Svære fiskeriforhandlinger er gået i gang: Over en milliard kroner skal fordeles

Fiskeerhvervet fik sig en gevaldig mavepuster, da EU-landene blev enige om det kommende års fiskekvoter. Nu skal knap 1,2 milliarder kroner hjælpe de trængte fiskere.

Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) står i spidsen for forhandlingerne, der startede i dag klokken 10:30. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Der er udsigt til et lille plaster på såret for de danske fiskere, der midt i oktober fik nyheden om, at de skal skrue ned for fangsten det kommende år.

Danmark modtager 2,049 milliarder kroner fra EU i en Brexit-reserve. Af dem skal næsten 1,2 milliard kroner kompensere for den kvotenedgang Brexit har skabt.

- Jeg synes også kun det er rimeligt, at de fiskere, der står i en meget, meget svær situation efter Brexit, at de kan få noget af det tab, de har været udsat for, godtgjort via en kvotekompensation. Der vil vi lave en model, hvor langt de fleste fiskere vil opleve, de får en nærmest en-til-en kompensation, siger fiskeriminister Rasmus Prehn (S).

Men det er ikke alle pengene, der skal gå direkte til at kompensere for tabt kvotetab, lyder det fra ministeren.

- Det er også vigtigt, der er penge til, vi kan lave et tilbud til dem, der har lyst til at forlade fiskeriet - om en ophugning - sådan så de fiskere, der er tilbage, har et mere realistisk grundlag at drive fiskeri på.

Fisketurisme og skånsomt fiskeri på ønskelisten

Alle Folketingets partier er indkaldt til forhandlingerne i dag. Men der er allerede forud for forhandlingerne mange ønsker til, hvordan pengene skal fordeles.

- Vi skal have løst den udfordring med fiskebestandene, der er særligt i Østersøen. Det ser ikke godt ud. Men vi må samtidigt også sikre os, lystfiskerindustrien ikke også bliver ramt, siger René Christensen, der er fiskeriordfører for Dansk Folkeparti.

Situationen i Østersøen er også den største bekymring hos Radikale Venstre, der gerne bruge forhandlingerne som anledning til at skabe bedre forhold for skånsomt fiskeri og minimere brug af bundslæbende fiskeredskaber.

- Det er en ulykkelig situation, vi står i, hvor nogle fiskere må gå helt ud af erhvervet. Men med tiden vil bestandene gå op igen, og der må vi sikre, at vi ikke havner i samme situation som nu, siger Martin Lidegaard, der er fiskeriordfører for Radikale Venstre.

De peger på, at nogle fiskekvoter forbeholdes skånsomt fiskeri eller at områder helt friholdes bundtrawling.

De løsninger er også noget af det, SF har på tegnebrættet. Men de ser også en mulighed for grøn omstilling i de fiskeri-afhængige erhverv.

- Vi skal sørge for, at fiskerierhvervet også fungerer i fremtiden. Så vi er også nødt til at se på, hvordan vi kan sikre grøn omstilling i de industrier, der bearbejder fiskene. Vi skal have biodiversitet og klimaet for øje i det hele, siger Rasmus Nordqvist, der er fiskeriordfører for SF.

Fiskere overvejer ophugning

Og det er blevet svært for fiskerne at holde skindet på næsen. Det stod hurtigt klart efter fiskekvoterne for 2022 blev aftalt mellem EU-landene i oktober.

Det gik værst ud over torskefiskeriet i den vestlige Østersø, hvor kvoterne blev reduceret med hele 88 procent. Det er dog fire procentpoint lavere, end det ventede på 92 procent, som EU-Kommissionen havde lagt op til.

I den vestlige Østersø (markeret med lyseblåt) må der næste år kun fanges torsk som bifangst.

En af de fiskere, der i høj grad kommer til at mærke de reducerede kvoter Ulrik Kølle, der har en trawlervirksomhed på Langeland.

Planen var, at sønnerne Mads og Mikkel Kølle skulle overtage forretningen. Men den nye kvoteaftale kommer med al sandsynlighed til at lukke virksomheden.

- Tæppet blev revet væk under os. Det er det, jeg har gjort fra barnsben af. Det er blevet en kultur for os, sagde Ulrik Kølle, da nyheden om de nye kvoter ramte.

- Vores fiskeri lukker. Det kan vi ikke komme udenom. Det her var det værste scenarie, vi kunne forestille os, sagde Mads Kølle.

Minister: 'Jeg håber på en bred aftale'

Og der er netop forretninger som den, familien Kølle driver, der skal have en håndsrækning. Men første skridt er en aftale om fordeling af EU-midlerne.

Fiskeriministeren har indkaldt alle Folketingets partier til forhandlingerne og håber på en bred aftale, selvom der er forskellige prioriteter.

- Der er partier, der er meget optaget af, at man meget entydigt krone-til-krone skal have en kompensation. Og så er der andre partier, der synes, de hellere vil være med til at bruge pengene til grøn omstilling, siger Rasmus Prehn (S) forud for dagens forhandlinger.

- Nu skal vi lave en aftale. Og den aftale satser vi på at være færdig med på denne her side af jul, siger fiskeriminister Rasmus Prehn (S).

Ud over den direkte kompensation til fiskerne skal der også findes penge til bearbejdningsindustrien og til lokale initiativet i de hårdest ramte byer.