Stress kan føre til langtidssygdom

Hver sjette dansker har alt for højt stressniveau og dermed risiko for langvarigt sygefravær. Det viser analyse fra Region Midtjylland - den første af sin art.

Højt stressniveau kan give mange sygedage. (Foto: © Stock Exchange)

Højt stressniveau øger risikoen for, at ellers raske erhvervsaktive må melde sig syge i mere end 15 sammenhængende dage inden for det efterfølgende år.

En ny analyse fra Center for Folkesundhed i Region Midtjylland viser, at 15 ud af 100 erhvervsaktive med et højt stressniveau har sygeperioder på mere end 15 dage i træk. Normalt har kun 9 ud af 100 erhvervsaktive så lang tids sammenhængende sygefravær.

Ifølge sundhedskonsulent Finn Breinholt understreger analysen, der er den første af sin art i Danmark, formodningen om, at stress er en selvstændig risikofaktor for længerevarende sygefravær.

Stress en risikofaktor

- Vi har kun medtaget helt raske personer, netop for at kunne vurdere om stress er en selvstændig risikofaktor for sygefravær. Resultaterne viser en overraskende klar sammenhæng mellem stress og sygefravær, når man er over et vist stressniveau, siger Finn Breinholt.

Han understreger, at det ikke drejer sig om enkeltdage, men om lange sygefravær på mere end 15 sammenhængende dage.

Den ny analyse går dermed imod myten om at stress er en modediagnose. Tværtimod er det vigtigt at forebygge høj stress, som altså er mere end bare almindelig travlhed.

Stressbehandling nedbringer fravær

- Erfaringen er, at netop lange sygefravær øger risikoen for, at medarbejdere helt dropper ud af arbejdsmarkedet. Forebyggelse og behandling af stress er derfor et vigtigt middel til at nedbringe sygefravær og sikre at flest muligt bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, siger Finn Breinholt.

Til gengæld viser undersøgelsen ingen klar sammenhæng mellem et middel stressniveau og hyppigheden af længere sygeperioder.