Strejke, forlig og forhandlinger: Hvad går overenskomster ud på?

I Danmark har vi ikke en lovbestemt mindsteløn, men i stedet overenskomster

Har du prøvet at få tilbudt et job?

Hvis svaret er ja, så er der stor sandsynlighed for, at du på et tidspunkt i dit liv har læst ét bestemt ord i en ansættelseskontrakt.

Nemlig ordet 'overenskomst'.

Omkring 80 procent af alle lønmodtagere i Danmark er omfattet af en overenskomst.

Mere end løn

Egentlig betyder overenskomst at 'komme overens', altså at blive enige om noget.

Det, der skal være enighed om i en overenskomstforhandling, er alle mulige ting, der vedrører dit arbejdsliv.

Det er ikke bare løn, men også pension, og om du får løn under barsel, ferie og sygdom.

Men hvem er det som forhandler, og hvad sker der, hvis de ikke bliver enige?

Hvis du vil blive klogere på, hvad overenskomster er og hvilken betydning overenskomster har fået for vores arbejdsliv, så se videoen øverst i denne artikel.