Svindeldømt bank fik bøde på 110 millioner - men statskassen bliver ikke en krone rigere

Tyske North Channel Bank blev i september dømt for groft bedrageri

DR Nyheder besøgte i efteråret 2017 den tyske bank North Channel Bank, som har til hjemme i et højhus i byen Mainz.

- En vigtig milepæl.

Sådan lød det fra Bagmandspolitiets (Søik) fungerende chef, Kirsten Dyrman, da den tyske bank 'North Channel Bank' blev dømt for groft bedrageri ved retten i Glostrup for dens rolle i udbytteskattesagen.

Banken blev idømt en bøde på 110 millioner kroner.

Men ifølge TV2 og Politiken, så skaffer bøden ikke en eneste ekstra krone til den danske statskasse.

De to medier kan i dag afsløre, at bøden nemlig er en del af et beløb på 1,6 milliarder kroner, som en række af sagens bagmænd skal betale tilbage til Danmark som led i et forlig med Skattestyrelsen, der blev indgået i maj i år.

Ifølge Skattestyrelsen er de 1,6 milliarder kroner det fulde beløb, som bagmændende i forliget har fået ud af statskassen.

I øjeblikket kører der to slags sager mod dem, der menes at have svindlet med udbytteskat.

Det ene spor går ud på at få så mange penge tilbage som muligt gennem civilretlige sager. Det er Skattestyrelsen, der står for det. Det andet spor er det strafferetlige og går ud på at få de personer og virksomheder, der har været involveret, stillet strafferetligt til ansvar med bøder eller fængselsstraffe. Det er Søik, der står for det.

Men selvom den tyske bank er dømt efter en straffesag, så ender det med, at Skattestyrelsen betaler, fordi der var indgået et civilretligt forlig.

Det møder kritik fra jura professor Eva Smith.

Til TV2 kalder hun det for en sammenblanding af strafferet og civilret, som ikke er køn, og at der er tale om en form for straffrihed, når Skattestyrelsen betaler en bøde, som bagmændenes bank er blevet dømt til at betale.

Aftale var et vilkår

Da skattevæsenet i maj i år kunne præsentere forliget med 61 amerikanske pensionsplaner og en række dertil knyttede personer og selskaber, var der lagt omfattende analyser fra både Skattestyrelsen, Kammeradvokaten og Skattestyrelsens amerikanske advokater til grund for at finde frem til den bedst mulige aftale for statskassen.

Det siger Skattestyrelsens fagdirektør for Særlig Kontrol Steen Bechmann Jacobsen. Ifølge ham var aftalen en forudsætning for, at forliget overhovedet kunne indgås.

- I forliget var det et vilkår, at nogle af forligsparterne skulle sælge en bank, som de ejer, for at kunne betale forligssummen. Det er aftalt, at Danmark accepterer, at en eventuel bøde er en del af det beløb, som statskassen samlet set skal have tilbage fra bankens ejere, siger Steen Bechmann Jacobsen.

North Channel til salg - staten får fortjenesten

Allerede nu er der ifølge Steen Bechmann Jacobsen blevet betalt 950 millioner kroner tilbage til Danmark som led i forliget. De resterende 650 millioner kommer i statskassen, når North Channel Bank bliver solgt.

Fordi udbyttesvindel gennem North Channel Bank også har ramt de belgiske skatteydere, har Danmark og Belgien aftalt en fordelingsnøgle, der sender 86 procent af provenuet fra salget af banken til Danmark, mens 14 procent skal tilflyde den belgiske statskasse.

Bøden på de 110 millioner kroner bliver afregnet ud fra de 86 procent af salgssummen.

Det betyder, at når og hvis North Channel Bank bliver solgt, så vil bøden blive afregnet prisen på banken.

Steen Bechmann Jacobsen afviser, at der er tale om straffrihed, når bankens bøde bliver modregnet i forliget, fordi det er bankens ejere og ikke banken selv, der er en del af forliget fra maj.

- Hvis banken skulle gå konkurs, så kan banken heller ikke betale bøden, og så risikerer Danmark at miste bødebeløbet. Derfor har vi sikret, at de 110 millioner kroner, som banken har fået i bøde, også havner i statskassen, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Og han understreger, at Bagmandspolitiet fortsat efterforsker, om der skal rejses sager mod bagmændene, så de ender for en domstol.