Sydbank fusionerer med Egnsbank Fyn

Sydbank havde i går modtaget accept fra 95,4 procent af aktiekapitalen i Egnsbank Fyn. Fusionen er dermed på plads.

Sydbank havde i går modtaget accept fra 95,4 procent afaktiekapitalen i Egnsbank Fyn.

Sydbank konstaterer, at betingelsen i ombytningstilbuddet omerhvervelse af mindst 90 procent af aktiekapitalen er opfyldt. Detbetyder, at der nu er fre bane for en fusion mellem de tobanker.

Finanstilsynet har givet tilladelse til fusionen, og det eneste,der mangler, er at ophæve stemmeretsbegrænsningsreglen i EgnsbankFyns vedtægter. Der forventes at ske på bankens ordinæregeneralforsamling i dag, fredag.

Sydbank fremsatte den 19. februar sit tilbud til Egnsbank Fynsaktionærer om ombytning af Egnsbank Fyn-aktier til Sydbank-aktier iforholdet 1:6. Hensigten er fusion mellem de to banker, hvilketSydbank tidligere forgæves havde forsøgt