Sygeplejersker trodser Arbejdsretten og nedlægger igen arbejdet - starter alternativ strejkekasse

Sygeplejersker indsamler tusindvis af kroner til at betale for bod.

Sygeplejepersonalet aktionerer på Herlev Hospital, mandag den 13. september 2021. (Foto: NILS MEILVANG © Ritzau Scanpix)

Så skete det igen.

Sygeplejersker i massevis nedlagde arbejdet i en time. Denne gang foran Herlev Hospital.

Flankeret af murere, stilladsarbejdere og andre faggrupper og med "Fællessag på tværs af fag", "Fuld støtte til sygeplejerskerne!!!" og "fight like a nurse" på bannere, tog sygeplejerskerne plads foran indgangen til hospitalet.

- Ligesom på de andre hospitaler er vi vrede, sure og frustrerede over et regeringsindgreb, som de facto har dræbt den danske model, og vi gør det i protest over et sundhedsvæsen, der er i knæ, fortæller Rasmus Christian Post, der er en af talspersonerne for arbejdsnedlæggelsen på Herlev Hospital.

Der er jo kommet en ret klar besked fra Arbejdsretten i torsdags om, at I ikke må nedlægge arbejdet. Hvorfor gør I det alligevel?

- Den klare besked var der jo i forvejen. Vi ved godt, at vi ikke må, og de har egentligt bare bekræftet, at vi ikke må. Men vi synes, at som sundhedsfaglige er vi nødt til at råbe op, når vi oplever nogle uretfærdigheder. Og nu er vi bare ekstra vrede og frustrerede efter regeringsindgrebet.

Sygeplejepersonalet aktionerer på Herlev Hospital, mandag den 13. september 2021. (Foto: NILS MEILVANG © Ritzau Scanpix)

Den alternative strejkekasse

Der har flere gange været trusler om, at sygeplejersker som deltager i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser risikerer bod.

Og selvom spørgsmålet blev skudt til hjørne, da Arbejdsretten beordrede sygeplejerskerne tilbage på arbejde i torsdags, så hænger truslen stadigvæk i luften.

Men nu er der ekstra støtte til dem, som vælger at nedlægge arbejdet. Over weekenden er der blevet samlet tusinder af kroner ind til at dække en bod.

"De enkelte sygeplejersker skal ikke straffes økonomisk for at tage kampen op og på vegne af mange sende et klart signal til Regeringen om, at denne har gjort regning uden vært," står der på indsamlingen, og det har fået mange til at sende penge.

Fra indsamlingen startede gik der blot otte timer før, der var samlet 30.000 kroner ind, fortæller sygeplejerske Thomas Sørensen.

Og siden er pengene fortsat i en lind strøm ind til den alternative strejkekasse.

- Jeg er svært overrasket til den positive side over, hvor godt det er gået med indsamlingen, fortæller Thomas Sørensen.

Det er jo arbejdsnedlæggelser, som er overenskomststridige. Hvorfor samle ind til det?

- Vi har ikke haft mulighed for at sige fra overfor det "overgreb", som regeringen har ydet mod landets sygeplejersker. Vi har sagt nej til det overenskomstforslag, der er stillet to gange, og nu har en stor del af de ansatte sygeplejersker i sundhedsvæsenet besluttet sig for, at de vil blive ved med at sige nej. Det synes jeg, man skal støtte op om, for det er trods alt vores allesammens vegne de taler på, fortæller Thomas Sørensen.

- Vi er på øverste trin på konfliktstigen

Det er tredje uge, hvor der er overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og det er bestemt ikke noget, vi er vant til at se på det offentlige arbejdsmarked, siger arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Laust Høgedahl.

- Vi kender overenskomststridige arbejdsnedlæggelser mere fra den private sektor. Der ser vi ved lokale lønforhandlinger, at nogle nedlægger arbejdet kortvarigt.

- Vi skal tilbage til 90'erne, før vi har set det brugt i vid udstrækning i den offentlige sektor. Så det er et alvorligt tegn, når vi ser, at de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser fortsætter.

Sygeplejepersonalet aktionerer på Herlev Hospital, mandag den 13. september 2021. (Foto: NILS MEILVANG © Ritzau Scanpix)

De mange arbejdsnedlæggelser på landets sygehuse fortsætter, efter at regeringen har stoppet sygeplejerskerne 10 uger lange strejke med et indgreb. Og arbejdsnedlæggelserne fortsætter, efter at Arbejdsretten har beordret sygeplejersker, der har nedlagt arbejdet, tilbage på job.

- Nu er vi helt oppe på det øverste trin på konfliktstigen. Nu har Arbejdsretten endnu ikke taget stilling til, hvorvidt sygeplejerskerne skal have en bod, men det vil være det næste naturlige skridt at tage for arbejdsretten, fortæller Laust Høgedahl.

Det, vi ser nu, er noget, som foregår udenfor det almindelige arbejdsretlige system, fortæller Laust Høgedahl.

- Det er ikke normalt, at vi ser det i den offentlige sektor, fortæller han.

Ifølge Laust Høgedahl kan sygeplejerskernes fagforening på ingen måde blive forbundet med arbejdsnedlæggelserne.

- Hvis de gør det, så svigter de deres organisationsansvar, som de har skrevet under på, at de har i forhold til hovedaftalen, de har lavet med deres arbejdsgivermodpart. Hvis Dansk Sygeplejeråd bliver forbundet med overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, så kan de også som organisation idømmes en meget heftig bod.

Fra Dansk Sygeplejeråd, lyder der da også en klar opfordring til sygeplejerskerne til at genoptage og normalisere arbejdet.

- De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som er foregået over de seneste uger, og nu ser ud til at komme til at foregå i den kommende uge, er noget som vi klart må tage afstand fra. Vi er i dialog med både sygeplejersker og tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladser for at normalisere arbejdet igen, lyder det fra Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd.