Stribevis af skrantende iværksætterselskaber giver millionregning til staten

Helt uden snyd og svindel dræner iværksætterselskaber statskassen for millioner.

Det har med et konservativt skøn kostet samfundet op mod 50 millioner kroner at rydde op efter skrantende iværksætterfirmaer. (Foto: RENE DELEURAN MOLGAARD ANDERSEN © (c)DELEURANFOTO)

Sagen om de 11 mænd, der er sigtet for skatte- og momssvindel for 440 millioner kroner, har været startskud til en debat om, hvorvidt de nye iværksætterfirmaer åbner en ladeport for snyd og bedrag.

Mændene er nemlig mistænkt for at have snydt staten for 79,4 millioner kroner gennem netop denne selskabstype, som har en startkapital på ned til én krone.

Men det er ikke den eneste årsag til, at iværksætterselskaberne resulterer i et millionstort tab for

statskassen
.

Antallet af iværksætterselskaber, der bliver taget under tvangsopløsning eller konkursbehandling, er nemlig eksploderet, viser tal, som P1 Orientering har trukket fra virksomhedsdatabasen CVR.dk.

Og det koster staten penge, siger Tom Vile Jensen, der er erhvervspolitisk direktør i brancheforeningen for revisorer, FSR Danske Revisorer.

- Når et selskab er blevet oprettet, er der en række formaliteter, der skal være i orden. Og hvis ikke ejeren sørger for det, så er det statens opgave at få lukket ned for selskabet, siger han.

6.400 nødlidende iværksætterfirmaer

Siden selskabsformen blev oprettet den 1. januar 2014, er 2.140 iværksætterfirmaer blevet tvangsopløst, og mere end 800 er gået

konkurs
.

Yderligere er mere end 2.568 iværksætterselskaber under tvangsopløsning og 867 under konkursbehandling.

Sammenlagt giver det omkring 6.400 nødlidende iværksætterselskaber på mindre end fire år.

P1 Orientering har ikke kunnet få oplyst fra

myndighederne
, præcis hvor mange penge
statskassen
bruger på at få ryddet op efter skrantende iværksætterselskaber.

Men en række insolvensadvokater anslår over for P1 Orientering, at det som minimum gennemsnitligt koster

statskassen
8.000 til 10.000 kroner at lukke et skrantende selskab.

Beløbet dækker blandt andet over

udgifter
til administration og advokater, der udfærdiger papirarbejdet i forbindelse med tvangsopløsningen.

Et konservativt skøn er, at oprydningen indtil videre har kostet samfundet op mod 50 millioner kroner, når man ganger op med de mange tvangsopløsningssager og konkurssager.

Dertil kommer, hvad virksomhederne skylder i

skat
og
moms
, der ikke bliver betalt, når selskaberne går
konkurs
eller bliver tvangsopløst.

Tom Vile Jensen er overrasket over omfanget og over, hvor mange penge staten bruger på oprydning.

- Det er rigtig ærgerligt, at staten bruger så mange penge på at lukke selskaber. Det havde næsten været bedre, hvis pengene kunne have været brugt på at støtte iværksætterselskaber, der rent faktisk fungerer, siger han.

Skatte- og momsgæld

Og regningen ventes at blive endnu større.

Det skyldes både, at der bliver stiftet iværksætterselskaber som aldrig før, og at der lige nu er omkring 2.300 iværksætterselskaber, som ikke har opfyldt deres lovpligtige krav om at oplyse, hvem deres legale ejere er, oplyser Erhvervsstyrelsen.

Hvis det ikke sker inden midten af oktober, vil Erhvervsstyrelsen bede skifteretterne om også at opløse disse selskaber, hvilket vil udløse en ny millionregning til staten.

Ifølge Tom Vile Jensen er hovedproblemet, at det er så billigt at oprette et firma.

- Det betyder, at rigtig mange får oprettet et firma, hvor det bliver noget sjusk og man måske ikke selv gider have hyret med at få lukket sin virksomhed, siger han.

Tom Vile Jensen foreslår, at iværksættere fremover skal deponere et beløb på mellem 15.000 og 20.000 kroner til at dække

udgifter
ved lukning af en virksomhed.

- Når man kun kommer med en krone, så er risikoen for at gå

konkurs
alt andet lige også større.

Iværksætterformand: Danmark har brug for nytænkning

Bestyrelsesformand i Dansk Iværksætterforening Peter Kopfler mener, at det er påfaldende dyrt at afvikle et selskab.

Men han fastholder, at man skal gøre det så let som muligt at oprette en iværksættervirksomhed.

- Der er nogle af dem, der går rabundus. Men der er så sandelig også nogle, der skaber de næste virksomheder, som kan bibevare det velstandsniveau, som vi alle sammen sætter pris på, siger han.

Peter Kopfler

afviser
forslaget om, at iværksættere skal lægge et depositum på op til 20.000 kroner til at dække omkostninger ved en eventuel tvangsopløsning eller
konkurs
.

- Det er virksomheder, som ikke kan tilvejebringe kravene til andre selskabsformer, så hvordan skulle de kunne finde 20.000 kroner?, siger han.