Strid om hvad man kan kræve af ledige

Det er er ude i hampen at kræve at ledige skal dokumentere at de søger fire job om ugen. Det mener FTFs formand Bente Sorgenfrey.

Skal arbejdsløse dokumentere at de har søgt fire job om ugen? (© DR)

Både FTF og LO vender sig mod beskæftigelsesmininsterens krav til ledige om at søge fire job om ugen. I sidste uge kritiserede rigsrevisionen de danske A-kasser for at være for lemfældige med kontrol og sanktion overfor ledige der snyder med jobsøgningen.

Det fik beskæftigelsesministeren til at kræve at rådighedskravene bliver skærpet. Men det må han slet ikke mener FTF's formand Bente Sorgenfrey.

Ulovligt Hjort!

-Vi mener at ministeren laver en ændring, der er så drastisk, at den ifølge loven skulle behandles i beskæftigelsesrådet, siger Bente Sorgenfrey.

Hun mener også,at det er dumt at indføre nye snørklede regler i en tid, hvor man taler om afbureaukratisering.

Ifølge arbejdsdirektoratet, er der blot tale om en vejledning, ikke en ny regel. Derfor vurderer direktoratet, at beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har handlet indenfor lovens grænser, og altså ikke er tvunget til at inddraget beskæftigelsesrådet.

Gummiparagraf

Professor i økonomi ved Århus Universietet, Michael Svarer vurderer, at de arbejdsløse ikke behøver at blive skræmt at det nye krav fra beskæftigelsesministeren. Han siger, at arbejdsløshedskasserne stadig kan fritage medlemmer fra at søge fire jobs om ugen.

-Det lyder som en gummiparagraf. Det virker, som om man ikke vil kunne sanktionere ledige, der ikke søger fire job om ugen siger Michael Svarer til Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda.

Facebook
Twitter