Studerende er rystede over lockoutvarsel mod universiteter og gymnasier

Universitetsstuderende frygter, at de vil ryge ud af SU-systemet, hvis undervisningen aflyses.

Statens chefforhandler, Sophie Løhde, melder sig klar til at lockoute 120.000 statsansatte. (Foto: MATHIAS BOJESEN © Scanpix)

Statens chefforhandler, Sophie Løhde (V), har i dag varslet lockout af 121.000 statsansatte.

Et skridt nærmere en lurende konflikt mellem staten og de statsansatte.

De faglige organisationer havde i forvejen udtaget cirka 15.000 statsansatte til at gå i strejke. Blandt andet var 19 gymnasier udtaget til at gå i strejke.

Men Finansministeriets lockoutvarsel sender 78 procent af de ansatte i Undervisningsministeriet hjem i tilfælde af storkonflikt.

Dermed forventes det, at stort set alle gymnasier vil blive lukket, hvis en lockout bliver til virkelighed den 10. april, seks dage efter, at de faglige organisationers strejker kan begynde.

- Vi er selvfølgelig dybt berørte af situationen, for det ser ud til, at alle gymnasieelever bliver lockoutet, og det giver en enorm usikkerhed i forhold til vores eksaminer, som ligger i den her periode, siger Jens Phillip Yazdani, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS.

26.000 sendes hjem i Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har i alt 33.500 ansatte. En lockout vil sende over 26.000 medarbejdere hjem uden løn, hvilket altså kan ramme de i alt 151.646 gymnasieelever, der ifølge Danmarks Statistik er i Danmark.

- Som gymnasieelever står vi lige pludselig i en krydsild, så vi håber meget, Sophie Løhde vil bøje sig og vil give lærerne de indrømmelser, de kræver, og de rettigheder og arbejdsvilkår, de også fortjener for at gøre det stykke arbejde, de gør. Både fordi de fortjener det, og fordi deres arbejdsmiljø er vores undervisningsmiljø, siger Jens Phillip Yazdani.

Der ligger endnu ikke konkrete planer for, hvordan lockouten kan ramme organisationerne i de enkelte ministerier.

I alt beskæftiger staten 181.000. Løhdes lockout-plan friholder kun 8.000 statsansatte til at varetage vigtige statslige funktioner. De sidste 52.000 statsansatte er tjenestemænd og chefer, der ikke kan lockoutes.

Frygter SU-smæk

En anden stor klump i lockoutplanen er universiteterne, som også vil blive ramt hårdt af en lockout.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har 42.500 ansatte, hvoraf 36.125 efter planen kan blive sendt hjem den 10. april.

Den information får det til at skælve hos Danske Studerendes Fællesråd, DST.

- Vi er i beredskab nu og holder øje med udviklingen, siger Sana Mahin Doost, der er formand for DST.

- Det er vitalt, at vi støtter de ansatte, fordi deres arbejdsmiljø er vores læringsmiljø. Men når det er sagt, så vil en storkonflikt gå hårdt ud over de studerende. Der er nogle enormt rigide regler omkring SU-systemet, og hvis du først ryger ud, kan det være meget svært at komme ind igen, siger Sana Mahin Doost.

Hun henviser til SU-reformen og fremdriftsreformen, som tvinger de studerende til at følge med i timerne og bestå deres eksaminer. Men det kan være svært at bestå sine fag, når undervisningen er aflyst på grund af en storkonflikt, forklarer hun.

- Vi skal have sikret de studerendes rettigheder. Derfor er vi også i kontakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet, for de studerende er uforskyldte i det her, siger Sana Mahin Doost.

Landets offentlige ansatte skal have nye overenskomster. Det gælder både de ansatte i staten, i regionerne og i kommunerne. Forhandlingerne er stødt på flere bump undervejs, og lykkes det ikke at finde en løsning, vil det føre til strejke eller lockout.

Foruden de statsansatte har de kommunalt ansatte i dag modtaget et lockoutvarsel for 250.000 medarbejdere. Danske Regioner har også fulgt trop med et lockoutvarsel, der vil berøre op til 70.000 mennesker i sundhedsvæsnet.