen af den betalte frokostpause. Lønmodtagerne har ønsket den skrevet ind i overenskomsten, mens innovationsminister og chefforhandler for staten, Sophie Løhde (V), omvendt har forsikret, at staten ikke vil fjerne den.

Med aftalen, der netop er landet, er den arbejdsgiverbetalte spisepause sikret igennem overenskomsten, fortæller chefforhandler for de statsligt ansatte, Flemming Vinther.

En ny kompetencefond

Hverken Sophie Løhde eller Flemming Vinther vil dog be- eller afkræfte om den sikrede spisepause er blevet betalt med en del af lønrammen, som vi så på det regionale område.

De regionale forbund betalte ved, at deres rådighedstillæg ikke stiger de kommende tre år. Det svarer til 0,35 procent af lønrammen.

Aftalen på det statslige område indeholder desuden markante lønforbedringer til statens lærlinge og elever, hvis lønninger fremover kommer til at ligge på niveau med lønningerne blandt elever i den private sektor.

Endelige er parterne blevet enige om at etablere en såkaldt kompetencefond. Den skal give medarbejderne på de enkelte arbejdspladser bedre muligheder for at tilegne sig kompetencer, som efterspørges lokalt på de statslige arbejdspladser og på et moderne arbejdsmarked i øvrigt.

Der er mere om aftalen på Finansministeriets hjemmeside her.

750.000 har nu en aftale

Aftalen omfatter i alt 181.000 ansatte på det statslige område. Således har Danmarks i alt 750.000 offentligt ansatte fået en aftale i hus.

Fredag blev der indgået aftale mellem arbejdsgiverne og de 500.000 ansatte på det kommunale område, mens det regionale område er faldet på plads ad to omgange.

LO-forbundene sagde ja til en delaftale natten til onsdag. Og i nat faldt en aftale på plads mellem regionerne og FTF og Akademikerne.

Aftalerne vil med al sandsynlighed friholde offentligt ansatte fra strejke og lockout.

Alt er dog først sikkert, når aftalerne har været til urafstemning blandt forbundenes medlemmer. De nye overenskomstaftaler vil være gældende frem til 1. april 2021.

Lars Løkke lykønsker

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) glæder sig over, at det endelig er lykkes at indgå aftaler for alle lønmodtagere på det offentlige arbejdsmarked.

Han mener, at aftalerne har skabt markante resultater til lønmodtagerne, men indenfor en ansvarlig økonomisk ramme.

- Med aftalerne er vejen banet for, at storkonflikten kan undgås, og at danskerne kan ånde lettet op. Nu skal aftalerne til afstemning hos medlemmerne, og den proces skal vi respektere, skriver han i en mail til DR Nyheder.

HOVEDPUNKTER I DEN STATSLIGE AFTALE

  • Offentligt ansatte får lønstigninger, som sikrer reallønsstigninger, og den offentlige lønudvikling følger den private. Det er samtidig lykkedes at fjerne privatlønsværnet.

  • Lønrammen er på 8,1 procent over de næste tre år.

  • Aftalen indeholder en eksplicitering af den betalte spisepause. Det betyder, at de statsansattes ret til betalt spisepause kommer ind som en del af overenskomsten. Det vides endnu ikke, hvad lønmodtagerne har betalt for det.

  • En kommission på det kommunale område skal skabe et grundlag for forhandlingerne om en ny aftale om arbejdstid, også for underviserne i staten.

  • Aftalen indeholder ikke et nyt lønsystem. Det var ellers statens topforhandler Sophie Løhdes ønske, at man fik et nyt lønsystem, så folk kan blive mere individuelt belønnet.

Kilder: Sophie Løhde, Flemming Vinther, CFU

FacebookTwitter