Sygeplejersker i ulovlig strejke: ‘Bare prøv at fyre os — så vil sundhedsvæsnet jo kollapse’

Arbejdsnedlæggelserne er ulovlige og kan ende som en sag i Arbejdsretten.

Mandag morgen nedlagde sygeplejersker midlertidigt arbejdet i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på Rigshospitalet i København. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

Det var svært at slå ugen i gang på Rigshospitalet mandag morgen. En hel time fra kl. 7.45 til 8.45 nægtede en gruppe på omkring 100 sygeplejersker nemlig at arbejde.

Det samme gjorde sig gældende på Aalborg Universitetshospital Syd, hvor 35 sygeplejersker i samme tidsrum nægtede at arbejde.

Sygeplejerskernes overenskomst blev i slutningen af august vedtaget ved lov af Folketinget, og derfor er sygeplejerskernes aktuelle strejker ulovlige.

Ifølge sygeplejerske og talsmand Luca Pristed er protesterne udtryk for dyb utilfredshed med regeringens lovindgreb.

- Den danske model har spillet fallit. Vi har strejket for bedre vilkår, fordi det i øjeblikket er svært at rekruttere og fastholde sygeplejersker. Regeringen har ikke lyttet, så nu nedlægger vi arbejdet for at få dem til at forstå, at vi hele tiden mister sygeplejersker, som der er hårdt brug for, siger han.

Omkring 35 sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital Syd nedlagde arbejdet. Der var tale om sygeplejersker fra ortopædkirurgisk operationsafdeling, fra anæstesiafdelingen og opvågningsafsnittet. (Foto: Andreas Erecius Christensen - DR)

Det skræmmer ikke Luca Pristed, at strejken kan føre til bødestraf, erstatningskrav og i sidste ende bortvisninger.

- Vi har ikke noget lovligt våben tilbage – regeringen har nedlagt vores strejke, så nu må vi forsøge at gøre noget uden for loven. Det er politikerne, der skal råbes op, siger han og tilføjer

- Jeg vil gerne se regionerne fyre os alle sammen – så vil sundhedsvæsnet jo kollapse.

Ifølge Luca Pristed vil sygeplejerskerne strejke igen tirsdag og onsdag morgen.

I sidste uge var der lignende demonstrationer på hospitaler i Roskilde og Horsens samt på Aarhus Universitetshospital, hvor omkring 120 sygeplejersker nedlagde arbejdet i én time.

Demonstrationerne er blevet aftalt i en lukket, hemmelig Facebook-gruppe.

Strejke kan ende som sag i Arbejdsretten

Arbejdsnedlæggelserne kan ende som en sag i Arbejdsretten, hvis det fortsætter. Det meddeler Danske Regioner, som er sygeplejernes arbejdsgiver, i et skriftligt svar til DR Nyheder.

- Vi har haft et fællesmøde med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Sygeplejeråd for at sikre, at organisationerne aktivt medvirker til at hindre nye arbejdsnedlæggelser.

- De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er til stor gene for patienterne. Hvis de fortsætter, vil vi på et nyt fællesmøde drøfte, om vi ønsker at tage sagen til Arbejdsretten med henblik på at få de pågældende idømt en bod, står der i det skriftlige svar fra Danske Regioner.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker ved RUC Bent Greve vil en afgørelse i Arbejdsretten føre til, at sygeplejerskerne mister deres løn i den periode, de strejker, og at de derudover kan få en bod, altså en bødestraf.

Fortsætter sygeplejerskerne strejken yderligere, kan de idømmes en større bod. I så fald vil sygeplejerskerne også blive påbudt at gå i arbejde. Følger de ikke påbuddet, risikerer sygeplejerskerne i sidste ende at blive fritstillet.

- Der er ingen tradition for, at denne type arbejdsnedlæggelser fører til ændringer. Snarere tværtimod kan sygeplejerskerne risikere at miste befolkningens opbakning, siger han.

Kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i København, Kristina Robins, appellerer også til, at sygeplejerskerne indstiller de nuværende time-strejker.

- Jeg er nødt til at tage klar afstand fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, sagde hun søndag aften til DR Nyheder.

Foran Rigshospitalet mandag morgen er der dog intet, der tyder på, at hverken appeller, arbejdsret eller trusler om fyring får sygeplejerskerne til at droppe deres opråb.

- Vi føler os så dårligt behandlet. Når vi ikke kan ændre tingene gennem vores overenskomst, må vi jo gøre det sådan her, siger sygeplejerske Isabel Landahl og tilføjer:

- Jeg er villig til at betale en bod for det her. Helt klart.

  • De strejkende sygeplejersker mødtes foran hovedindgangen til Rigshospitalet mandag morgen. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)
  • Efter planen strejker sygeplejerskerne igen tirsdag og onsdag morgen. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)
  • Strejken er overenskomststridig, og sygeplejerskerne risikerer bødestraf og i sidste ende en fyreseddel. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)
  • Der var hverken bannere eller slagord til dagens demonstrationer. Til gengæld klappede sygeplejerskerne ad hinanden. (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)
1 / 4

Artiklen er opdateret med præcisering omkring fritstillelse. I en tidligere udgave stod, der er sygeplejerskerne risikerer, at blive fyret, hvis de fortsætter deres strejke efter påbud fra arbejdsretten. Der er dog ikke tale om fyringer, men derimod fritstillelser.