Tænketank efterlyser svar: Hvem skal betale prisen for alle Frederiksens planer?

Der er slet ikke tilstrækkeligt fokus på, hvordan fremtidig velfærd skal finansieres, mener Mads Lundby fra Cepos.

Cheføkonom i tænketanken Cepos, Mads Lundby Hansen, efterlyser højere ambitioner om at udvide arbejdsstyrken under en ny regering. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

Man skal helt ned på side otte i den såkaldte forståelsesaftale mellem S, SF, R og EL, før man støder på planerne for dansk økonomi i den kommende regeringsperiode.

Og det er netop problemet for Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i den borgerlige tænketank Cepos.

Der er masser af fokus på at bruge penge og relativt lidt fokus på at skaffe dem, mener han.

"Retfærdig retning for Danmark"

- Der er vitterligt tale om et paradigmeskifte. Fra 1993 og frem til i dag har skiftende regeringer hele tiden gennemført reformer, der øger beskæftigelsen. Der må man sige, at man i det her papir helt dropper ideen om, at det er et mål i sig selv at få flere i beskæftigelse ved nye reformer, siger Mads Lundby Hansen.

- Til gengæld er der en masse planer om at bruge de penge, som man ikke ser ud til at have. Jeg håber, jeg bliver positivt overrasket, når de sætter sig i Finansministeriet, siger Mads Lundby Hansen.

Ansvarlig og retfærdig økonomi

I det forståelsespapir, som i aftes blev offentliggjort, efter S, SF, R og Enhedslisten blev enige om grundlaget for at danne en ny regering, skriver partierne under på, at der skal være balance i økonomien, og at hensigterne i forståelsespapiret skal finansieres af andre tiltag.

Blandt andet vil en kommende regering åbne yderligere op for udenlandsk arbejdskraft.

I den forbindelse skal der oprettes jobcentre i Sydeuropa, så det bliver nemmere at hive udenlandsk arbejdskraft til Danmark og dermed tage lidt at dampen af de brancher, der er presset af flaskehalse.

Regeringen planlægger også en opkvalificering af ufaglærte, så flere bliver faglærte og dermed øger chancerne for at komme i job.

Og så skal skatten øges, blandt andet skal arveafgiften for virksomhedsarvinger sættes op.

I alt har et rødt flertal ambitioner om at hæve det såkaldte råderum med ti milliarder kroner i 2025.

Det er ud af det beløb, at der skal laves omfattende investeringer i den grønne omstilling, minimumsnormeringer, et generelt velfærdsløft og bedre uddannelse blandt andet.

- Jeg må sige, at en kommende regering står og falder på, om de kan levere det. De initiativer, der er nævnt i aftalen, kan slet ikke levere så meget til råderummet, siger Mads Lundby Hansen.

Læser papiret forkert

Men det er misforstået, at Mads Lundby Hansen er så optaget af finansiering i forståelsespapiret, mener Lars Andersen, direktør for den socialdemokratiske tænketank Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Man skal læse papiret på den måde, at der står en masse ting, og så er der sat en barre. Og det er den barre, der er ti milliarder kroner. Det er inden for den ramme, at der skal findes penge til flere pædagoger, daginstitutioner og så videre og så videre.

Mads Lundby Hansen påpeger, at Thorning-regeringen i 2011 skrev i regeringsgrundlaget, at det ville udvide arbejdsudbuddet med 55.000 personer.

Omvendt står der i forståelsespapiret, at "initiativer, der måtte reducere beskæftigelsen, modsvares af andre - men ikke nødvendigvis samtidig - tiltag, der som minimum øger beskæftigelsen tilsvarende."

- Siden 1990'erne er det gået fremad i arbejdsudbuddet med systematiske reformer, der får flere i arbejde. Det her er et mål om at stå stille på stedet. Vi har altså over to millioner danskere på overførselsindkomst. Det er ikke alle, som kan komme i arbejde. Men der er stadig et potentiale, som det virker som om, man på forhånd har opgivet, siger han.

Men der er tale om en ny regering med en ny plan og en ny måde at gøre tingene på, slår Lars Andersen fast:

- Når man kigger kigger på det her papir, så er det jo lidt specielt. Det er ikke et regeringsgrundlag. Det er et forståelsespapir, og derfor peger det relativt ukonkret på finansieringen i forhold til Thorning-regeringen.

- Men man kan se, at der er tale om en centrum-venstre regering, der i den allerbredeste forstand står for en ny linje, og derfor er der ikke så mange af de arbejdsreformer, som Mads Lundby efterlyser, siger Lars Andersen i dagens P1-program Følg Pengene.

I forståelsespapiret ligger en ambition om at nedbringe CO2-udslippet med 70 procent i 2030 i forhold til drivhusgasudledningen i 1990.

Der er betydelig usikkerhed om, hvad en sådan en omlægning vil koste, og prisskiltet på en så omfattende omstilling, bliver en af det første opgaver, for det regeringsudpegede Klimarådet.

Cepos har dog med betydelig usikkerhed lavet en beregning, der anslår en samfundsøkonomisk omkostning på 26 milliarder kroner året i 2030.