Svindel med slik er rykket ud af hovedstaden

Der fuskes mere og mere med slik. Nu glemmer provinsen også at betale moms og afgifter af de søde sager.

Svindel med afgifter er blevet en populær måde for kriminelle at tjene hurtige penge.

Ved at undlade at fortælle myndighederne om de store partier slik og sodavand, som køres ind i landet fra Sverige og Tyskland, kan de presse lovlydige slikgrossister ud af markedet og stadig tjene pænt på salget af de søde sager.

Sidste år kunne Skat gennem kontrolbesøg dokumentere, at der ikke var blevet betalt afgifter for knap 68 millioner kroner. Det er en stigning på over fem millioner kroner i forhold til 2015.

Det viser Skats egne tal, som DR Nyheder har fået.

Også fokus i 2018

- Det er sådan, at de samlede afgifter på chokolade- og slikvarer hvert år giver 2,4 milliarder kroner. Så den langt største del angives og betales af virksomheder, som gerne vil følge reglerne. Men der er dele af branchen, som ikke følger reglerne, siger Jon Mikkelsen, der er funktionsleder for indsatsen mod ulovligt slik.

- Derfor har det her også været særligt fokus siden 2015, og vores foreløbige erfaring i år siger desværre, at det også bliver et nødvendigt fokus i 2018.

Breder sig ud i landet

Men svindelmønstret har ændret sig fra næsten udelukkende at være i hovedstadsområdet til så småt at have bredt sig til hele landet.

- Snyd med slik er blevet et mere udbredt fænomen i hele landet. Størstedelen foregår stadig i Hovedstaden, men det stiger i resten af landet, siger Jon Mikkelsen.

- Vi følger hele tiden markedet, fordi vores ressourcer er begrænsede. Derfor er det vigtigt, at vi er der, hvor indsatsen har størst effekt, siger han.

Fordi der foretages flere og flere beslaglæggelser i Jylland og på Fyn, har Skat oprettet et hemmeligt sliklager i Aarhus.

Hårdføre kriminelle

Jon Mikkelsen oplever, at det i højere grad er hårdføre kriminelle, som Skat besøger på sine kontroller.

- De er grovere. Førhen var der flere sager med fejl, som kunne undskyldes. Nu ser, vi at sagerne bliver grovere, og at virksomheden gør det med forsæt. Vi ser, at der er nogle, som bygger hele deres forretningskoncept op omkring at snyde i skat, siger Jon Mikkelsen.

Forbrugerrådet har tidligere advaret mod slik, som koster under otte kroner per 100 gram. Og det er cirka der, skillelinjen går, for at det kan lade sig gøre at tjene penge på slik - hvis det altså er lovligt.

- Vi ser priser, hvor det ikke kan ikke lade sig gøre at lade forretningen løbe rundt. Der er eksempler på, at man sætter en lav pris som lokkemad for at få folk ind i butikkerne. Men hvis butikkerne udelukkende handler med slik, får de selvfølgelig særlig opmærksomhed, siger Jon Mikkelsen.

Da Skat tidligere på måneden kontrollerede 11 selskaber, var der snyd hos 10 af virksomhederne.

- Det viser, at der stadig er behov for fokus på den her branche. Det er vigtigt, at vi sørger for, at der er et ordentligt marked, som ikke bliver udkonkurreret af nogen, som ikke angiver og betaler, som de skal, siger Jon Mikkelsen.

Det siger Skat om slikfusk

  • I forbindelse med seneste redegørelse til Folketinget for kontrollen i 2015, skrev Skat blandt andet:

  • Der er i 2015 sket en stigning i antallet af gennemførte kontroller i indsatsen mod illegal handel med chokolade- og sukkervarer. Samtidig er der sket en stigning i de gennemførte reguleringsbeløb.

  • På trods af en stigning i kontroltrykket viser Skats beregninger, at antallet af detailfor- retninger, som forhandler illegale punktafgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, er sti- gende. Den konklusion underbygges af udmeldinger fra brancheorganisationerne. Derfor vil Skat fortsætte den målrettede kontrol på området i 2016

  • Skat oplever, at virksomheder efter modtagelse af første bøde flytter aktiviteterne over i et nyt selskab, eller lader et familiemedlem drive virksom heden videre. Skat har desuden konstateret, at hver anden virksomhed, der tidligere har overtrådt lovgivningen, fortsætter med at overtræde lovgivningen

  • Tallene viser, at langt størstedelen af de afsluttede og igangværende sager er førstegangsforseelser. Skat vurderer, at der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der kan udledes entydige konklusioner på baggrund af tallene.

  • Skat kan ikke dokumentere, at der er en sammenhæng mellem den øgede illegale handel med bland selv slik og afgiftsstigninger på chokolade- og sukkervarer. Den øgede handel med bland selv slik kan i lige så høj grad skyldes den løbende udvikling i handelsmønstre. Skat har konstateret, at detailforretninger, der udelukkende forhandler slik eller har slik som primære handelsvarer i stort omfang, drives fra lejemål,

  • hvorfra der tidligere har været drevet grønthandel eller døgnkiosk. Det er Skats formodning, at grønthandlere og døgnkiosker ved ændring af lukkeloven har mistet markedsandele til primært discountkæderne, så de har været nødsaget til at fokusere deres handel på andre varegrupper.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk